Finance: Pojišťovací striptýz aneb úvod do životního pojištění

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 5/2013

Na první pohled vypadají téměř všechny smlouvy o pojištění krásně. Jejich skutečné kvality však bývají zrakům obyčejných smrtelníků skryty. Vydáme se na pojišťovací striptýz a podíváme se pod svršky dvou zajímavě vypadajících balíčků s pojištěním osob. Nebudeme zklamáni?

Životní pojištění se nekupuje, ale prodává. Do nicnetušících klientů ho tlačí „horem dolem“ statisíce dealerů („finančních poradců“), kteří o něm říkají polopravdy a vylepšené pravdy. Podle nich se „životka“ hodí téměř pro každého – ve skutečnosti ale zdaleka ne všichni tyto balíčky služeb potřebují.

Životní pojištění v jeho prodávané podobě musíme rozdělit na pojištění a na spoření nebo investování; ukládat si do něj peníze se ale většinou nevyplatí kvůli vysokým skrytým poplatkům. Ty se běžně umořují i 8 až 15 let a po celou dobu „okrajují“ investici.

Pokud se skutečně vystavujete situacím, ve kterých je ohroženo vaše zdraví nebo život, stojí jistě za zváženou se pro tyto případy pojistit. Jenomže pojišťovny za tímto účelem nabízejí desítky až stovky produktů. A vybrat si ten, který neobsahuje polovinu nechtěných a přeplácených služeb, je proto skutečný oříšek.

 

Jaký produkt potřebuji?

Všichni výrobci prodávají své zboží s oblibou v balíčcích, ale pojišťovny jdou v tomto „umění“ ještě dál. Jako prostí klienti máte nezřídka jen velmi mlhavou představu, co vlastně je v balíčku, který vám pojišťovna nakonec prodala.

Nejčastěji se balíčky skládají z pojištění pro tyto případy:

 • smrt (jakkoliv)
 • smrt úrazem
 • trvalá invalidita (II. nebo III. stupně)
 • trvalé následky úrazu
 • závažná onemocnění
 • pracovní neschopnost
 • hospitalizace
 • úraz bez trvalých následků

 

Ačkoliv všechny tyto situace jsou pro člověka nepříjemné, ne vždy mají finanční dopady, které by skutečně ohrozily jeho životní standard. Základní ze jmenovaných je pojištění pro případ úmrtí z jakýchkoliv příčin a pojištění invalidity. Často dává smysl také pojištění pro případ pracovní neschopnosti a trvalých následků úrazu. Na druhou stranu pojišťovat si každý malý úraz by vyšlo draho, protože krom krytí rizika připlácíte s každou službou i na chod pojišťovny.

 

Modelová situace
Janě Svobodové je 27 let, je divadelní herečka s čistým příjmem 17 000 Kč. Nemá žádné dluhy a má našetřeno 100 000 Kč na stavebním spoření – po skončení vázací doby. Jediným významnějším majetkem je automobil v hodnotě 30 000 Kč. Má pětiletou dceru, kterou chce finančně zajistit alespoň do 23 let, je svobodná matka.

Jelikož momentálně těžko vychází s penězi, nemá Jana v tento okamžik zájem o spoření, investování, ani žádnou formu důchodového pojištění.

Naše kalkulačka by slečně Janě doporučila pojistit se takto:
 • smrt – 410 000 Kč,
 • invalidita – 4 740 000 Kč,
 • trvalé následky úrazu – 500 000 Kč.

U pojištění smrti i invalidity preferuje Jana levnější pojištění s postupným poklesem pojistné částky. Hledá takový produktový „balíček”, který jí takové pojištění umožní a bude se přitom co nejvíce blížit těmto pojistným částkám.

Duel dvou balíčků

Pro ukázku jsme vybrali dva produkty, které dnes zástupci pojišťoven běžně nabízejí:

 • Komerční pojišťovna – Elán (dále jen Elán),
 • Pojišťovna Uniqa – Rizikové životní pojištění s dividendou G (dále jen RŽP-D).

