Finance: Pojištění schopnosti splácet

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2015

Z někdejší novinky se už stala bezmála standardní součást úvěrů. Některé banky hlásí, že proti neschopnosti splácet je pojištěno až 80 procent půjček. Proč? Jde o tak kvalitní produkt, který vám dá skutečnou jistotu, nebo je to výsledek usilovné práce marketingu? Spočítejte si nejdříve všechny výhody a nevýhody, třeba je taková pojistka pro vás zbytečná, respektive zbytečně drahá.

Nejdříve uvedeme na pravou míru výše zmíněné čtyři pětiny pojištěných dlužníků. Není tomu tak všude, například Expobanka CZ (dříve LBBW) hlásí u spotřebitelských úvěrů pouze 15procentní podíl, u hypoték dokonce jen tříprocentní. Podmínky přitom nastavila velmi podobně jako ostatní ústavy. Nabízí se tedy otázka, zda vysoký počet uzavřených pojištění schopnosti splácet u dalších bank není spíš důsledkem prodejních dovedností než touhy klientů pojistit se.

V našem článku se budeme věnovat především pojištění schopnosti splácet navázanému na neúčelové spotřebitelské úvěry, jehož podmínky jsme analyzovali. Obdobné pojištění ale banky nabízejí i k hypotékám, kreditním kartám nebo k účelovým úvěrům. Podmínky jsou v zásadě stejné, liší se ale pochopitelně cenou, která se odvíjí od výše úvěru, respektive limitů pojistného krytí.

Do našeho srovnání jsme zahrnuli pět bank a dvojici nebankovních společností s největším oficiálně udávaným počtem klientů. Obecným tipům, na co se při sjednávání pojištění schopnosti splácet zaměřit a zda vůbec toto pojištění sjednávat, se věnujeme v textu. Klíčové údaje týkající se konkrétních nabídek pak najdete v tabulce.

 

Finance: Pojištění schopnosti splácet ke spotřebitelským úvěrům

Věřitel
Pojišťovna
Varianta
Max. věk žadatele (v letech)
Krytí rizika: Invalidita III. stupně
Krytí rizika: Úmrtí
Krytí rizika: Pracovní neschopnost
Krytí rizika: Ztráta zaměstnání
Cena měsíčně
Cetelem BNP Paribas Cardif Pojišťovna prac. neschopnost, invalidita, úmrtí 65 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 12 splátek není kryta 3,99 % měsíční splátky
Cetelem BNP Paribas Cardif Pojišťovna prac. neschopnost, invalidita, úmrtí 65 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 12 splátek není kryta 6,99 % měsíční splátky
Cetelem BNP Paribas Cardif Pojišťovna PN, invalidita, úmrtí, nezaměstnanost 65 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 12 splátek od 60. dne, max. 12 splátek 6,99 % měsíční splátky
Česká spořitelna Pojišťovna České spořitelny Soubor pojištění A 60 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 12 splátek není kryta 5 - 8 % měsíční splátky
Česká spořitelna Pojišťovna České spořitelny Soubor pojištění B 60 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 12 splátek od 60. dne, max. 12 splátek 8 - 10 % měsíční splátky
ČSOB a Era ČSOB Pojišťovna Varianta 1 63 102 % zůstatku jistiny 102 % zůstatku jistiny není kryta není kryta 4,9 % měsíční splátky
ČSOB a Era ČSOB Pojišťovna Varianta 2 63 102 % zůstatku jistiny 102 % zůstatku jistiny od 1. dne, max. 12 splátek není kryta 6,5 % měsíční splátky
ČSOB a Era ČSOB Pojišťovna Varianta 3 63 102 % zůstatku jistiny 102 % zůstatku jistiny od 1. dne, max. 12 splátek od 40. dne, max. 12 splátek 9,5 % měsíční splátky
GE Money Bank BNP Paribas Cardif Pojišťovna Základní soubor A 65 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 18 splátek není kryta 4,4 - 8,4 % měsíční splátky
GE Money Bank BNP Paribas Cardif Pojišťovna Komplexní soubor B 65 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 18 splátek od 60. dne, max. 12 splátek 6,4 - 10,4 % měsíční splátky
Home Credit Česká pojišťovna ZDRAVÍ Balíček Standard 65 zůstatek úvěru zůstatek úvěru není kryta není kryta 1,90 % měsíční splátky
Home Credit Česká pojišťovna ZDRAVÍ Balíček Plus 65 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 12 splátek není kryta 3,08 % měsíční splátky
Home Credit Česká pojišťovna ZDRAVÍ Balíček Premium 65 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 12 splátek od 60. dne, max. 12 splátek 6,48 % měsíční splátky
Komerční banka KB Pojišťovna Pojištění schopnosti splácet 60 zůstatek jistiny zůstatek jistiny od 1. dne, max. 12 splátek od 3. měsíce, max. 6 splátek 0,10 % z poskytnuté výše úvěru
mBank BNP Paribas Cardif Pojišťovna Základní soubor 60 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 12 splátek není kryta 4,5 % měsíční splátky
mBank BNP Paribas Cardif Pojišťovna Rozšířený soubor 60 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 12 splátek není kryta 6,5 % měsíční splátky
mBank BNP Paribas Cardif Pojišťovna Komplexní soubor 60 zůstatek úvěru zůstatek úvěru od 60. dne, max. 12 splátek od 60. dne, max. 12 splátek 7,5 % měsíční splátky

