Reklamace zboží

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 31.10.2013   

Zboží zakoupené po 31. prosinci 2013 budeme v případě závady, která se vyskytne během záruční lhůty, reklamovat již podle nového občanského zákoníku. Víte však kde reklamovat, jak při tom postupovat, co má být uvedeno v písemném potvrzení reklamace a na co máte nárok? Všechny tyto informace jsme pro vás velmi stručně shrnuli.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který bude účinný od 1. ledna 2014, ovlivní mnoho oblastí našeho života, spotřebitelská práva nevyjímaje.
Abyste se snáze zorientovali v nové problematice, připravili jsme pro vás seriál článků, které vám pomohou poznat vaše práva a účinně je uplatňovat.

Vyberte si téma, které vás zajímá:

 1. NOZ - Nový občanský zákoník
 2. Co je a není věc?
 3. Informační povinnost
 4. Jak uzavřít smlouvu
 5. Záruka a její uplatnění
 6. Reklamace zboží
 7. Obchodní podmínky podle nového občanského zákoníku
 8. Nákup na internetu podle NOZ
 9. Sankce - těšte se na úroky z úroků a skryté smluvní pokuty
 10. Podomní prodej a předváděcí akce
 11. Smlouva o dílo
 12. Zájezd podle NOZ
 13. Kdo vloni koupil, neprohloupil
 14. Pojištění v novém občanském zákoníku

Kde reklamovat

Samotné uplatnění reklamace vedle NOZ řeší podrobněji ještě zákon o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Spotřebitel zboží reklamuje u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, případně v provozovně, kde to dovoluje povaha prodávaného sortimentu, nebo v sídle obchodníka či na obvyklém místě jeho podnikání. Pokud to má kupující blíže do záručního servisu, který je uveden v potvrzení či v záručním listu, může se pak obrátit i tam. Servis musí rovněž provést opravu ve stejné lhůtě, jako by to podle zákona musel udělat prodejce.

 

Potvrzení a lhůty

Při uplatnění práva ze záruky musí prodejce (nebo servis) vystavit spotřebiteli potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany spotřebitele. Je rozšířeným omylem, že na rozhodnutí o reklamaci má obchodník třicet dní. Zákon říká, že o reklamaci musí prodejce rozhodnout ihned, nejpozději pak do tří dnů od jejího převzetí. Odstranit vadu pak musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dnů. Pokud to v této lhůtě nestihne, jde o podstatné porušení smlouvy a zákazník může od smlouvy odstoupit a požadovat peníze zpět.

 

Vyřízení reklamace

Vyřízení reklamace znamená, že o jejím vyřízení obchodník spotřebitele informuje. Pokud to neudělá, jakoby ji nevyřídil. V tomto případě se však obchodník se spotřebitelem může na způsobu informování o reklamaci domluvit i jinak (například že si zákazník v dohodnutém termínu zatelefonuje). Pak platí tato dohoda.


Přihlásit