dTest: Otázky a odpovědi

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2014

Náš časopis funguje na jiných principech než většina ostatních médií. Jediné zájmy, které dTest hájí, jsou zájmy spotřebitelů. Proto pravidelně nabízíme výsledky nezávislých testů, právní poradenství a informace o spotřebitelských problémech. To vše bez přijímání inzerce, aby byla zaručena opravdová nezávislost. Tato práce má určitá pravidla a specifika. Těší nás, že vás tyto detaily ze zákulisí zajímají, a proto od loňského října zveřejňujeme na stránkách časopisu seriál o fungování dTestu. Rádi bychom ho uzavřeli odpověďmi na nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracíte.

Jak vybíráte výrobky do testu? Někdy mezi nimi chybí některé značky nebo výrobky, které mám v plánu si koupit.

Všechny výrobky uváděné na trh otestovat nejde, snažíme se proto o reprezentativní výběr sestavený na základě pečlivého průzkumu trhu. Stejně postupují i další světové spotřebitelské organizace a na základě těchto seznamů se vyberou výrobky, které je možné společně otestovat. Přednost dostávají ty, které jsou dostupné ve více zemích. Kromě toho se snažíme testovat podle možností i výrobky specifické pro český trh, aby výsledky testu měly co nejlepší vypovídací schopnost pro naše čtenáře. U testů potravin se řídíme výhradně vlastním průzkumem trhu v české obchodní síti.

 

Kdo a jak rozhoduje, která zkouška bude pro daný test nejdůležitější, tzn. nejvíce ovlivní celkové hodnocení?

Jak hodnotíme, tedy jakou váhu mají jednotlivé zkoušky v celkovém hodnocení, uvádíme u každého testu prostřednictvím grafu. Tyto podíly jsou výsledkem odborné diskuse spotřebitelských organizací s laboratořemi, které test provádějí a s testováním daného typu výrobků mají bohaté zkušenosti. Vždy je přihlíženo k hlavnímu účelu, ke kterému má výrobek sloužit a k dalším velmi důležitým aspektům.

 

Všiml jsem si, že někdy celkové výsledky neodpovídají váženému průměru. Když jsem si ho spočítal, vyšel mi jiný výsledek.

U některých testů jsou nastaveny limity, které mohou ovlivnit celkové hodnocení. To pak nemusí odpovídat váženému průměru. Limity jsou aplikovány zejména při špatném výsledku klíčové zkoušky, v testu bezpečnosti nebo škodlivých látek. Pokud například dětská autosedačka není bezpečná nebo obsahuje nežádoucí chemické látky, nemůže mít dobré hodnocení, i kdyby v ostatních parametrech byla bezchybná. 

 

Testy vznikají v mezinárodní spolupráci. Jsou tedy výsledky publikované i v jiných státech?

Ano, výsledky publikují všechny spotřebitelské organizace, které se do daného testu zapojily. Tento systém mimo jiné umožňuje v případě nedostatků vytvořit větší tlak na výrobce, kteří poté přistupují ke změnám ve výrobě či výměně nevyhovujících výrobků. Stejně tak se společně snažíme vyvíjet tlak na příslušné orgány ve věci vylepšení existujících standardů a norem, které by měly chránit spotřebitele. Výsledky nezávislých mezinárodních testů k tomu přispívají. V České republice a na Slovensku je nabízí jen dTest, jediná organizace, která splňuje přísná kritéria pro členství v mezinárodní organizaci ICRT (International Consumer Research & Testing).  

 

dTest hájí zájmy spotřebitelů, což je velmi žádoucí. Proč nejsou jeho zajímavé výstupy pro všechny zdarma?

Nezávislé testování je finančně velmi náročné a dTest na tuto činnost nepobírá žádné dotace. Naopak poradenství, které je částečně dotované, je poskytované zdarma. Zároveň dTest v zájmu zachování nezávislosti a objektivity nezveřejňuje žádnou inzerci, která je běžně hlavním zdrojem příjmů médií. Ostatně je to jedna z podmínek členství v mezinárodní organizaci ICRT. Veškeré testy, nákup výrobků (které nepřijímáme od výrobců či prodejců, ale nakupujeme v maloobchodní síti jako běžní spotřebitelé) a náklady spojené s tištěním časopisu a provozováním online databází kryjí příjmy z předplatného.  

 

V jakých laboratořích se testuje a proč dTest nezveřejňuje jejich jména?

Laboratoře pro jednotlivé testy jsou pečlivě vybírány v rámci tendrů vedených mezinárodní organizací ICRT, případně spotřebitelskými organizacemi. Testy jsou zadávány ve specializovaných laboratořích se zkušenostmi z daného oboru, aby bylo zaručeno, že vždy budou provedeny odborníky na danou problematiku. Tyto laboratoře také poskytují odborné know-how.  Jejich jména nikdy nezveřejňujeme z důvodu zachování anonymity, aby na ně nemohl být činěn nátlak ze strany výrobců, což se v minulosti dělo. Chráníme své zdroje podobně jako jiná média, navíc nás k tomu zavazují pravidla ICRT, která platí pro všechny členy.


Přihlásit