Akcie 2014 - konec anonymity

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 5/2014

O konci anonymních akcií se mluví už několik let. V červnu 2014 ale „datum spotřeby“ listinných akcií na majitele skutečně vyprší. Pokud nějaké akcie vlastníte, je nejvyšší čas zkontrolovat, jakou formu mají. A až budete procházet své složky s dokumenty, nezapomeňte na zaprášené desky s dědictvím. Právě staré, většinou aktivně nespravované akcie z devadesátých let teď mohou být v ohrožení.

Nejdříve byly firmy s anonymními akciemi, tedy nejasnou majetkovou strukturou, odříznuty od státních zakázek. Pro většinu podniků to však nebyla dostatečná motivace ke změně. Několik firem přesunulo oficiální sídlo do země, kde podobný předpis neexistuje, naprostá většina ale neudělala vůbec nic. 

Teď už nemají na vybranou, stejně jako jejich akcionáři.

Akc(i)e kulový blesk

V polovině loňského roku, kdy nabyl účinnosti zákon č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, mělo akcie v anonymní podobě téměř 13 tisíc společností. A drtivá většina z nich dál nespěchala s jejich povinnou výměnou, kterou nechala na poslední měsíce.

Nové akciové společnosti sice musejí podmínky splňovat už od ledna roku 2014, starší ale dostaly čas do konce března, respektive června. Do konce března musely firmy vyzvat své akcionáře k výměně cenných papírů, a to včetně poučení, co je potřeba a co se stane, pokud tak akcionář neučiní. Pozor, výzva neznamená, že dostanete adresný dopis! Stačí ji zveřejnit v obchodním věstníku a dále podle stanov společnosti. V případě anonymních akcií firmy často ani nevědí, kdo je jejich skutečným vlastníkem, těžko ho potom informovat adresně.

Pokud jste se o akcie dosud nestarali, mohou být bezcenné už léta – například proběhlo vytěsnění, měnila se forma a s ní i fyzické akcie, s čímž jste nic nedělali. Akcionář zkrátka není běžný spotřebitel a o své portfolio musí sám pečovat. Proto upozorňujeme na výměnu (zatím platných) anonymních akcií, která musí proběhnout nejpozději do konce letošního června. Týká se to právě vás? Stačí se na cenné papíry podívat a je-li na nich uvedeno, že jsou na majitele, nikoliv na jméno (jednoduše na nich jméno není napsané), musíte konat. Neprodleně kontaktujte akciovou společnost (naprostá většina z nich zveřejnila potřebné informace na svých stránkách) a zjistěte, jaké řešení přijala.

Kdo čeká, prodělá

Jestliže akcionář na výzvu nereaguje ve stanovené lhůtě nebo nedodá potřebné informace pro výměnu akcií, případně si je nevyzvedne z jiného důvodu, putují jeho cenné papíry do dražby. A podobně jako u jiných „povinných“ dražeb, ani zde není výnos závratný. Nicméně pokud jste o akcie přišli právě takto, stále máte nárok alespoň na výtěžek z dražby ponížený o náklady na její uspořádání. Pamatujte však na čtyřletou promlčecí lhůtu, kdy propadá i tento výtěžek.

„Nečinné“ anonymní akcie trpí i dalšími neduhy. Pokud se dostanete s výměnou do prodlení a konala by se například valná hromada, držíte v ruce neplatné papírky, které vás neopravňují hlasovat. A jste-li v prodlení s výměnou v rozhodný den, tedy když se hraje o dividendy, nebudete na ně mít nárok, a to ani zpětně.

Být, či nebýt akcionářem?

Starosti popsané výše se v drtivé většině případů dotknou jen drobných akcionářů. Velcí investoři o změnách vědí a dokážou na nich také vydělat. Třeba tím, že inkasují poměrnou část zisku za dosud nevyměněné akcie. Probíhající výměnu proto vezměte i jako námět na přemýšlení, zda drobným akcionářem skutečně být chcete. Spočítejte si, zda se vám kvůli několika málo akciím vyplatí sledovat trh a legislativní prostředí. Pokud je odpověď záporná, je nejvyšší čas akcie prodat. 

Jestliže se k prodeji rozhodnete, ověřte si nejdříve běžnou cenu. Například prostřednictvím vlastního inzerátu. Vždy je lepší vyslechnout několik zájemců, než odpovědět na poptávkový inzerát a jednat s jedním kupcem.

Co jsou anonymní akcie?

Akcie rozlišujeme podle podoby a formy. Podoba může být listinná a zaknihovaná, respektive imobilizovaná.

Zaknihované mohou být u Centrálního depozitáře, imobilizace pak znamená jejich fyzické uložení v některé z bank. Forma akcií se dělí na anonymní (na majitele či doručitele) a jmennou.

Listinné akcie můžete držet fyzicky. Nově však musejí znít na jméno, anonymní forma se nepřipouští. Právě anonymní listinné akcie byly skutečně anonymní, za jejich majitele je považován ten, který je právě drží v ruce. A to představovalo nemalý korupční potenciál.

Při výměně akcií si dejte pozor na jednu věc. Držení akcií na jméno vás v některých případech vystaví na odiv okolnímu světu včetně vašeho bydliště.

Přihlásit