Nákup na internetu podle NOZ

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 28.11.2013   

Nákupy přes internet jsou součástí každodenního života a neunikly pozornosti nového občanského zákoníku. Změny nejsou nijak markantní, ale nová úprava klade jak na zákazníky, tak na podnikatele řadu nových požadavků.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který bude účinný od 1. ledna 2014, ovlivní mnoho oblastí našeho života, spotřebitelská práva nevyjímaje.
Abyste se snáze zorientovali v nové problematice, připravili jsme pro vás seriál článků, které vám pomohou poznat vaše práva a účinně je uplatňovat.

Vyberte si téma, které vás zajímá:

 1. NOZ - Nový občanský zákoník
 2. Co je a není věc?
 3. Informační povinnost
 4. Jak uzavřít smlouvu
 5. Záruka a její uplatnění
 6. Reklamace zboží
 7. Obchodní podmínky podle nového občanského zákoníku
 8. Nákup na internetu podle NOZ
 9. Sankce - těšte se na úroky z úroků a skryté smluvní pokuty
 10. Podomní prodej a předváděcí akce
 11. Smlouva o dílo
 12. Zájezd podle NOZ
 13. Kdo vloni koupil, neprohloupil
 14. Pojištění v novém občanském zákoníku

Distančně, tedy na dálku

Zákon nazývá internetový prodej poněkud cize jako „uzavírání smluv distančním způsobem“. To je nejčastěji právě přes internet či telefon, ale může se jednat i o různé nabídkové katalogy, teleshopping a další; zkrátka jakákoliv situace, kdy dvě osoby nejsou přítomny v jeden čas na stejném místě. Smlouva je uzavřena „distančně“, jestliže byla celá dohodnuta komunikačními prostředky. Nezáleží přitom na způsobu předání zboží – může jít tedy i o osobní převzetí.

Povinnosti podnikatele informovat spotřebitele o podmínkách smlouvy jsme rozebrali v jednom z předchozích dílů, přesto připomeneme jednu důležitou věc. Pokud se před uzavřením smlouvy zákazník nedozví o nákladech na dodání, daních a poplatcích, které by se připočítávaly k ceně, nebo o zvláštních nákladech na vrácení, pak je nemusí hradit.

Také nový občanský zákoník umožňuje odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu, přičemž za své rozhodnutí nemůžete být nijak postihováni (například srážkou z ceny nebo smluvní pokutou). Jako spotřebitelé máte právo od kupní smlouvy uzavřené na dálku odstoupit do 14 dnů.

 

V případě smluv o poskytování služeb se tato lhůta počítá od uzavření smlouvy, u dalších typů smluv se lhůta počítá od: 

 • doručení zboží či jeho vyzvednutí (nejčastěji)
 • převzetí poslední části dodávky zboží (například poslední skříňka sestavy kuchyňské linky apod.)
 • od první dodávky zboží, pokud má podnikatel opakovaně a pravidelně dodávat nějaké zboží (třeba doplňky stravy)

 

Pokud vás podnikatel řádně nepoučí o vašem právu odstoupit od smlouvy, lhůta se prodlouží o rok (tedy na rok a 14 dní). Ale pozor - pokud podnikatel svou poučovací povinnost splní dodatečně, běží od následujícího dne již jen čtrnáctidenní lhůta.

Jak odstoupit od kupní smlouvy

 • Odstoupení stačí během 14denní lhůty odeslat na adresu obchodníka. Na rozdíl od staré úpravy nevadí, když obchodníkovi dojde odstoupení později, důležitý je čas odeslání.
 • Smlouvu uzavíráte elektronicky, odstoupit můžete stejným způsobem, například na vzorovém formuláři, který bude mít řada prodejců na stránkách. Není tedy vyžadována listinná podoba.
 • Musíte vrátit zboží – do 14 dnů od odstoupení je musíte buď přímo předat, nebo alespoň odeslat (dříve nebyla tato lhůta stanovena). Náklady na dopravu k obchodníkovi hradíte vy.
 • Podnikatel vám musí vrátit všechny peníze, které od vás na základě smlouvy přijal do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nemusí je ovšem poslat dříve, než mu vrátíte zboží nebo prokážete, že jste je odeslali.
 • Peníze vám musí vrátit stejným způsobem, jakým jste zaplatili. Pokud souhlasíte s jiným způsobem vrácení nebo pokud vám tím nevzniknou žádné náklady, může vám podnikatel vrátit peníze i jinak. Obchodník si může strhnout svoje náklady, ale jen tehdy, když mu to výslovně umožňuje zákon.
 • Náklady na dopravu od obchodníka k vám se vrací jen do výše nejnižší nabízené dopravy (prodejce například nabízí nejnižší poštovné za 80 Kč, ale vy si objednáte kurýra za 200 Kč; v případě odstoupení vám prodejce vrátí kupní cenu zboží + poštovné ve výši 80 Kč).


