Srovnání mobilních tarifů
Tarif 99

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

Tarif 99


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 99 Kč
Volání
volné minuty 100
cena za minutu 1,49 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,49 Kč
cena MMS 4,50 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

Základní charakteristika tarifu

operátor pranet.cz
název tarifu Tarif 99
typ tarifu paušál
tarifikace 60+60
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

  • Poskytovatelem je Pranet s.r.o.
  • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, minimálně však na dobu užívání stanovenou v ceníku tarifů
  • smlouvu jsou účastník i poskytovatel oprávněni vypovědět bez udání důvodu - výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být doručena písemně nebo e-mailem na adresy uvedené ve smlouvě
  • v případě předčasného ukončení smlouvy účastníkem, který je spotřebitelem, před datem vypršení minimální doby užívání, je účastník povinen doplatit jednorázové paušální odškodnění, které činí rozdíl mezi standardní cenou za instalaci a aktivaci služby (dle Ceníku tarifů, vč. DPH) a sjednanou akční cenou za instalaci a aktivaci služby (což představuje náhradu nákladů poskytovatele spojených se zprovozněním služby za zvýhodněných podmínek), případný rozdíl mezi standardní cenou sjednaného tarifu (dle ceníku tarifů, vč. DPH) a sjednanou akční cenou tohoto tarifu (což představuje náhradu nákladů poskytovatele spojených s poskytováním služby za zvýhodněných podmínek), jakož i 1/5 součtu měsíčních paušálů (dle
    aktuálního ceníku tarifů, vč. DPH) zbývajících do konce trvání minimální doby užívání

Další klíčové podmínky:


Datum poslední aktualizace: 14.7.2019 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit