Srovnání mobilních tarifů
CallPro 100

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

CallPro 100


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,80 Kč
do vlastní sítě 1 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,40 Kč
SMS do vlasní sítě 1 Kč
cena MMS 5 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • SIM karta zdarma, převod čísla 200 Kč (do 30. 6. 2018 zdarma)
 • pro bezplatný přenos telefonního čísla k jinému mobilnímu operátorovi je potřeba využívat službu minimálně 6 měsíců (při nedodržení poplatek až 500 Kč)
 • nová SIM v případě ztráty či poškození 120 Kč
 • SMS do zahraničí 2,50 Kč bez DPH

Základní charakteristika tarifu

operátor CallPro
název tarifu CallPro 100
typ tarifu paušál + karta
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je IBG-NET s.r.o.
 • volné minuty se převádějí do dalšího období
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou či neurčitou (dle smlouvy; v případě smlouvy na dobu určitou, není-li v ní doba uvedena, považuje se za ni 12 měsíců); není-li smlouva na dobu určitou vypovězena nejpozději dva měsíce před jejím uplynutím, dojde po uplynutí doby určité k prodloužení smlouvy na dobu neurčitou
 • výpovědní doba 2 měsíce (začíná běžet prvním dnem měsíce bezprostředně následujícího po doručení výpovědi); v případě výpovědi z důvodu změn VOP, které zhoršují postavení uživatele, je výpovědní doba 30 dní (výpověď z tohoto důvodu musí obsahovat text „Nesouhlas se změnou VOP“)
 • platnost kreditu 6 měsíců, minimální dobití 200 Kč (minimální útrata 33 Kč/měsíc), dobití se provádí převodem na účet
 • v případě že na SIM kartě bude záporný kredit déle než 60 dní, je poskytovatel oprávněn zablokovat SIM kartu, a to do doby, než dojde k navýšení kreditu
 • v případě ukončení služby poskytovatel není povinnen vrátit nevyčerpaný kredit
 • u paušálu může poskytovatel požadovat složení jistiny ve výši minimálně 500 Kč (vratná 6 měsíců po aktivaci služby při včasném placení měsíčních vyúčtování)

Další klíčové podmínky:

 • smluvní pokuta v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou (s výjimkou změny VOP) ve výši 80 % zbývajícího plnění do původní doby
 • uživatel dává poskytovateli souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení (souhlas lze odvolat)
 • uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti se smlouvou dozví a které nejsou obecně známou skutečností, k jejich zveřejnění je nutný předchozí písemný souhlas poskytovatele

Datum poslední aktualizace: 7.3.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit