Právo: Cestovní kancelář versus cestovní agentura

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2019 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 6/2013

Chcete-li si objednat zájezd, kterým se rozumí kombinace dvou a více služeb (například organizace cesty a ubytování), předem se informujte, s kým vlastně o zájezdu jednáte. Jestli s cestovní agenturou nebo přímo s cestovní kanceláří. Pokud název cestovní agentury neobsahuje slova „cestovní agentura”, pak je její povinností uvést tuto informaci ve všech propagačních materiálech a označit tak i prostory, ve kterých jsou zájezdy nabízeny.

Když narazíte na cestovní agenturu

Agentura je vždy jen zprostředkovatelem zájezdu. Pokud jednáte o zájezdu s cestovní agenturou, měli byste vědět, že samotnou cestovní smlouvu uzavíráte vždy přímo s cestovní kanceláří, nikoliv s agenturou. V případě jakýchkoliv problémů (např. porušení smluvních povinností) se proto obraťte přímo na cestovní kancelář, která je zavázána ze smlouvy. Cestovní agentury musí ve všech propagačních a jiných nabídkových materiálech uvádět, pro kterou cestovní kancelář daný zájezd zprostředkovávají.

 

Věnujte pozornost pojištění proti úpadku

Každá cestovní kancelář musí být pojištěna proti úpadku. Ještě před uzavřením cestovní smlouvy máte právo požadovat předložení dokladu prokazujícího pojištění cestovní kanceláře proti úpadku. Často tento doklad (certifikát) naleznete i na webových stránkách kanceláře nebo bude viset na jejích pobočkách. Doklad o pojištění proti úpadku kanceláře musí mít k dispozici i cestovní agentura. Samotný doklad o pojištění je součástí každé cestovní smlouvy a musí v něm být uveden název pojišťovny, podmínky pojištění, způsob oznámení pojistné události a dále například číslo na asistenční službu. Na stránkách jednotlivých pojišťoven, které tento typ pojištění poskytují, nebo si na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR (www.mmr.cz) můžete ověřit, zda je cestovní kancelář skutečně pojištěna.Přihlásit