Srovnání mobilních tarifů
Mobil99

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Mobil99


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM karty 100 Kč, doručení SIM karty (poštovné, balné) 100 Kč, poplatek za přenos telefonního čísla 300 Kč
 • výměna SIM karty (ztráta, poškození) 100 Kč, tištěné vyúčtování 30 Kč
 • SMS do zahraničí 3,01 Kč, MMS do zahraničí 5,93 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor DASKO Net
název tarifu Mobil99
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je DASKO Net s.r.o.
 • poskytovatel je členem sdružení virtuálních operátorů pod značkou MOBIL21
 • volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo na dobu určitou s minimální dobou plnění, výpovědní doba 30 dní (začíná běžet následující den po doručení výpovědi)
 • v případě opakovaného prodlení s úhradou vyúčtování je poskytovatel oprávněn převést jednostranně způsob platby účastníka na předplatné

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle právních předpisů (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.)
 • obnovení služby pozastavené pro neplacení 100 Kč
 • smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou (jedna pětina součtu pravidelných měsíčních plateb nebo minimálního měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy)
 • veškeré údaje o druhé smluvní straně se považují za obchodní tajemství
 • ochrana osobních údajů v samostatném dokumentu: https://www.daskonet.cz/wp-content/uploads/2018/08/ProhlaseniOU.pdf

Datum poslední aktualizace: 24.4.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit