Cestovní smlouva

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Obsah lednového dTestu

Publikováno v časopise 4/2012

Pomýšlíte-li na zájezd, určitě vás jako první napadne odpočinkový pobyt daleko od práce a všedních starostí, který je doprovázen komplexem služeb zajišťujících vaši spokojenost a bezstarostnost. Právník si však nejdříve vybaví cestovní smlouvu a nutnost ji ošetřit tak, aby výsledný zájezd skutečně splnil očekávání.

Co musíte o cestovní smlouvě vědět a dobře si pamatovat? Cestovní smlouvu uzavíráte vždy jen s cestovní kanceláří, která musí mít pro účely podnikání v oblasti cestovního ruchu udělenou koncesi odsouhla- senou Ministerstvem pro místní rozvoj a rovněž povinné pojištění pro případ úpadku. Existenci pojištění je možné si ověřit na požádání přímo v cestovní kanceláři nebo na webových stránkách dané pojišťovny.

Písemnou podobu cestovní smlouvy zákon vyžaduje pod sankcí neplatnosti. Toho, co je ve smlouvě černé na bílém napsáno, se můžete snáze dožadovat po cestovní kanceláři. Proto trvejte na uvedení všeho, na čem vám u zájezdu záleží. Na jedno vyhotovení smlou-vy máte právo. Nezapomínejte, že nedílnou součástí smlouvy jsou i obchodní podmínky, které obsahují většinu důležitých práv a povinností, a tudíž by neměly ujít vaší pozornosti. Stěžejní povinností cestovní kanceláře, na základě smluvně vytvořeného vztahu, je povinnost vám poskytnout požadovaný zájezd, za který máte povinnost zaplatit dohodnutou cenu.

 

Co je zájezd

Zákon zájezdem rozumí kombinaci alespoň dvou služeb cestovního ruchu nabízenou za souhrnnou cenu a současně poskytovanou po dobu alespoň 24 hodin nebo zahrnující ubytování přes noc.

Zájezd zpravidla tedy tvoří doprava, ubytování a jiné služby cestovního ruchu. Do poslední, sběrné skupiny patří např. stravování, fakultativní výlety, lázeňské procedury, masáže a wellness služby, jestliže představují významnou část zájezdu anebo tvoří alespoň 20 % z ceny celého zájezdu. Je-li však stravování (např. polopenze) či využití wellness služeb zahrnuto v ceně ubytování a poskytuje se každému automaticky, jedná se o doplněk ubytování, nikoli o samostatnou službu v zájezdovém balíčku.Přihlásit