Právo: Cestovní kancelář versus cestovní agentura

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Publikováno v časopise 6/2013

Chcete-li si objednat zájezd, kterým se rozumí kombinace dvou a více služeb (například organizace cesty a ubytování), předem se informujte, s kým vlastně o zájezdu jednáte. Jestli s cestovní agenturou nebo přímo s cestovní kanceláří. Pokud název cestovní agentury neobsahuje slova „cestovní agentura”, pak je její povinností uvést tuto informaci ve všech propagačních materiálech a označit tak i prostory, ve kterých jsou zájezdy nabízeny.

Když narazíte na cestovní agenturu

Agentura je vždy jen zprostředkovatelem zájezdu. Pokud jednáte o zájezdu s cestovní agenturou, měli byste vědět, že samotnou cestovní smlouvu uzavíráte vždy přímo s cestovní kanceláří, nikoliv s agenturou. V případě jakýchkoliv problémů (například porušení smluvních povinností) se proto obraťte přímo na cestovní kancelář, která je zavázána ze smlouvy. Cestovní agentury musí ve všech propagačních a jiných nabídkových materiálech uvádět, pro kterou cestovní kancelář daný zájezd zprostředkovávají.

 

Věnujte pozornost pojištění proti úpadku

Každá cestovní kancelář musí být pojištěna proti úpadku. Ještě před uzavřením cestovní smlouvy máte právo požadovat předložení dokladu prokazujícího pojištění cestovní kanceláře proti úpadku. Často tento doklad (certifikát) naleznete i na webových stránkách kanceláře nebo bude viset na jejích pobočkách. Doklad o pojištění proti úpadku kanceláře musí mít k dispozici i cestovní agentura. Samotný doklad o pojištění je součástí každé cestovní smlouvy a musí v něm být uveden název pojišťovny, podmínky pojištění, způsob oznámení pojistné události a dále například číslo na asistenční službu. Na stránkách jednotlivých pojišťoven, které tento typ pojištění poskytují, nebo si na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR můžete ověřit, zda je cestovní kancelář skutečně pojištěna.

 

Pokud chcete poradit, jak vybrat cestovní kancelář nebo agenturu, zavolejte na naši poradenskou linku na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci.

Prověřte si cestovní kancelář

U cestovních kanceláří stejně jako u ostatních podnikatelů si musíte ohlídat mnoho údajů, například název, identifikační číslo či existující sídlo. Některé podrobnosti o činnosti cestovní kanceláře lze najít také v obchodním rejstříku, který je zdarma dostupný na serveru Justice.cz, a kde můžete hledat podle názvu nebo IČ. Pokud cestovní kancelář nemá v rejstříku třeba výroční zprávu, může to také znamenat, že by ráda něco zatajila.

 

Na co máte právo v případě krachu cestovní kanceláře

Pokud cestovní kancelář zkrachuje ve chvíli, kdy už jste na dovolené a součástí cestovní smlouvy byla doprava cestovní kanceláří, máte právo na zajištění dopravy nazpět. Dojde-li ke krachu cestovní kanceláře ještě před odjezdem na dovolenou, máte právo na vrácení zaplacené zálohy, případně celé ceny zájezdu, pokud již byla zaplacena. Další možnou situací je, že se zájezd uskutečnil, ale poskytnuté služby neodpovídaly tomu, co bylo sjednáno ve smlouvě (byla poskytnuta jen část služeb nebo byly služby poskytnuty v kratším časovém úseku). Potom máte právo na rozdíl mezi tím, kolik jste za zájezd zaplatili a co vám bylo poskytnuto.

 

Jak postupovat v případě krachu cestovní kanceláře

Jakmile se dozvíte o krachu cestovní kanceláře, zavolejte na číslo asistenční služby uvedené v dokladu o pojištění. Oznamte operátorovi všechny skutečnosti a řiďte se jeho pokyny. Následně se obraťte na pojišťovnu. Na webových stránkách jednotlivých pojišťoven naleznete formulář pro uplatnění nároku.


Přihlásit