Test mykotoxinů v pivu 2013

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2013

Z nadměrného pití piva může rozbolet hlava i břicho a ne vždy je to způsobeno jen alkoholem, jak ukázal náš test 50 značek piva. Špatně se nám může udělat i z piva, ve kterém jsou mykotoxiny. Tyto jedovaté látky přecházejí do piva z plesnivého ječmene pro výrobu sladu. Přítomnost mykotoxinů ve větší nebo menší míře jsme odhalili v pivech 33 různých značek. Litr „nejzamořenějšího“ piva obsahoval takovou porci mykotoxinů, že jeho vypitím už bychom překročili maximální tolerovatelnou dávku této škodliviny na jeden den.

Se spotřebou 149 litrů pěnivého moku na hlavu a rok je pivo v Česku stále oblíbeným nápojem. A protože se pivo vyrábí z obilí, mohly by do něj přecházet mykotoxiny, což jsou toxické produkty plísní, které napadají klasy sladovnického ječmene. Jak „čistá“ z hlediska mykotoxinů jsou piva v české obchodní síti, mapoval test  lahvového piva.

V chemické laboratoři jsme nechali analyzovat 50 různých značek piva české výroby a 37 z nich bylo více či méně kontaminováno mykotoxiny obilné plísně rodu Fusarium. Konkrétně šlo o mykotoxin deoxynivalenol (DON) a jeho vázanou formu deoxynivalenol-3-glukosid (D3G). Na jedničku z hlediska mykotoxinů obstálo 17 značek piva, tedy necelá třetina.

Vzhledem k tomu, že v Česku se v současnosti vyrábí na 500 značek, námi testovaná piva pokrývají 10 % z nich. Testována byla piva s různě vysokým obsahem alkoholu i piva nealkoholická.

Vůbec nejvíce fusariového mykotoxinu deoxynivalenolu obsahovalo jedno speciální tmavé pivo; v litru zmíněného moku bylo zjištěno 85 mikrogramů deoxynivalenolu. A to už je pro běžného konzumenta množství, které překračuje tolerovatelnou denní dávku  deoxynivalenolu, tak jak ji určila EU. Její stanovení je jednoduché a může si ho spočítat každý sám pro sebe individuálně vzhledem k tomu, že závisí na tělesné hmotnosti. Bez rizika je možno přijmout mikrogram deoxynivalenolu na kilogram tělesné hmotnosti za den. To znamená, kolik kdo váží, takovou dávku v mikrogramech může přijmout, aniž by mu to způsobilo újmu na zdraví.

Na paměti je ovšem třeba mít, že deoxynivalenol může být i v jiných výrobcích z obilí, a nejen v pivu. I když deoxynivalenol nemá smrtící účinky, jeho projevy nám můžou pořádně znepříjemnit život. Je to bolení hlavy, nevolnost a střevní potíže. Dlouhodobým působením této škodlivé látky dochází k oslabení imunity. Obsah mykotoxinu deoxynivalenolu do deseti mikrogramů na litr piva mírnému konzumentovi piva nemůže uškodit.


Testované produkty (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Mykotoxiny v pivu (50 výrobků)
poslední aktualizace: 30.4.2013


Přihlásit