 

Pojišťovací slepenec

Pojištění schopnosti splácet v sobě kombinuje zpravidla dvě základní rizika – úmrtí a vznik invalidity III. stupně. Pokud by vás taková tragická událost zastihla a jste pojištěni, banka, přesněji řečeno její smluvní pojišťovna, za vás uhradí zůstatek dluhu.

Někde už ve standardu, jinde až v dražším balíčku získáte i pojištění proti pracovní neschopnosti. V tomto případě už bývají omezení větší, nikdo za vás například neuhradí splátky kvůli krátké nemoci. Omezení je stanovené i shora, nejpřísnější pojišťovny na trhu přestanou hradit splátky už po půl roce. Naopak nejdelší lhůta, na kterou jsme narazili, byla rok a půl.

Pouze nejvyšší varianty pojištění zahrnují také riziko ztráty zaměstnání. Podmínky a limity jsou podobné těm u pracovní neschopnosti, vyplatí se však připomenout, že se toto krytí nevztahuje typicky na osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které sice mohou přijít o práci, nikoliv však o zaměstnání. Výjimky, kde pojistí i živnostníky, a především následně také plní, najdete, ale rozhodně to není běžná služba a opět patří mezi dražší složky pojištění.

Úmrtí a invalidita

Princip této složky je velmi podobný úrazovému či životnímu pojištění. Pozor si dejte na tzv. karenční (čekací) lhůty. Ty jsou typickou složkou životních pojištění a pojišťovna se jimi chrání proti možnému zneužití pojistky. Jestliže se vám něco stane v určitém období následujícím bezprostředně po uzavření smlouvy, pojišťovna nemusí plnit.

Pro případy invalidity a smrti bývá karenční lhůta dva roky. Výjimku, kdy úvěr pojišťovna splatí i v průběhu této doby, tvoří případy, které jsou důsledkem nemoci či úrazu prokazatelně způsobeného již za doby pojištění. Jinými slovy, trpíte-li například dlouhodobě srdeční chorobou a zemřeli byste v prvních dvou letech pojištění, úvěr za vás pojišťovna nesplatí. V případě autonehody s vážnými dopady naopak pojišťovna čekací lhůtu neuplatní.

Čekací lhůty budou hrát větší roli u spotřebitelských úvěrů, které mají řádově kratší dobu splatnosti než hypotéky. Zvažte sami, zda například u dvouletého splácení potřebujete pojistku, která právě po ty první dva roky část rizik nekryje.

V případě úmrtí obdrží pozůstalí nebo banka celý zůstatek úvěru. U invalidity většinou pojišťovna první rok platí splátky měsíčně a teprve pokud je invalidita přiznána i po roce, doplatí zůstatek jednorázově. Ve smlouvě si najděte, co to onen „zůstatek“ vlastně je. Někde splatí jenom zbývající jistinu, případné poplatky či úroky účtované, než se pojistná událost vyřeší, zůstanou na bedrech dlužníka.

Pracovní neschopnost

Jak sjednat?

Pojištění si můžete uzavřít rovnou s úvěrem, často je volitelnou součástí a podepisujete ho v jednom balíku. U nižších částek se úřednice za přepážkou nemusí ptát takřka na nic. Půjde-li o částky ve (spíš nižších) statisících, vystačíte si s vyplněním standardizovaného zdravotního dotazníku. U vyšších sum už ale může být nařízená zdravotní prohlídka u smluvního lékaře pojišťovny, podobně jako u vysokého životního pojištění.

Hledáte-li háčky, opět půjde o karenční lhůty, navíc se podívejte na horní a dolní časové limity plnění. V případě hypoték nebo kreditních karet sledujte i finanční limity plateb – u vysokých hypoték teoreticky nemusejí pokrýt nepřiměřeně vysokou splátku, u karet se zase počítá s nižší dlužnou částkou, takže limity také nejsou kdoví jaké.

