Srovnání mobilních tarifů
Občas brnknu

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Občas brnknu


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,50 Kč
do vlastní sítě 0,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
SMS do vlasní sítě 0,50 Kč
cena MMS 4 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • aktivace SIM zdarma, doručení SIM 100 Kč, přenos čísla 300 Kč
 • výměna SIM (ztráta, poškození) 200 Kč, papírové vyúčtování 30 Kč
 • SMS do zahraničí 3,01 Kč, MMS do zahraničí 5,93 Kč

Základní charakteristika tarifu

operátor BrnkačkaTEL
název tarifu Občas brnknu
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Ing. Petr Kadaník
 • volné jednotky se převádějí do následujícího zúčtovacího období (data se nepřevádí)
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou (dle FAQ na webu poskytovatele) min. 12 měsíců, po uplynutí sjednané doby se prodlužuje na dobu neurčitou
 • smlouvu na dobu neurčitou se dá vypovědět bez udání důvodu, výpovědní doba 30 dnů (běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi)
 • poskytovatel je oprávněn požadovat vratnou zálohu (dle FAQ 500 Kč, vratná po 6 měsících řádného placení), jako i stanovit finanční či objemové limity pro čerpání služeb účastníkem

Další klíčové podmínky:

 • úrok z prodlení dle nařízení vlády č 351/2013 Sb., obnovení služby (po pozastavení pro neplacení) 100 Kč
 • v případě vypovězení smlouvy před uplynutím sjednané doby - smluvní pokuta ve výši 20 % součtu měsíčních paušálů (minimálního plnění) zbývajících do konce trvání smlouvy
 • vyplněním smluvního formuláře/návrhu smlouvy účastník plně souhlasí s prověřením platební historie ve všech registrech evidujících platební historii účastníka
 • účastník se nestává vlastníkem SIM karty a je povinen ji na základě odůvodněné písemné výzvy poskytovatelem bez zbytečného odkladu vrátit
 • pokud účastník po dobu tří a více zúčtovacích období nevyužíval služby služby, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy; odstoupení je účinné dnem doručení účastníkovi
 • účastník poskytuje souhlas se zpracováváním svých osobních údajů na dobu trvání smlouvy a 6 měsíců po jejím skončení mj. pro marketingové a obchodní účely poskytovatele či jiných subjektů (tento souhlas lze odvolat)

Datum poslední aktualizace: 31.10.2023 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit