Finance: Příliš drahé investice

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Publikováno v časopise 8/2013

U investic se lidé zpravidla soustředí na výnosy. Někdy však zapomínají na druhou stranu „investičního rozpočtu“, totiž na náklady. A to přesto, že zatímco výnosy můžete jenom odhadovat, náklady můžete spočítat poměrně přesně.

Náklady na investice lze spočítat přesně, nikoliv však jednoduše. Spíš než výpočty proto běžnému spotřebiteli pomohou indexy. U investičních nástrojů lze použít například aTANK, nebo ze zákona uváděný TER.

V praxi nejrozšířenější ukazatel TER (total expense ratio, v překladu ukazatel celkové nákladovosti fondu) poměřuje celkové provozní náklady fondu k hodnotě vlastního kapitálu za předchozí účetní období. Říká tedy, jak je celkový majetek fondu zatížen náklady. Nespornou výhodou indexu TER je jeho povinné uvádění u nástrojů kolektivního investování. Jenomže pojišťovny u investičního životního pojištění, ačkoliv je jeho investiční složka jistě takovým nástrojem, nařízení dovedně obcházejí. A ne vždy ho najdete také u zahraničních fondů, které jsou v Česku dostupné.

Index aTANK ze zákona povinný není. Některé společnosti ho uvádějí dobrovolně, u jiných ho můžete zjistit na webu www.tankfin.cz. aTANK počítá celkové náklady na investici za celou dobu jejího trvání a převádí je na roční snížení výnosu. Jeho výhoda spočívá především v individuálním nastavení, které odpovídá (alespoň přibližně) nákladům pro konkrétního investora a pojetím se blíží RPSN (roční procentní sazbě nákladů) u úvěrů.

 

Výnosy mínus náklady

Zaměřili jsme se na tři typy produktů, které jsou používány i laickými investory. Jednak jde o otevřené podílové fondy (OPF), fondy obchodované na burze (ETF z anglického exchange-traded fund) a také investiční životní pojištění (IŽP).

ETF obhospodařují koš akcií jiných společností. Správa je pasivní a tedy levnější než u OPF. OPF také nakupují a prodávají akcie, ale správa by měla být aktivní, což znamená dražší (ale ne vždy kvalitnější).

Nákladová složka by vás měla zajímat také u populárního investičního životního pojištění (IŽP). IŽP je v podstatě pojištění zabalené s ETF nebo OPF dohromady. A kromě fondových poplatků si o další řekne pojišťovna, zprostředkovatel a další účastníci zmíněného „balení“. Věřte, že kdyby spotřebitelé skutečné ceny u svých investičních pojistek znali, zájem o ně by na českém trhu byl mnohem nižší.

Do budoucna bude jistě zajímavé přepočítat náklady dvou soukromých důchodových pilířů, resp. fondů, které provozují penzijní společnosti. Jejich historie je však prozatím velmi krátká, a pro smysluplné porovnání proto není dostatek dat.Přihlásit