Limity, co se počtu splátek týče, nás u spotřebitelských úvěrů zajímaly především, ty finanční jsou totiž vzhledem k typickým splátkám spotřebitelských úvěrů dostatečné. A jak to dopadlo? Podívejte se do tabulky. Jestliže dostanete angínu, pojišťovny se ani neptejte. Jednat s vámi bude nejdříve po čtyřech týdnech nemoci, u většiny ústavů dokonce až po dvou měsících.

Pojištění schopnosti splácet proto neberte jako všelék. Pokud si berete půjčku, musíte mít v rezervě na několik splátek dopředu. Čistě prakticky ani dva měsíce nemusejí stačit, po nich se totiž pojišťovna začne případem teprve zabývat. Pokud byste na splátky v mezidobí neměli, půjdou případné sankce za vámi.

Potíž také nastane, když by jedna pracovní neschopnost střídala druhou. Jednotlivá období se potom zpravidla sčítají a limit počtu splátek, které za vás pojišťovna uhradí, se nepočítá pro každou zvlášť. Výjimku mohou tvořit případy, kdy je příčinou nové neschopnosti jiné onemocnění či úraz.

Ztráta zaměstnání

Mnoho klientů si myslí, že právě proti nezaměstnanosti je mají podobné pojistky chránit. Jenže jak je vidno, dělají to jen ty nejsilnější a tedy i nejdražší varianty. Navíc krom časového omezení, o kterém jsme se již zmínili výše, vstupují do hry další restrikce.

Samozřejmostí je, že musíte být zaměstnancem, a to na dobu neurčitou. Výjimečně pojišťovny povolují i smlouvy na dobu určitou, avšak delší než jeden rok. Zrádnější je podmínka, že musíte být v předchozím roce zaměstnáni bez přerušení. Pokud byste například přecházeli mezi zaměstnáními nebo jen měnili smlouvu u stávajícího zaměstnavatele, jste dost možná ve výluce (více o výlukách píšeme na konci textu). Tolerantnější ústavy přechod sice uznají, ale jen pokud mezi smlouvami nebyl ani den volna.

Přísná jsou také omezení, za kterých musí být pracovní poměr ukončen. Nesmí jít například o rozvázání dohodou. To vás může dostat do nepříjemné situace, kdy vám zaměstnavatel nabídne na dohodu nadstandardní odstupné, jenomže kývnete-li, přijdete o pojistné plnění k úvěru. Krom „dobrovolného“ odchodu ze zaměstnání se s vámi pojišťovna nebude bavit ani v případě okamžitého vyhazovu, který zpravidla navazuje na hrubé porušení pracovní kázně.

Jedinou světlou výjimkou, výlukou z výluk, je stav, kdy odejdete kvůli nevyplacení mzdy či neplacení povinných odvodů ze strany zaměstnavatele.

Znovu připomeňme, že živnostníci mají v tomto případě smůlu, nemohou přijít o zaměstnání. Sympatický je v tomto bodě alespoň krok Pojišťovny České spořitelny, která to živnostníkům částečně vynahradí dvojnásobným plněním v případě pracovní neschopnosti. Nic to však nemění na faktu, že se v bankách pojistky proti nesplácení prodávají jak na běžícím páse a ne všude se OSVČ dozví, že si nejdražší balíčky kupují zcela zbytečně.

Snížit, či nesnížit splátky?

Pokud se vám něco přihodí a vy pocítíte výpadek v příjmu, může pro vás být lákavé přemýšlet o snížení splátek úvěru. Pamatujte ale na to, že i když taková možnost vypadá lákavě, máte-li sjednané pojištění schopnosti splácet, pomůže takový krok jen minimálně a můžete i tratit. Jestliže vám banka v mezidobí (než uplynou lhůty a vše se vyřeší s pojišťovnou) nabídne jako řešení snížení splátek, dobře počítejte. Pokud má od třetího měsíce plnit, snížení splátek by se vás dotklo jen v prvních dvou měsících, další už jdou za pojišťovnou. A ta v případě nižších splátek bude také méně plnit. Plnění se totiž odvíjí od výše aktuálních splátek, které jste si snížili. Takže ve finále za vás splatí méně, než kdybyste na snížení nekývli.

Pocit bezpečí není zadarmo

Zdarma funguje máloco a pojišťovny už vůbec ne. Prozkoumáte-li naši tabulku, pochopíte, o čem je řeč. Za pojištění schopnosti splácet zaplatíte měsíčně nejméně čtyři procenta z měsíční splátky úvěru, nejvíc pak deset procent. Pro jednoduchost si patřičný počet procentních bodů přičtěte k celkovému navýšení úvěru a získáte přibližný přehled o jeho ceně.