Pozn.: Všechny lhůty se počítají ode dne následujícího po dané události, tzn. den po uzavření smlouvy apod. 

 

Vyzkoušet, nezničit!

Některé internetové obchody stále kladou na spotřebitele nepřiměřené požadavky (například požadují vrácení v originálním neporušeném obalu či odmítají převzít zboží, které nese známky vyzkoušení). Zákonná lhůta přeci slouží k vyzkoušení, jak ve skutečnosti zboží vypadá a jaké má reálné vlastnosti. To nezjistíme dříve, než ho máme doma v ruce. Na druhou stranu někteří spotřebitelé vrací zboží značně poničené, protože ho celých čtrnáct dnů usilovně používají.

Proto je v novém občanském zákoníku ustanovení, na jehož základě spotřebitel podnikateli odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než bylo nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. E-shop není půjčovna a zneužívat možnost odstoupit se nevyplatí. Podnikatelé budou moci zboží překontrolovat, a pokud je budou muset nechat opravit, strhnou rozdíl z částky, kterou vrátí spotřebiteli. To ovšem neznamená, že zákazníkovi naúčtují každou kontrolu technikem. Spotřebitelé, kteří zboží vyzkouší normálním způsobem, mají nárok na vrácení celé kupní ceny. Pokud podnikatel nesdělí podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění odstoupení od smlouvy či neodkáže na formulář pro odstoupení od smlouvy, není spotřebitel povinen za snížení hodnoty platit.

Příklad: Spotřebiteli, který si koupí digitální fotoaparát, pojede s ním na dovolenou, kde ho bude intenzivně používat a pak ho vrátí poškrábaný a od písku, bude moci e-shop strhnout částku za čištění či opravu.

Pokud si ovšem koupíte počítač, zapnete ho, zaregistrujete si operační systém, nainstalujete používané programy a zjistíte, že počítač nevyhovuje třeba z hlediska ergonomie nebo výkonu, můžete ho vrátit a prodejce si nesmí účtovat za práci technika, který programy odinstaluje a uvede nastavení do původního stavu.

 

Ne vše jde vrátit

Od některých speciálních smluv odstoupit nejde, i když jsou uzavřeny na dálku nebo mimo obchodní prostory. Také nový občanský zákoník uvádí řadu výjimek a mírně rozšiřuje výjimky z předchozí úpravy. Odstoupit tedy nelze v těchto případech:
 
 • u smluv, u kterých se cena určuje podle burzy či podobného trhu (například zlato, ale mohou to být i některá francouzská vína)
 • věci upravené na míru (nechali jste si na míru zkrátit objednané kalhoty nebo vyrýt monogram do krytu nového tabletu)
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze (syrové maso, mléčné výrobky, řezané květiny)
 • zboží, které se už smísilo s jiným zbožím (barva smíchaná s pigmentem)
 • zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen (zejména intimní a hygienické pomůcky)
 • počítačové programy nebo nosiče s hudbou či filmem s porušeným obalem, i když obal není hygienický
 • zakoupení třeba hudby na internetu po jejím stažení
 • objednávky předplatného novin nebo časopisů
 • termínované smlouvy na ubytování, dopravu, stravování nebo volnočasové aktivity (třeba divadlo, kino)
 • smlouvy vzniklé ve veřejné dražbě podle zákona (čímž nejsou myšleny servery jako eBay, Aukro apod.)
   
dTest zpracoval vzorový standard obchodních podmínek pro internetový prodej spotřebitelům, které může pro své účely převzít každý prodejce a k tomu užívat certifikát a značku dTest obchodní podmínky. Podrobnosti naleznete ZDE

Přihlásit