Pro tento případ by bylo možné využít desítek produktových balíčků, ale kompletní srovnání všech je extrémně časově náročné a budeme jej doplňovat postupně.

 

Nastavení pojištění

Pojistit se na všechna rizika a na dostatečně vysoké částky není jen tak. U některých pojišťoven to vůbec nejde, jinde si musíte přikoupit také pojištění, která jste vůbec nechtěli. To u našich dvou pokusných produktů spíš neplatí, ale ani tak to nebude zcela jednoduché.

Zatímco v Elánu zvládne Jana nastavit částky právě tak, jak potřebuje, v RŽP-D bude muset být trochu „kreativní“:

Aby Jana doplnila nedostatečné pojištění invalidity v RŽP-D, kde je maximální pojistná částka 3 mil. Kč, může buď absolvovat složitý proces žádosti o výjimku, nebo si přikoupit pojištění invalidity s pravidelnou měsíční výplatou. Maximální částka, na kterou se může pojistit, je 156 000 Kč.

Zatímco v Elánu bude Jana pojištěna pro případ invalidity II. i III. stupně, v RŽP-D může zvolit klesající pojistnou částku pouze u III. stupně. Zatímco u Elánu rozhoduje o uznání invalidity lékař pojišťovny, u RŽP-D závisí na schválení ze strany státních úřadů.

V RŽP-D si navíc nemůže sjednat pojištění pro případ smrti pouze s klesající částkou, minimálně 1/6 z pojistné částky na smrt musí totiž být stanovena jako pevná. Tato povinně sjednaná služba „pojištění na smrt“ v sobě skrývá také spořicí (investiční) složku.

V Elánu si musí sjednat pojištění na pevnou částku v případě smrti alespoň na symbolických 1000 Kč.

 

Potřebné doklady

Pokud se chcete pořádně pojistit, není to jen tak. Zatímco u pojištění na symbolické částky pojišťovna po vás asi nebude nic chtít krom občanského průkazu, pokud si chcete sjednat významnější pojištění, „proklepne“ si váš zdravotní a finanční stav. V obou testovaných produktech budete muset vyplnit zdravotní a finanční dotazník, zajít na zvláštní lékařskou prohlídku, u RŽP-D navíc doložit i potvrzení o příjmu.

 

Cena

Relevantní srovnání ceny pro všechna pojištění je téměř nemožné nebo extrémně složité. Nikdy totiž neporovnáváme dvě stejné služby – balíček od balíčku se výrazně liší a není možné si je vybírat po částech. Proto musíme porovnávat „jednotkovou cenu“. Z hlediska ceny i celkové flexibility, možnosti nastavení produktu, jasně vítězí Elán od Komerční pojišťovny. Přicházíme ale k nejdůležitějšímu bodu: jak dopadne srovnání kvality.

 

Jak srovnat kvalitu

Poslední krok, než „vstoupíte“ do pojištění, je ověřit si, zda není příliš děravé. To znamená podívat se, jaké jsou výluky, tj. situace, kdy pojišťovna nic nezaplatí a také omezení plnění. Důležité jsou také definice pojistné události (např. v případě invalidity se může pojetí výrazně lišit).

RŽP-D si v pojištění pro případ smrti vystačí s velmi málo výlukami. U některých by pro jejich povahu očekával pojistné plnění málokdo (terorismus, jaderná havárie, hromadné násilnosti), zbylé tři si však zaslouží opravdovou pozornost:

U sebevraždy je pozměněná zákonná (a i na trhu obvyklá) ochranná lhůta – plní se až po třech letech od počátku pojištění.

Další stopkou je aktivní účast na závodech jakéhokoliv motoristického sportu (vozidla, letadla i lodě). Objektem poslední výluky je letecký personál pravidelné letecké dopravy. Pro všechny kategorie svorně čítá RŽP-D ještě jedno omezení a tím je alkohol. Je-li pojistná událost zapříčiněna pod jeho vlivem (podobně jako drogami a dalšími návykovými látkami), smí pojišťovna zkrátit pojistné plnění až o polovinu.