Do splátek úvěru se zkrátka pojištění promítá podstatně a neměli byste si ho brát zcela automaticky. Už jen proto, že zatímco pojistit se ex post nebývá velký problém, zrušit již běžící pojistku tak snadné není. Takové přání bude podléhat výpovědní lhůtě a platit proto nemůžete přestat ze dne na den. Další nepříjemnost může nastat, je-li pojištění součástí úvěrové smlouvy. Pokud tomu tak je a pokud to banka považuje za změnu smluvní dokumentace, tento krok vám může zpoplatnit. Někde bude změna zdarma, jinde zaplatíte stokoruny, u velkých úvěrů typu hypoték to mohou být i tisíce.

Při porovnání ceny pojištění si také dejte pozor, z čeho se měsíční pojistné počítá. Zpravidla bývá odvozeno od měsíční splátky, ale není tomu tak vždy. Jak ukazuje naše tabulka, například KB Pojišťovna cenu určuje podle celkové výše úvěru.

Dobře si také prohlédněte šanon, kde skladujete smlouvy k finančním produktům. Máte v něm životní pojištění? Jestliže ano a vzhledem k úvěru je sjednáno na dostatečné částky, dost možná další pojistku nepotřebujete, protože úmrtí, invaliditu nebo pracovní neschopnost již pojištěné máte. Pojistné byste pak platili jenom kvůli riziku ztráty zaměstnání, které má však omezené krytí a samo o sobě za cenu balíčku pravděpodobně nestojí.

Protože součástí tabulky nejsou samotné úvěry, pro pořádek ještě dodáme, že některé banky pojištěné úvěry bonifikují nižší sazbou. Odrážejí tak nižší riziko, které klient přináší. Bohužel však nejde o standardní opatření, které by plošně zmírnilo dopad na navýšení úvěru.

Invalidita a pojištění

Abyste si mohli nárokovat pojistné plnění z titulu invalidity, musíte dosáhnout III. stupně, tj. úrovně dostačující pro plný invalidní důchod. Vaše pracovní schopnost musí být podle posudkového lékaře snížena alespoň o 70 procent.

V praxi to znamená například ztrátu dvou končetin, ochrnutí dolních či všech končetin, úplnou a trvalou slepotu nebo hluchotu apod.

Nejčastější výluky

 • Předem známé zdravotní potíže – víte-li o vážném onemocnění před podpisem, mlčíte a pojišťovna se to dozví, na případné plnění nedosáhnete.
 • Úmyslně způsobená škoda – bez výjimky u všech pojištění platí, že je-li přítomen úmysl, pojišťovna neplní.
 • Sebepoškozování – sebevražda či úrazy záměrně sobě (nejen sebou) způsobené nezakládají povinnost pojišťovny plnit.
 • Trestná činnost – pokud se zraníte při páchání trestného činu, dostanete méně nebo nic.
 • Adrenalinové či profesionálně vykonávané sporty (a zábavy) – patří do výluk většiny pojištění, vyřešit je můžete speciální pojistkou, avšak ne specificky úvěrovou.
 • Vybrané katastrofy – jste-li účastníkem jaderné havárie, utržíte-li zranění ve válce, při občanských nepokojích nebo vás postřelí terorista, jako by pojištění neexistovalo.
 • Vybrané psychické stavy – za vaše deprese, neurózy, únavový syndrom apod. pojišťovna neodpovídá.
 • Degenerativní onemocnění páteře – pro někoho možná překvapivě, ale ze statistického hlediska takřka nevyhnutelně spadají do výluk (kromě poúrazových stavů).
 • Návykové látky – detoxikační kúry možná zakládají nárok na nemocenskou, ne však na pojistné plnění. Omezení se týkají i úrazů a jiných potíží způsobených pod vlivem návykových látek.
 • Specifické choroby – především pohlavní choroby nebo žloutenka typu C zprošťují pojišťovnu úhrad, nebo je prodloužena karenční lhůta.
 • Neautorizované léčení – pokud na vás osoba bez patřičné licence (např. lidový léčitel) provede zákrok, jste nepojištění.
 • Těhotenství – je opředeno řadou výluk, například mateřská podpora značí, že nejste nezaměstnaná a podle pojišťovny ani nemocná. Omezení se pak vztahují i na související obtíže, například ne všude uznají rizikové těhotenství jako důvod k plnění.
 • Předem známé propouštění – pokud víte o propouštění před uzavřením smlouvy, jako byste už zaměstnaní nebyli.
 • Ztráta zaměstnání – bylo by jednodušší vyjmenovat, kdy na plnění máte nárok, než desítky případů, kdy práva pozbudete. Platí to například pro konec zkušební lhůty, dobrovolný odchod, porušení povinností, ztráta způsobilosti vykonávat zaměstnání atd.
   

Přihlásit