Finance: Pojištění nemoci a úrazu (2)

Obsah květnového vydání

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2019 Obsah květnového vydání

Vydáno: 15.3.2011    Publikováno v časopise 3/2011

V únorovém vydání časopisu jsme se zabývali riziky  spjatými s nemocí a úrazem, které mohou ohrozit váš život a na které se lze připravit buď cestou samopojištění, nebo pojištění u některé z pojišťoven. V druhé, závěrečné části se zaměříme na jednotlivé typy pojištění.

Výběr vhodného pojištění

Pokud jste si odpověděli na otázku, která rizika vás ohrožují, a zda vám stačí vaše finanční rezerva (za dostatečnou se obvykle považuje 12násobek nutných měsíčních výdajů), nebo zda se vydáte cestou pojištění, následuje další krok: výběr vhodného pojištění.Přihlásit