V Elánu je to se seznamem výluk výrazně horší. Mezi pochopitelnými výlukami (válečné události, terorismus vzpoury, jaderná havárie, práce s výbušninami, činnost kaskadérů a akrobatů, výkon profesionálního sportu a následky vrozených vad a nemocí diagnostikovaných před počátkem pojištění) se objeví například vyloučení řízení bez řidičského oprávnění (ať už u osoby, která jej nikdy neměla, nebo o něj dočasně přišla).

Navíc můžete kdykoliv dostat jen polovinu plnění v těchto případech:

a) k pojistné události došlo v souvislosti s jednáním, jímž pojištěný jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt (o zavinění se nehovoří, tudíž i z nedbalosti),

b) k pojistné události došlo v souvislosti s jednáním, které nasvědčovalo tomu, že pojištěným byl spáchán trestný čin.

Jak budou v praxi pozůstalí dokazovat, čemu situace z výše uvedeného mohla, nebo nemohla nasvědčovat?

Pro případ smrti je navíc vyloučeno jakékoliv plnění, dojde-li ke smrti pojištěného v souvislosti s požitím alkoholu. V podobném duchu jsou vyváženy pojistné podmínky i v ostatních částech (ze zásadních ještě kupř. vznik nároku na plnění z invalidního připojištění).

 

Závěr

Pojištění od Uniqy je v naší modelové situaci o 11 % dražší a při nastavování je méně flexibilní, poskytuje však větší jistotu. Pojištění od Pojišťovny KB je přizpůsobivější, levnější a do jisté míry i transparentnější, vybírá si to však na druhé straně v podobě menšího rozsahu krytí.

 

Jaké pojištění (ne)potřebuji?
 • Jaký je princip jakéhokoliv pojištění? S určitou pravděpodobností se vám může stát nehoda. Když předpokládanou újmu vyjádříte penězi a vynásobíte ji onou pravděpodobností, dostanete přibližnou škodu, která skutečně hrozí.
 • Na tomto jednoduchém principu funguje celá pojistná matematika. Stejně jednoduchý však nebude výpočet pojistného. Do toho musíte započítat provoz pojišťovny, výdaje na poradenství a zprostředkování nebo třeba zisky akcionářů. Vždy tedy zaplatíte „o něco navíc“.
 • Ptejte se proto, jestli se musíte pojišťovat na všechno. Potřeba to rozhodně není u drobností, které v pojistném několikanásobně přeplatíme. Prvním pravidlem je omezit co nejvíc zbytečná pojištění na malicherné nebo vrcholně nepravděpodobné situace.
 • Prodejci životního pojištění se někdy také víc věnují finančním možnostem klienta, respektive jeho možnostem platit pojistné, než analýze jeho potřeb v konkrétních životních situacích. Jistě – pokud máte vysoký úvěr, vaše rodina by v případě neblahých událostí nebyla zajištěná a nemáte velké úspory nebo majetek, vyplatí se sjednat vysoké plnění pro případ smrti. Jenomže vysoké částky ve smlouvách mají i lidé, kteří například žijí sami a nikdo na nich není závislý, nemají hypotéky ani jiné závazky atd. Na druhou stranu ale pojištění pro případ úrazů s trvalými následky, které by je ohrozilo „zaživa“, bývá podceněno.
 • Pokud je životní pojištění prodáváno typicky v balíčcích, využijte možnosti jejich individuálního nastavení.
 • Nepřijímejte „tupě“ šablonu, pokud se ji na vás snaží poradce aplikovat. Přemýšlejte, co chcete, a jasně formulujte poptávku. Jestliže prodejce bude namítat, že „to nejde“, běžte o pojišťovnu dál.
 • Na trhu je dost kvalitních pojištění, která se vám dobře přizpůsobí. Přestože mohou být na první pohled dražší, účelné nastavení limitů je nejenom zlevní, ale také vás lépe ochrání.

 

Vít Kalvoda a Šimon Finemon

Think-tank TANK


Přihlásit