Právo: Uzavření cestovní smlouvy

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2014

Podle zákona smí podnikat v oblasti pořádání zájezdů pouze cestovní kancelář, která musí mít koncesi Ministerstva pro místní rozvoj a musí být pojištěná proti úpadku, tedy krachu. Kdo nemá pojištění, nesmí vypravovat zájezdy. To je asi nejpodstatnější věc, kterou je třeba si před uzavřením cestovní smlouvy ohlídat. Vyplatí se však dát pozor i na další důležité aspekty a formulace uvedené ve smlouvě, než se rozhodnete zájezd objednat. 

V první fázi byste měli požadovat k nahlédnutí zmiňované potvrzení o pojištění proti úpadku. Často je tento doklad i na webových stránkách kanceláří nebo si jej můžete ověřit na stránkách jednotlivých pojišťoven, které tento typ pojištění poskytují. Zákon nás sice chrání, abychom v případě krachu dostali zpět zaplacené peníze (v době před zájezdem) nebo nezůstali trčet v zahraničí (v případě již započatého zájezdu), ale samotné pojištění o úrovni služeb příliš nevypovídá. Předtím, než uzavřete smlouvu, si zkuste na internetu najít co nejvíce relevantních odkazů a recenzí na samotnou cestovní kancelář, místo, na které míříte, i hotel, ve kterém budete ubytováni.

Kancelář a agentura, to je rozdíl

Cestovní agentura může zájezdy zprostředkovávat nebo prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu, například letenky. Pokud jednáte o zájezdu s cestovní agenturou, měli byste vědět, že samotnou cestovní smlouvu uzavíráte vždy přímo s cestovní kanceláří. V případě jakýchkoliv problémů (nedostatky zájezdu a jejich reklamace) se musíte obrátit na cestovní kancelář, která je uvedena ve smlouvě. Cestovní agentury musí ve všech propagačních a nabídkových materiálech uvádět, pro kterou cestovní kancelář konkrétní zájezd zprostředkovávají.

Jak uzavírat smlouvu

Nový občanský zákoník přejmenoval cestovní smlouvu na zájezd, což zní nepochybně přirozeněji. Aby byl zájezd opravdovým zájezdem a na cestujícího se vztahovala zákonná ochrana, musí trvat déle než 24 hodin a musí se skládat z alespoň dvou služeb cestovního ruchu, tedy z ubytování, dopravy nebo z jiné služby, která je pro zájezd významná (např. kulturní program, vstupné nebo služby průvodce). 

Zájezd už nemusí být sjednáván pouze písemně, což je výrazná změna oproti staré právní úpravě. Ještě vloni nešlo uzavřít smlouvu jen kliky na internetu, k její platnosti bylo vždy třeba papíru a podpisů. Nová úprava není tak přísná, ale o to větší si musíte dávat pozor, protože od zájezdu uzavřeného přes internet nelze odstoupit tak snadno jako od nákupu v e-shopu. Čtrnáctidenní lhůta na odstoupení bez sankce se na zájezdy nevztahuje, pořadatel může požadovat storno poplatek. I na naši poradenskou linku se už obrátili spotřebitelé, kteří považovali jakoukoli objednávku provedenou na internetu za nezávaznou, protože na takový postup byli zvyklí z minulosti. Podobné problémy již delší dobu řeší i Evropské spotřebitelské centrum (více v samostatném textu).

Pokud se smlouva neuzavře písemně, musí pořadatel dodat alespoň písemné potvrzení o uzavření smlouvy. Pokud by se údaje v potvrzení a ve smlouvě lišily, může se zákazník dovolávat toho, co je pro něj výhodnější. Potvrzení musí obsahovat řadu zákonem stanovených údajů, samozřejmé je vymezení smluvních stran, samotného zájezdu a ceny, a také storno poplatky, které může pořadatel požadovat, pokud zákazník bude chtít zájezd zrušit. Pro přehlednost i kvůli častým stížnostem zákazníků musí být v potvrzení údaje o ubytování, jeho kategorii, stupni vybavení a podobně. U některých údajů však stačí odkázat na katalog, který má zákazník k dispozici. Nejpozději sedm dní před zahájením zájezdu musí zákazník dostat ještě upřesňující informace, je-li to třeba, tak letenku a poukaz na ubytování.

Na co je dobré myslet a co udělat ještě před uzavřením cestovní smlouvy?
  • Důkladně si pročtěte cestovní smlouvu včetně všeobecných obchodních podmínek.
  • Seznamte se s katalogem, na který odkazuje cestovní smlouva.
  • Při uzavírání smlouvy s cestovní kanceláří dbejte na to, aby všechny její důležité závazky byly začleněny do cestovní smlouvy. Nikdy se nespoléhejte na to, co vám prodejce slíbí ústně.
  • Nespoléhejte se pouze na informace poskytnuté cestovní kanceláří. Zajímavé informace a postřehy od cestovatelů, kteří destinaci již navštívili, naleznete na různých cestovatelských portálech.

Kdy se může smlouva změnit

Cena zájezdu se může někdy měnit i po uzavření smlouvy, a to až do jednadvacátého dne před odjezdem. Měnit cenu lze, pouze pokud je to předem domluveno a pokud se před odjezdem zvýší cena dopravy či pohonných hmot, platby spojené s dopravou (letištní či přístavní poplatky) nebo se změní kurz koruny o více než deset procent. Pořadatel musí odeslat oznámení o změně ceny nejpozději 21. den před zahájením zájezdu, pokud jej pošle později, cena se nemění.

Měnit může i zákazník a na zájezd může místo sebe vyslat třetí osobu. Stačí oznámit pořadateli, že pojede někdo jiný a připojit souhlas osoby se smlouvou, pokud tomu nebrání nějaké vnější překážky (například víza apod.). Změnu je ale třeba udělat včas – nejpozději sedm dní před zahájením zájezdu. Náklady na změnu však musí zákazníci pořadateli uhradit.

Když nemůžeme jet

Zákazník může od smlouvy odstoupit vždy. Pokud odstoupí kvůli změně zájezdu nebo kvůli jeho zrušení, má právo na to, aby mu pořadatel nabídl zájezd náhradní. Cena takového zájezdu se nesmí zvýšit, i když zákazník dostane lepší služby. Naopak pokud by měly být služby v náhradním zájezdu horší, musí pořadatel zlevnit. Pokud se zájezd zruší později než dvacet dnů před zahájením, má zákazník právo na vrácení peněz a deset procent navíc jako penále. Ovšem neplatí to v situaci, pokud pořadatel zájezd podmínil určitým počtem osob, které musí jet, nebo překazila-li jeho pořádání vyšší moc (například povodně nebo zrušení letů kvůli islandským sopkám).

Pokud zákazník odstupuje bez udání důvodu, musí zaplatit odstupné (storno poplatek), které je stanoveno v potvrzení o zájezdu. Stejné odstupné musí zaplatit, pokud od smlouvy odstoupí pořadatel v případě, že zákazník poruší svou povinnost (např. nezaplatí za zájezd včas). Nic platit nemusí, když povinnost porušil pořadatel nebo nedostal náhradní zájezd.


Přihlásit