Finance: Pojištění nemoci a úrazu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2011

Jak si zajistit život bez kazu? Pojištění, které by krylo riziko „zkaženého života“, bohužel neexistuje. Což je možná dobře, protože kdybychom spoléhali na to, že zbohatneme, když si pokazíme život, byl by svět jistě hodně smutným místem k přebývání.

Netřeba ale černých představ, pojišťovny by učinily tolik výluk z pojistného plnění, že by na ně téměř nikdo nedosáhl! Proto se podívejme na rizika nemoci a úrazu, na která se připravit můžeme.

 

Život bez kazu

Existují dvě velké skupiny rizik. První je spjatá s vaším majetkem, druhá s vašimi příjmy. Majetek mohou ohrožovat zvláště zničení či krádež. Příjem zejména nezaměstnanost, dlouhodobá nemoc (pro někoho i krátkodobá), úraz, invalidita a smrt. Kvalitní finanční poradce s vámi dokáže projít veškerá rizika, která může život přinést.

V tomto dílu našeho finančního seriálu o pojištění se zaměříme na rizika spojená se snížením či ztrátou příjmu právě v důsledku nemoci či úrazu. Projdeme si několik praktických a užitečných rad, které vám pomohou k „životu v bavlnce“ se přiblížit.

 

Čím začít úvahu?

Každá úvaha by měla začít analýzou konkrétní životní situace konkrétního člověka. A hledáním odpovědi na otázku: „Co by jednotlivé životní situace znamenaly pro mě a mé blízké, kdyby nastaly?“ A podle toho je řešit. Různé odpovědi by jistě poskytl člověk, na kterém jsou existenčně závislé další osoby, solitér, člověk bohatý, chudý... Rolí kvalitního finančního poradce je, aby s vámi všechny okolnosti rizik probral a pomohl vám najít odpověď – a to právě tu vaši.

POZOR: Pokud s vámi poradce jedná tak, že nabízí jednotlivé produkty, aniž by s vámi podrobně prošel vaši životní situaci, bude to nejspíše prodejce pojistek, nikoli poradce.

RADA: Velice pečlivě zvažujte přednastavené balíčky. Obvykle vám pojištění prodraží, protože chrání i to, co nepotřebujete.

 

Způsoby ochrany

Částečnou ochranu představuje státní systém nemocenského a důchodového pojištění. Přibližnou výši dávek si může každý sám propočítat na kalkulačkách uvedených na www.cssz.cz. Tato ochrana je však nízká. A proto pro případy, které jste si pro sebe zvolili (buď sami, nebo ve spolupráci s finančním poradcem), je vhodné zajistit si dodatečnou ochranu.

Existují dvě cesty. Ta první je vytvoření si vlastního finančního polštáře, ze kterého by se hradily neočekávané výdaje, při kterých by spotřebitel přišel o příjem (nemoc, úraz, krátkodobá nezaměstnanost aj.)

RADA: Na méně finančně náročná rizika, kterými jsou například riziko pracovní neschopnosti nebo riziko trvalých následků, je možné připravit se finanční rezervou, čímž byste mohli ušetřit na placeném pojistném. Doporučovaná ochrana pro tuto cestu „samopojištění“ se pohybuje okolo 12násobku vašich nutných měsíčních výdajů.

Druhou cestou je pojištění. Za to, že pravidelně platíte pojistné, pojišťovna na sebe přebírá rizika, na kterých se v pojistné smlouvě vzájemně dohodnete. Ale tady pozor, v pojistné smlouvě se mohou skrývat podstatná úskalí. Je důležité, abyste správně pochopili, které riziko sjednaná pojistka skutečně kryje a nač se nevztahuje. Pojišťovny si totiž vyhrazují v přesně stanovených případech, které jsou vyjmenované v pojistné smlouvě, dávku nevyplatit (těmto případům se říká výluky z pojistného plnění).

RADA: Než si pojištění sjednáte, přečtěte si pořádně pojistnou smlouvu a nechte si od finančního poradce podrobně vysvětlit, co obnáší sjednané pojištění, tedy co skutečně kryje a jak probíhá výplata, kterou byste od pojišťovny dostali, kdyby situace nastala. Zeptejte se také na případy, při kterých pojišťovna neplní, tzv. výluky z pojistného plnění.

 

Dopady rizik na příjem

Rizika mohou mít na vás dvojí vliv: v jejich důsledku vám poklesne příjem z výdělečné činnosti a zároveň se mohou zvýšit vaše náklady spjaté s jejich řešením. Čeho konkrétně se rizika mohou týkat a na jaké jejich dopady se můžete připravit...

  • snížení příjmu v pracovní neschopnosti
  • zvýšení nákladů spjatých s léčbou
  • náklady na pobyt v nemocnici
  • tělesné poškození přechodného
  • charakteru
  • trvalé následky nemoci či úrazu
  • schopnost splácet úvěr
  • invalidita
  • smrt

 

Připomněli jsme vám rizika, která vás mohou potkat v oblasti nemoci a úrazu, a poskytli základní rady. Příště si projdeme konkrétní způsoby ochrany a upozorníme na podstatná úskalí, která se za nimi skrývají. Poradíme, jak pojištění nastavit, aby vás skutečně chránilo, a zároveň jste zbytečně nepřepláceli.

Nezapomínejte na to, že pojištění je jen určité jištění pro případ nepříznivého vývoje, nic více.

 

Petr Kika, člen think-tanku TANK

 

Jaká rizika nemoc a úraz přináší?

Podívejte se v tabulce na přehledný výčet rizik spjatých s nemocí či úrazem, které by vás mohly potkat. Jejich dopady na sebe a své blízké si pak bude moci každý sám snadno představit a promyslet.

Uvedené situace mohou vést ke snížení vašeho pravidelného příjmu, čím by – v případě, že nemáte finanční rezervu – mohla nastat situace, že nebudete schopni hradit ani své běžné výdaje. Snadno se tak můžete dostat do spirály, která by vás táhla ke dnu.


Přihlásit