Srovnání mobilních tarifů
CallPro 100

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

CallPro 100


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,80 Kč
do vlastní sítě 1 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,40 Kč
SMS do vlasní sítě 1 Kč
cena MMS 5 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • cena SIM karty s novým telefonním číslem pro nového zákazníka - 0 Kč, poplatek za převod telefonního čísla - 200 Kč, poplatek za novou SIM v případě ztráty telefonu - 120 Kč, poplatek za LTE (platí ke všem datovým balíčkům) - 20 Kč
 • SMS do zahraničí (členské státy EU) - 1, 86 Kč, SMS do zahraničí - 4,48 Kč, MMS do zahraničí 5,93 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor CALLPRO
název tarifu CallPro 100
typ tarifu paušál + karta
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je IBG-NET s.r.o.
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo na dobu určitou - pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou a není ve smlouvě doba určitá uvedena, je stanovena na 12 měsíců a počítá se ode dne zahájení poskytování služby - po uplynutí doby určité se automaticky smlouva obnovuje na dobu neurčitou, ledaže ji kterákoli smluvní strana nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby určité písemně vypoví
 • výpovědní doba 2 měsíce (začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi); v případě výpovědi z důvodu změn VOP, které zhoršují postavení uživatele, je výpovědní doba 30 dní (výpověď z tohoto důvodu musí obsahovat text „Nesouhlas se změnou VOP“)
 • pokud uživatel vypoví smlouvu na dobu určitou během trvání doby určité (mimo případy vyjádření nesouhlasu se změnou obchodních podmínek), vzniká poskytovateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 80% celkové sumy, která by byla účtována do konce doby určité
 • platnost kreditu 6 měsíců, minimální dobití 200 Kč (minimální útrata 33 Kč/měsíc), dobití se provádí převodem na účet
 • v případě že na SIM kartě bude záporný kredit déle než 60 dní, je poskytovatel oprávněn zablokovat SIM kartu, a to do doby, než dojde k navýšení kreditu
 • v případě ukončení služby poskytovatel není povinen vrátit nevyčerpaný kredit
 • u paušálu může poskytovatel požadovat složení jistiny ve výši minimálně 500 Kč (vratná 6 měsíců po aktivaci služby při včasném placení měsíčních vyúčtování)

Další klíčové podmínky:

 • uživatel dává poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení (souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 27.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit