Test mykotoxinů v rozinkách a arašídech 2013

Publikováno v časopise 12/2013

Málokdo by se odvážil jíst rozinky či arašídy viditelně napadené plísní. Ale kde není nic vidět, tam není ani co řešit. Anebo je? Důvěřuj, ale prověřuj, řekli jsme si a nechali rozinky a arašídy z českých obchodů otestovat na přítomnost plísňových jedů mykotoxinů. Ukázalo se, že i navenek bezchybné zboží může být zdravotně závadné. Ve dvou z 24 vzorků rozinek bylo tolik ochratoxinu A, že jeho množství dvojnásobně překročilo limit EU. Hrst takových rozinek jedených každý den může vést k poškození ledvin. Naopak všechny testované arašídy byly z hlediska mykotoxinů typu aflatoxin „čisté“.

Pro plísňový jed ochratoxin A v různých potravinách včetně rozinek stanovila Evropská komise přísné limity a pro jejich kontrolu existují přesné přístroje. Touto technikou byla vybavena i laboratoř, která pro nás otestovala 24 výrobků s označením rozinky. Nadlimitní množství ochratoxinu A bylo naměřeno ve dvou výrobcích a ve třetím se jeho zjištěný obsah pohyboval těsně okolo limitu. Ale vzhledem k možné nejistotě měření ho musíme považovat za ještě vyhovující.

Největší v testu přistižený hříšník měl v kilogramu rozinek 28,49 mikrogramů ochratoxinu A, což je takřka trojnásobek unijního limitu, který činí 10 mikrogramů/kg rozinek. Druhý nevyhovující výrobek obsahoval 23,59 mikrogramu na kilogram rozinek. Výrobky, které překračují limit, se nesmí prodávat.

Do unijního systému rychlého varování RASFF letos různé členské státy EU ohlásily 26 případů nadlimitního výskytu ochratoxinu A v rozinkách. Nahlášené rozinky měly mnohdy nižší obsah ochratoxinu než dva hříšníci z našeho testu.

Lékaři dávají ochratoxin A do souvislosti s nádory ledvin a varlat. Jako většina plísňových jedů, je i ochratoxin A termostabilní, to znamená, že ho nelze zničit při tepelné úpravě potravin.

Příznivé poselství naopak přinesl test dvaceti výrobků s označením pražené loupané arašídy solené, v nichž jsme nechali změřit obsah plísňových jedů aflatoxinů. Laboratoř potvrdila, že všechny nakoupené arašídy byly zdravotně nezávadné. V 17 výrobcích se nenašly žádné aflatoxiny, ve zbývajících třech byla jejich přítomnost sice zjištěna, avšak v množství pod stanoveným limitem.


Testované produkty

Hodnocení

Mykotoxiny v arašídech (zobraz v tabulce)
Albert Euroshopper / Pražené, solené arašídy viz test
Alika Arašídy viz test
Aro Arašídy pražené, solené viz test
ArRashid Solené arašídy viz test
Bohemia Arašídy solené viz test
Canto Arašídy pražené solené viz test
Crox Peanuts viz test
ENSA Arašídy pražené solené viz test
Fine Food Arašídy pražené solené viz test
Globus Korrekt / Arašídy pražené solené viz test
Kaufland Soltino / Roasted salted peanuts viz test
KK Arašídy pražené a slané viz test
Lidl Alesto / Erdnüsse viz test
Lidl Circuss / Peanuts viz test
Lorenz Erdnüsse viz test
LTC Arašídy pražené solené viz test
MaxM Arašídy loupané, pražené a solené viz test
Nuts 4Us Arašídy pražené solené viz test
Tesco Roasted salted peanuts viz test
Van Almerk Arašídy viz test
Mykotoxiny v rozinkách (zobraz v tabulce)
Albert Euroshopper / Rozinky viz test
Albert/Albert Quality Rozinky viz test
Albert/Albert Quality Rozinky sultánky viz test
Albert/Albert Quality Rozinky tmavé velké viz test
Albert/Albert Quality Rozinky zlaté viz test
Albert/Albert Quality Rozinky zlaté Jumbo viz test
Aro Rozinky viz test
Billa Naše Bio / Rozinky sultánky viz test
ENSA Rozinky viz test
ENSA Rozinky JUMBO viz test
ENSA Rozinky zlaté viz test
Fine Food Rozinky obří viz test
Fruit Exclusive Rozinky zlaté viz test
Gold Pack Rozinky viz test
IBK Trade Rozinky JUMBO natural viz test
IBK Trade Rozinky zlaté viz test
K-produkt Rozinky viz test
LTC Rozinky viz test
Nature park Rozinky obří viz test
Nature park Rozinky obří zlaté viz test
Navary Rozinky jumbo natural viz test
Poex Rozinky viz test
Suntree Sultaninen viz test
Suntree Sultaninen (sonnengetrocknet) viz test

Přihlásit