dTest vyzývá výrobce opalovacích přípravků, aby nepoužívali potenciálně rizikové látky

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 9.7.2014   

Tímto reagujeme na nepravdivá vyjádření farmaceutické společnosti Galderma-Spirig (výrobce přípravku Daylong, který neuspěl v našem testu) a Státního zdravotního ústavu šířená do médií. Zároveň vyzýváme ty výrobce opalovacích přípravků pro děti, kteří tyto látky ve svých produktech stále používají, aby je nahradili jinou alternativou.

Oceňujeme, že většina výrobců již podle provedeného testu opalovacích přípravků nepoužívá některé potenciálně rizikové látky, podezřelé z narušování hormonálního systému. Ethylhexyl methoxycinamát (OMC) byl nalezen jen ve třech výrobcích z testovaných 16; propyl- a butylparabeny nebyly nalezeny vůbec. Tyto sloučeniny jsou sice dosud ve vymezeném množství povoleny, nicméně na jejich rizikovost ve smyslu poškození hormonálního systému již upozornila řada studií a sami výrobci je zejména v dětské kosmetice očividně již příliš nepoužívají.

V případě potenciálně rizikových látek, které jsou nahraditelné, a tedy nemusí v daném výrobku být, se přidržujeme principu předběžné opatrnosti a snažíme se, aby je výrobci nepoužívali, zvláště v produktech určených specificky dětem. Cílem dTestu je hájit zájmy a zdraví spotřebitelů, a proto vyzýváme ty výrobce opalovacích přípravků pro děti, kteří tyto látky ve svých produktech stále používají, aby je nahradili jinou alternativou.

Skutečnost, že určitá látka je povolena, znamená, že v okamžiku jejího schvalování nebylo známo žádné významné riziko s ní spojené. Lidské vědění se však vyvíjí a řada látek dříve považovaných za bezpečné se již nepoužívá. Asi nejznámějším případem látky, jejíž používání bylo přehodnoceno, je insekticid DDT. U výrobků určených dětem by mělo být posuzování samozřejmě ještě přísnější.

Navíc je nutné vzít v úvahu, že látky se při procesu schvalování hodnotí samostatně, resp. v rámci jednoho výrobku. Lidé však využívají celou řadu výrobků a vzniká tak chemický koktejl, jehož dopad nikdo nezná. dTest k této otázce zveřejnil související článek již v loňském roce - Chemické látky v kosmetice aneb koktejlový efekt.
 

 

 

Zároveň tímto upozorňujeme na nepravdivé informace farmaceutické společnosti Galderma-Spirig a Státního zdravotního ústavu zveřejněné ve zprávě ČTK. Citujeme vždy informaci uvedenou v médiích (kurzivou) a pod ní uvádíme naše stanovisko:

 

  • Časopis uvedl, že výrobek obsahuje látky, které narušují hormonální systém. … Zjištění časopisu odmítl dnes i Státní zdravotní ústav s tím, že toxicita kritizovaných látek nebyla nikdy prokázána.

Ethylhexyl methoxycinnamát (OMC), propylparaben a butylparaben jsou zahrnuty do kategorie č. 1 na seznamu látek podezřelých z narušování hormonálního systému (cizími slovy: jsou podezřelé z toho, že jsou endokrinními disruptory). Přestože jsou tyto látky dosud povoleny, podezření na jejich rizikovost bezpochyby existuje a je oficiálně zveřejněno:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf

Uvedený materiál EU označuje tyto látky za „vysoce znepokojivé“. Označili jsme tyto látky za potenciálně rizikové a zasazujeme se o to, aby nebyly používány (přičemž značná část výrobců už se jich dobrovolně vzdala). Například v Dánsku je používání parabenů v dětské kosmetice už zakázáno.

Propyl- a butylparabeny jsou látky, u nichž i Vědecký výbor pro ochranu spotřebitele - viz http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/index_en.htm požaduje snížení povolených limitů, označuje je za rizikové pro malé děti v oblasti, kde se používají plínky, a požaduje další výzkum jejich bezpečnosti - viz http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/docs/citizens_parabens_en.pdf

Ethylhexyl methoxycinamát (octyl-methoxycinnamate - OMC) - Světová zdravotnická organizace ve své publikaci hovoří o studiích ukazujících na ovlivňování hormonů touto látkou: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75342/1/9789241503761_eng.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20198561
http://en.wikipedia.org/wiki/Octyl_methoxycinnamate

Vycházeli jsme i ze závěrů studie týkající se použití rizikové kosmetiky těhotnými ženami, viz zpráva dánského Ministerstva životního prostředí: http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2012/04/978-87-92903-02-0.pdf

 

  • Jednoznačně došlo ke konfliktu s evropskou směrnicí o očerňování legálně používaných látek," uvedl Lipovský.

Výrok ředitele společnosti Galderma-Spirig (výrobce přípravku Daylong, který neuspěl v testu) Lipovského je nesprávný. Žádná taková směrnice neexistuje. Zřejmě měl na mysli nařízení Komise (EU) č. 655/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky. Toto nařízení se ovšem vztahuje výlučně na tvrzení, jejichž prostřednictvím jsou výslovně či odvozeně sdělovány charakteristické vlastnosti přípravku či jeho funkce při označování, dodávání na trh a propagaci kosmetických přípravků. Samotné nařízení se vztahuje na výrobce, dovozce a všechny distributory. Tudíž o protiprávnosti našich tvrzení nemůže být vůbec řeč.

 

  • Podle časopisu obsahují opalovací krémy pro děti propylparaben, butylparaben a také sluneční filtr ethylhexyl methoxycinnamát OMC.

Jedná se o nepravdivé tvrzení. Propylparaben a butylparaben nebyly v testovaných výrobcích nalezeny, což jsme v článku výslovně uvedli. Nalezen byl pouze sluneční filtr Ethylhexyl methoxycinnamát (OMC), a to ve třech z 16 testovaných výrobků.

 


Přihlásit