Podomní prodej a předváděcí akce

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 12.12.2013   

Nový občanský zákoník zpřísní prodej mimo obchodní prostory, který se dotýká zejména podomního prodeje, předváděcích akcí a tzv. šmejdů. Usnadní především přepravu zboží zpět k prodejcům a poskytne o něco více času na odstoupení.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který bude účinný od 1. ledna 2014, ovlivní mnoho oblastí našeho života, spotřebitelská práva nevyjímaje.
Abyste se snáze zorientovali v nové problematice, připravili jsme pro vás seriál článků, které vám pomohou poznat vaše práva a účinně je uplatňovat.

Vyberte si téma, které vás zajímá:

 1. NOZ - Nový občanský zákoník
 2. Co je a není věc?
 3. Informační povinnost
 4. Jak uzavřít smlouvu
 5. Záruka a její uplatnění
 6. Reklamace zboží
 7. Obchodní podmínky podle nového občanského zákoníku
 8. Nákup na internetu podle NOZ
 9. Sankce - těšte se na úroky z úroků a skryté smluvní pokuty
 10. Podomní prodej a předváděcí akce
 11. Smlouva o dílo
 12. Zájezd podle NOZ
 13. Kdo vloni koupil, neprohloupil
 14. Pojištění v novém občanském zákoníku

Když nemáte dost času

Nákup mimo obchodní prostory je podobný nákupu na internetu – neumožňuje pořádně si prohlédnout kupovanou věc a co je hlavní, spotřebitel většinou předem nečeká, že k nabídce dojde. Nemůže tedy s předstihem porovnat podobné nabídky a často podléhá připravenému psychologickému nátlaku. Prodej mimo obchodní prostory je upraven ve stejném oddíle jako prodej na dálku (nejčastěji jde o nákup na internetu, kterému jsme se věnovali v minulém článku). Oba typy prodeje se liší jen v detailech, stejná je čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy a způsob jejího počítání. Shodné jsou i podmínky vrácení peněz podnikatelem.


Co je vlastně podomní prodej

Prodej mimo obchodní prostory zákon přímo nedefinuje, což je škoda. Podrobně totiž popisuje spoustu jiných, pro spotřebitele méně praktických věcí. Výklad se však nezmění, úprava zahrne zejména podomní a pouliční prodej. Nechvalně známé prodejní zájezdy starý zákoník logicky podřazoval pod prodej mimo prodejní prostory, ale nijak zvlášť je neřešil. Naproti tomu nový zákoník výslovně uvádí, že prodej mimo obchodní prostory se týká i zájezdů, které jsou organizovány za účelem prodeje a propagace výrobků. Zákoník si zde však poněkud odporuje, protože slovo zájezd používá vícekrát a pokaždé v jiném smyslu. Doufejme tedy, že to nebude působit zmatky.

Dopad ustanovení o pouličním prodeji se rozšiřuje i na situace, kdy podnikatel láká zákazníky na veřejnosti, například příslibem výhry v anketě, aby na ně poté ve své provozovně působil podobně jako na předváděcí akci. Pokud zákazník uzavře smlouvu bezprostředně po takovém pozvání do prodejny, má na odstoupení od smlouvy 14 dní; to ovšem neplatí, pokud smlouvu nepodepíše ihned, ale například až při další návštěvě, kdy bude mít dostatek času na rozmyšlenou a na získání informací. Pak už je situace posuzována jako standardní prodej v obchodě, tedy bez možnosti odstoupení.

 Informujte mě, prosím!

Nový občanský zákoník požaduje, aby spotřebitelé vždy dostali dostatek relevantních informací ještě před uzavřením smlouvy. Které informace to jsou, jsme popsali v článku o informační povinnosti. U předváděček ještě navíc platí, že informace musí být písemné, tedy na papíře. Jiná textová forma (třeba na CD či jiném datovém nosiči) je přípustná pouze v případě, že s ní spotřebitel výslovně sám souhlasí. Pokud by se stalo, že podnikatel naslibuje hory doly a do smlouvy by pak dal něco jiného, bude vždy platit to, co je pro spotřebitele příznivější.


Ať si pro zboží přijedou

Velká novinka, která ulehčí život zejména napáleným seniorům, se nachází v § 1835. Ten určuje, že pokud podnikatel zboží doveze spotřebiteli domů a povaha zboží neumožňuje jeho odeslání obvyklou poštovní cestou, spotřebitel nemusí po odstoupení od smlouvy na své náklady nic vracet, ale může počkat, až si podnikatel zboží sám vyzvedne a dopravu zaplatí. Týkat se to bude zejména velkých a křehkých výrobků, ale půjde také o situace, kdy je spotřebitelům naložena hromada zbytečností právě s úmyslem odradit je od cesty na poštu či objednání kurýra. V ostatních případech platí stejné podmínky jako pro nákup v e-shopu, zboží je tedy nutné vrátit nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy.
 

Přihlásit