Finance: Příliš drahé investice

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2013

U investic se lidé zpravidla soustředí na výnosy. Někdy však zapomínají na druhou stranu „investičního rozpočtu“, totiž na náklady. A to přesto, že zatímco výnosy můžete jenom odhadovat, náklady můžete spočítat poměrně přesně.

Náklady na investice lze spočítat přesně, nikoliv však jednoduše. Spíš než výpočty proto běžnému spotřebiteli pomohou indexy. U investičních nástrojů lze použít například aTANK, nebo ze zákona uváděný TER.

V praxi nejrozšířenější ukazatel TER (total expense ratio, v překladu ukazatel celkové nákladovosti fondu) poměřuje celkové provozní náklady fondu k hodnotě vlastního kapitálu za předchozí účetní období. Říká tedy, jak je celkový majetek fondu zatížen náklady. Nespornou výhodou indexu TER je jeho povinné uvádění u nástrojů kolektivního investování. Jenomže pojišťovny u investičního životního pojištění, ačkoliv je jeho investiční složka jistě takovým nástrojem, nařízení dovedně obcházejí. A ne vždy ho najdete také u zahraničních fondů, které jsou v Česku dostupné.

Index aTANK ze zákona povinný není. Některé společnosti ho uvádějí dobrovolně, u jiných ho můžete zjistit na webu www.tankfin.cz. aTANK počítá celkové náklady na investici za celou dobu jejího trvání a převádí je na roční snížení výnosu. Jeho výhoda spočívá především v individuálním nastavení, které odpovídá (alespoň přibližně) nákladům pro konkrétního investora a pojetím se blíží RPSN (roční procentní sazbě nákladů) u úvěrů.

Výnosy mínus náklady

Zaměřili jsme se na tři typy produktů, které jsou používány i laickými investory. Jednak jde o otevřené podílové fondy (OPF), fondy obchodované na burze (ETF z anglického exchange-traded fund) a také investiční životní pojištění (IŽP).

ETF obhospodařují koš akcií jiných společností. Správa je pasivní a tedy levnější než u OPF. OPF také nakupují a prodávají akcie, ale správa by měla být aktivní, což znamená dražší (ale ne vždy kvalitnější).

Nákladová složka by vás měla zajímat také u populárního investičního životního pojištění (IŽP). IŽP je v podstatě pojištění zabalené s ETF nebo OPF dohromady. A kromě fondových poplatků si o další řekne pojišťovna, zprostředkovatel a další účastníci zmíněného „balení“. Věřte, že kdyby spotřebitelé skutečné ceny u svých investičních pojistek znali, zájem o ně by na českém trhu byl mnohem nižší.

Do budoucna bude jistě zajímavé přepočítat náklady dvou soukromých důchodových pilířů, resp. fondů, které provozují penzijní společnosti. Jejich historie je však prozatím velmi krátká, a pro smysluplné porovnání proto není dostatek dat.

Čas jako proměnná

Když se zajímáte o náklady na investici, nepočítejte jen jejich celkovou výši. Důležité je rozložení v čase. Pozdější výdaje vás budou bolet méně. Pokud totiž někdo „okrouhá“ vaše prostředky hned na začátku, připraví vás spolehlivě o výnosy, které byste ze zaplacených nákladů za dobu investice realizovali.

Druhou otázkou je, proč z vás někdo chce „ždímat“ poplatky hlavně v prvních letech? Třeba si není jistý, že u něj vydržíte delší dobu.

Drahý konec a začátek

V předchozí pasáži jsme zmínili důležitost časového rozložení poplatků. Zvýšeným výdajům na začátku a na konci investice se ale úplně nevyhnete. Zpočátku to bývají vstupní poplatky do fondu a poplatky za samotné zprostředkování či otevření investičního účtu u zprostředkovatele. Dobře známé provize, zvláště v případě IŽP, mohou spolehlivě vynulovat jakékoliv výnosy na několik let dopředu. A není výjimkou, že pokud si svůj krok rozmyslíte a IŽP vypovíte v prvních letech, zpět se vám nevrátí ani koruna z již vložených prostředků.

Výstupní poplatky pak také nejsou zanedbatelné. Některé fondy sice výstupní poplatky neúčtují, ale u pojišťoven si sankcemi za předčasnou výpověď smlouvy můžete být jistí.

 

S IŽP „na věčné časy“

Pokud nejste spokojeni se svým investičním životním pojištěním, můžete se dostat do úzkých. Někdy totiž i nevýhodné investování může vyjít pořád lépe, než výpověď smlouvy. Nespokojenost by vás ale nikdy – opravdu nikdy! – neměla dostat do situace takzvaného přebouchávání, které spočívá ve výměně IŽP za jiné. V takovém případě zaplatíte vysoké poplatky za ukončení a poté znovu vysoké poplatky za nasmlouvání nového pojištění. Ten, kdo na tom jako jediný vydělá, bude váš „přebouchávač“, tj. neseriózní poradce, který inkasuje provizi.

