dTest a hodnocení

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 2/2014

Hodnotící tabulky tvoří jednu z klíčových částí publikovaných testů v našem časopise. V textech se snažíme vysvětlit, jak interpretovat jednotlivé hodnoty, tabulky jsou však komplexnější a popisují nejen výsledky, ale i vybavenost výrobků, jejich složení a technické specifikace. V on-line databázi na www.dtest.cz najdete u vybraných testů ještě mnohem více údajů. Jak se v nich vyznat?  

V prosincovém vydání jsme v našem seriálu o fungování dTestu popsali proces testování v nezávislých laboratořích, na jehož konci je množství dat, ze kterých vybíráme ta nejpodstatnější pro spotřebitele. Hodnocení dílčích parametrů dávají dohromady celkové hodnocení kvality, které určuje pořadí v našich tabulkách včetně označení pro vítěze testu. Jak jsme k němu došli, se vždy dočtete v jednoduchém grafu „Jak hodnotíme“. Ten udává, jakou váhu jednotlivé parametry mají v rámci celkového hodnocení kvality.

Váhy jsou jednotlivým testovaným parametrům přiřazeny na základě několika kritérií. Hlavními z nich jsou priority dané povahou výrobku. Například hlásič požáru musí být schopný detekovat kouř, u hi-fi systémů je nejpodstatnější zvuk, malé domácí spotřebiče chceme mít funkční a zanedbatelná není ani jejich obsluha. Kde je potřeba, hledíme také na bezpečnost a zdravotní nezávadnost – typicky u výrobků pro děti nebo u potravin. Zajímá nás samozřejmě plnění nejrůznějších povinností a norem stanovených pro daný druh výrobku. Někdy je to klíčová záležitost, jindy se to může zdát jako malichernost. Ale my chceme, aby spotřebitel dostával bezvadné zboží, které přesně odpovídá všem požadavkům.

Při stanovování vah dílčích parametrů vycházíme z běžného užívání výrobků spotřebiteli, z doporučení laboratoří, dlouholetých zkušeností z mezinárodního testování a také ze zmiňovaných norem. I tak se pochopitelně může stát, že pro čtenáře je důležitý jiný hodnocený faktor, než který je zásadní pro naši publikaci. Proto u všech testů zveřejňujeme maximum informací, z čeho se celkové hodnocení skládá. Na základě dílčích výsledků by pak neměl být problém analyzovat, který výrobek je nejvhodnější právě pro vás – bez ohledu na námi prezentované celkové hodnocení kvality. 

Je pro vás u tabletu nejdůležitější jeho provozní doba? Pak si v tabulce budete všímat hlavně tohoto parametru, případně můžete jít ještě dále a zjistit, který výrobek dokáže nejdéle přehrávat video, protože to je činnost, kterou tablet zaměstnáváte nejčastěji. Pro vyhledávání optimálního výrobku na základě vámi specifikovaných kritérií poslouží nejlépe naše on-line databáze na www.dtest.cz, kde se můžete zaměřit jen na vybrané parametry hodnocení a otestované produkty porovnávat mezi sebou. Nezapomeňte proto na široké možnosti, které vám předplatné dTestu dává!

 

Jak naše hodnocení vypadá, jistě dobře víte. Data získaná z testů vyhodnocujeme na škále od nuly do sta procent a pro jednotlivé „výkonnostní třídy“ používáme pět známek slovně popsaných nebo znázorněných grafickými symboly. Vyjadřují následující:

velmi dobře (++): vynikající kvalita/výkony; procentní hodnota odpovídá 80–100 % a v případě horní hranice jde o maximum, kterého lze v dané zkoušce (či v celkové kvalitě) dosáhnout.

dobře (+): dobrá kvalita či výkon; může sice být lepší, ale nároky běžného spotřebitele splní. Výrobky hodnocené dobře obecně doporučujeme k nákupu.

uspokojivě (o): průměrné, neutrální hodnocení; zkouška či celkové hodnocení bez výraznějších vad, ale zároveň „žádný zázrak“. Uspokojivě hodnocený výrobek může být lákavý nízkou cenou, vždy má nicméně nějaké „ale“.

dostatečně (-): nižší kvalita, horší výkony; v oblasti bezpečnosti poukazuje na ještě snesitelné poklesky. Pokud vidíte znaménko minus, zbystřete. Něco není, jak by mělo být, a takové výrobky už nedoporučujeme k nákupu.

nedostatečně (--): nízká, nepřijatelná kvalita; značí porušení norem, předpisů, v případě bezpečnosti jasné riziko pro spotřebitele. V případě celkového hodnocení znamená „nekupovat“. 


Přihlásit