Lobbing pivovaru Svijany testování nezastaví

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 21.5.2013   

V  reakci na interní e-mailovou komunikaci, která nechtěně unikla z pivovaru Svijany, vydáváme doplňující vyjádření k testu mykotoxinů v pivu.

Z uvedeného e-mailu, který má naše sdružení rovněž k dispozici, mimo jiné vyplývá, že představitelé pivovaru zvažují zahájit lobbing na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) za účelem zastavení dotování občanského sdružení spotřebitelů TEST, podat žalobu na naše sdružení a zjistit další informace o jeho financování. V reakci na tento e-mail uvádíme:

Vydávání časopisu dTest je hrazeno z peněz předplatitelů, kteří podobně jako u spotřebitelských organizací v zahraničí umožňují jeho nezávislé vydávání bez nutnosti reklam. Stejné je to i s testováním, které je velice nákladné, neboť se provádí v odborných laboratořích. I proto se z velké části testuje v mezinárodní spolupráci spotřebitelských organizací, což náklady významně šetří. Pouze některé dílčí testy jsou nyní částečně financovány z veřejných zdrojů například v rámci různých projektů. Test mykotoxinů v pivech byl hrazen z vlastních zdrojů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje Občanské sdružení spotřebitelů TEST již mnoho let částkami cca od 4 do 7,4 milionů/rok. Dříve byla tato účelová dotace zaměřena na vydávání časopisu bez reklam a provádění jeho nezávislého testování. V současné době je již zaměřena zejména na oblast spotřebitelských práv (bezplatné poradenství, připravovaná informační kampaň k mimosoudnímu řešení sporů apod.).

Poradenské a některé další informačně osvětové aktivity můžeme ve stávajícím rozsahu zajišťovat jedině díky dotaci od MPO. Bez ní bychom museli tyto aktivity významně omezit či zpoplatnit (například více než 20 tisíc dotazů za rok bychom nemohli vyřizovat přes telefon s běžným tarifem, ale se zvýšeným apod.).

Ani potenciálně úspěšný lobbing by tedy k zamezení dalšímu testování nemohl vést, neboť testy jsou prováděny díky našim předplatitelům.

Jak jsme již uvedli v našem předchozím vyjádření z 16. 5. 2013, každý subjekt se s publikovanými zjištěními nezávislé laboratoře vypořádává jinak. Vážíme si těch výrobců, kteří je berou jako impulz pro další vylepšení vlastní výroby, zajištění větší homogenity výrobků (tzn. aby jeden výrobek v rámci jedné šarže nebyl dobrý a jiný špatný) apod. Samozřejmě se opakovaně setkáváme i s méně konstruktivní odezvou, jakou je například negativní PR kampaň. Jiní hledají možnosti pro ovlivnění testování či iniciují soudní spory.  

Podle výsledků našeho testu obstála z hlediska obsahu mykotoxinů třetina piv. Byli bychom rádi, kdyby se poukazovalo více na tyto výsledky a především na skutečnost, že je možné jich docílit. Proto nesouhlasíme s bagatelizací našeho testu a naopak se domníváme, že by se měla vést diskuze na téma, jak výskyt mykotoxinů v potravinách minimalizovat.


Přihlásit