Slevy nebo úlevy

Slevy táhnou. Zvlášť když je garantuje stát. Jenomže taková sleva, v tomto případě daňová úleva, se časem může stát vysokým nákladem.

Jak to funguje? Poradce jistě neopomene zmínit, že zaplacené pojistné na životní pojištění si můžete „odečíst z daní“. Ve skutečnosti si o něj můžete snížit vyměřovací základ daně z příjmu, takže ušetříte až 15 procent z investované částky na pojistném, které byste jinak zaplatili finančnímu úřadu.

Podstatné je však varování, že nejde o dar bez podmínek. Jakmile byste se rozhodli IŽP předčasně vypovědět, musíte úlevy zpětně dodanit. To opět snižuje použitelnost IŽP jako flexibilního investičního nástroje.

 

Podmínky v praxi

Při našem průzkumu jsme narazili na několik „zajímavostí“:

  • Starý známý problém – zkuste si najít sazebníky. Například Generali a ČSOB pojišťovna (kromě produktu Forte) mají sazebníky pouze na pobočkách. ING Pojišťovna sazebník na webu sice má, ale snáze byste našli pobočku. Kooperativa naopak zaslouží pochvalu – na webu naleznete vše na první pokus.
     
  • Výpočet odkupného (tj. kolik byste teď dostali při vypovězení pojistky) bývá záměrně komplikovaný. Jako ilustrace může sloužit pojišťovna AEGON. Budete muset kombinovat 2 tabulky naráz a dosazovat hodnoty do velmi složitého vzorce.
     
  • Když najdete slevu, buďte si jistí, že narostl poplatek na jiném místě sazebníku. Nebo byl zaveden zcela nový, což ještě znepřehledňuje už tak složité podmínky.
     
  • Pokud věříte, že ušetříte přes poradce, zkuste to. Velké firmy jako OVB nebo Partners mají některé produkty od pojišťoven skutečně levnější. Jenomže sleva není nijak výrazná a spíš než spotřebitelům slouží společnostem pro zvýšení obratu.

Výpis jako výdělečná iluze

Pojišťovny ohledně hodnoty IŽP pravidelně informují klienty ve výpisech. Jen málokterá ale prozradí, že to není skutečná likvidní hodnota. Díky vysokým sankcím za předčasné ukončení smlouvy se k celé uvedené částce nedostanete – alespoň ne do doby, kdy uplyne řádný termín smlouvy.

Nachytat se také můžete na mnohem jednodušší trik – zdražování. Sazebníky finančních domů se často mění, musíte čerpat z více zdrojů, a tak je jednoduché přehlédnout bobtnající poplatek. Zvlášť pokud je účtovaný jednorázově, například při ukončení smlouvy.

Redakce a think-tank TANK

 

Překvapivá otázka pro poradce

Těžko po běžném spotřebiteli požadovat, aby výpočty nákladů prováděl sám. Narazí na obtížnou dostupnost sazebníků, záhadné definice a na vzorce, na které je středoškolská matematika krátká.

Jenomže – proč si s tím lámat hlavu sami? Za to přeci platíte poradci. Právě ten by vám měl náklady vyčíslit konkrétně pro váš případ. A nestačíte se divit, kolik prodavačů investic takový přirozený dotaz na cenu překvapí.

Pokud začnou vykládat pohádku o „nákladech na pojištění“ a „daňových úlevách“, vraťte debatu k tématu „nákladů na investiční složku“. A jestliže se u protistrany objeví tik a váhavé odpovědi, udeřili jste na bolavé místo produktu (následně by bolelo hlavně vás).

Poznámky k tabulce: Podílové fondy investující do akcií jsme pro ilustraci rozdělili na nejlepší desítku a nejhorší pětici podle databáze TANK.

V modelovém případě (zhodnocení 7,5 % ročně) všechny včetně nejhorších dokázaly zhodnotit původní vklad 240 000 Kč. Všimněte si, jak i malý rozdíl v aTANK stačí k ponížení výsledné hodnoty investice.

U podílových fondů peněžního trhu je situace odlišná. Modelový případ je kratší (5 let), což odpovídá celkové investici 60 000 Kč, a i předpokládaný výnos je třetinový. Jak je vidět, už od sedmého místa investice vykazuje záporné zhodnocení. Indexy jsou tedy mj. dobrou ilustrací vhodnosti produktu pro konkrétní typ a délku investice.

 


Přihlásit