dTest a mezinárodní spolupráce

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2014

Nezávislé testy v takovém rozsahu, který vám pravidelně nabízíme, by nemohly vzniknout bez široké mezinárodní spolupráce. Ta zajišťuje odborné zázemí, umožňuje sdílet zkušenosti z různých států světa, nabízí širší možnosti při snaze o zlepšení situace na trhu a šetří peníze. Díky tomu je možné testovat skutečně objektivně a zcela nezávisle na výrobcích či prodejcích.

Jak pracuje dTest

  1. dTest a nákupy
  2. dTest a testování
  3. dTest a hodnocení
  4. dTest a mezinárodní spolupráce
  5. dTest: Otázky a odpovědi

Náklady na testování jsou velmi vysoké a z toho důvodu je třeba spolupracovat s dalšími spotřebitelskými organizacemi, aby bylo možné je efektivně sdílet a testy vůbec realizovat. Spousta výrobků je k dostání ve více zemích současně, i když jsou třeba jinak označeny. Právě takové zboží má velkou šanci dostat se do finálního výběru produktů, které se otestují a jejichž výsledky následně naleznete v našem časopise nebo online databázi. Jednoduše proto, že na jejich testování se podílí více organizací. 

Testování pod jednou střechou

Každá organizace, která se testování účastní, má také možnost navrhnout a následně přidat výrobky, které patří na jejím trhu k nejprodávanějším nebo tvoří reprezentativní výběr dané kategorie. Velmi často se pak přidávají i modely, které jsou pro daný trh specifické či něčím zajímavé, byť se nikde jinde neprodávají. Ovšem sdílení nákladů na otestování takového výrobku je pak vyloučeno a plně ho hradí jediná organizace, třeba právě dTest.

Do naší kuchyně vás necháváme detailně nahlédnout z několika důvodů. Jedním z nich jsou časté dotazy na výběr testovaných produktů (většinou doplněné o otázku, proč nebyl vybrán model preferovaný konkrétním tazatelem). Selekce vychází z pečlivého průzkumu trhu jednotlivých států účastnících se daného testu (včetně toho českého) a je zároveň konsenzem mezi jeho účastníky. Nikdy nebude možné zařadit do testů všechny výrobky dostupné na trhu, mezinárodní spolupráce ovšem umožňuje věnovat se opravdu velkému množství kategorií i výrobků. O těch vámi preferovaných dobře víme díky průzkumům, kterých se účastníte, a snažíme se podle nich řídit.

Ptáte-li se nás na možnost testu konkrétní kategorie výrobků, vždy se snažíme zjistit, zda by o ni měli zájem i někteří z našich partnerů, se kterými bychom mohli takový test realizovat. To samozřejmě může trvat delší dobu, vyžaduje pečlivé plánování a někdy se ukáže jako nemožné. Pro naplnění vašich největších přání ale děláme maximum. I díky fungující mezinárodní spolupráci, do které jsme aktivně zapojeni.

Náklady v řádu statisíců

Cena za otestování jediného výrobku se může pohybovat v řádu desítek tisíc korun. K tomu je třeba započítat nákup samotných produktů, u kterých může jít třeba až o 25 kusů od jednoho modelu jako v případě kosmetiky, a dopravu do laboratoří, které testy realizují. Nic si nezkoušíme sami v naší redakci, o vše se starají nezávislí odborníci. Nic si nenecháme vnutit od výrobců, vše si sami kupujeme v běžné obchodní síti. 

Takový postup je možný právě díky mezinárodní spolupráci a vám – našim čtenářům a předplatitelům. Za to bychom vám chtěli poděkovat, protože vy sami máte zásluhu na tom, že takovou práci lze dělat. Zároveň tím dostávají odpověď všichni, kteří se ptají, proč je nutné za dTest platit či proč není cena předplatného nižší. Je to právě kvůli nemalým nákladům na opravdu objektivní a nezávislé testování, které je zaručeno mimo jiné tím, že nezveřejňujeme žádnou inzerci. Ta tvoří hlavní příjem jiných médií, což může vytvářet tlak na jejich vydavatele.

Mezinárodní organizací, v níž jsou sdruženy spotřebitelské organizace včetně dTestu, je ICRT – International Consumer Research & Testing.

ICRT aktuálně registruje 40 členských organizací ze 36 států světa. Mezi podmínky členství patří například požadavek na nezveřejňování inzerce v časopise či na webových stránkách, aby byla zajištěna absolutní nezávislost publikovaných testů. Tu by mohl případný tlak inzerentů (výrobců – zadavatelů reklamy) ohrozit.

Testy širokého spektra výrobků, potravin a služeb jsou zdrojem objektivních a kvalitních informací pro spotřebitele nejenom v Evropě, ale i v Asii či Americe.

Zkušenost desítek spotřebitelských organizací po celém světě je nejlepším předpokladem pro vytvoření optimálních podmínek pro testování. Díky dlouholeté praxi a mezinárodní spolupráci s jasně danými pravidly je zajištěno, že v testech se pracuje s relevantními daty a reálnými potřebami spotřebitelů.

Přihlásit