Sankce - těšte se na úroky z úroků a skryté smluvní pokuty

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 4.12.2013   

Občanské právo je sice od trestního práva na hony vzdáleno, ale sankce, tedy tresty za neplnění povinností, obsahuje i nový občanský zákoník. Sjednat smluvní pokutu bude mnohem jednoduší a splácení dluhů se prodraží. NOZ nově legalizuje třeba úroky z úroků.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který bude účinný od 1. ledna 2014, ovlivní mnoho oblastí našeho života, spotřebitelská práva nevyjímaje.
Abyste se snáze zorientovali v nové problematice, připravili jsme pro vás seriál článků, které vám pomohou poznat vaše práva a účinně je uplatňovat.

Vyberte si téma, které vás zajímá:

 1. NOZ - Nový občanský zákoník
 2. Co je a není věc?
 3. Informační povinnost
 4. Jak uzavřít smlouvu
 5. Záruka a její uplatnění
 6. Reklamace zboží
 7. Obchodní podmínky podle nového občanského zákoníku
 8. Nákup na internetu podle NOZ
 9. Sankce - těšte se na úroky z úroků a skryté smluvní pokuty
 10. Podomní prodej a předváděcí akce
 11. Smlouva o dílo
 12. Zájezd podle NOZ
 13. Kdo vloni koupil, neprohloupil
 14. Pojištění v novém občanském zákoníku

Schované smluvní pokuty

Ve staré právní úpravě musela být smluvní pokuta ujednána písemně, jinak byla neplatná. Smluvní pokutu tedy nešlo uzavřít například v e-shopech nebo po telefonu. Nový občanský zákoník již formu nespecifikuje, a tak výrazně zjednodušuje možnost smluvní pokutu kamsi schovat. Smluvní pokuty bývají často ukryté v obchodních podmínkách, a nová úprava tuto praxi jistě rozšíří, zejména do smluv uzavíraných po telefonu. Pokud vám tedy po Novém roce zavolá operátor s neodolatelnou nabídkou změny paušálu, buďte si jisti, že vás nechá prohlásit větu ve smyslu: Souhlasím s obchodními podmínkami a seznámil jsem se s nimi. Samotný text podmínek si však budete muset dohledat sami na internetu a jistě nikdo nebude čekat, až si je přečtete. Můžete pak být velmi nemile překvapeni, když takové podmínky budou obsahovat smluvní pokutu, o které jste neměli tušení.


S jistou nadějí pro spotřebitele přišel na konci listopadu Ústavní soud, který prohlásil, že smluvní pokuta skrytá v obchodních podmínkách není pro spotřebitelské smlouvy přípustná. Rozhodoval sice o sporu dle staré právní úpravy, ale posuzoval ho z hlediska ústavních principů. Je otázkou, zda bude tento výklad použitelný i pro nový občanský zákoník, ale podobné závěry by měly platit obecně.

Další změna potěší hlavně finanční instituce. Pokud si podnikatel stanoví ve smlouvě nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, soud je může na návrh dlužníka pouze snížit s ohledem na hodnotu a význam povinnosti, kterou pokuta zajišťuje. Oproti staré úpravě je to pro věřitele o mnoho výhodnější, protože když za starého občanského zákoníku „přestřelili“ a stanovili pokuty nemravně vysoké, soud prohlásil celou pokutu za neplatnou pro rozpor s dobrými mravy. Dlužník pak zaplatil jen dlužnou částku a případné úroky z prodlení. S novým občanským zákoníkem se nepoctiví podnikatelé nemusí bát, že by si přes pokuty nepřišli alespoň částečně na své. I když se bude dlužník bránit, stejně vždy kromě dluhu a úroků zaplatí také alespoň část pokuty.
 


Pozor na to, co platíte

Pokud dlužník splácí dluh, nový občanský zákoník říká, že splátky jdou nejdříve na náklady spojené s vymáháním dluhu, pak na úroky z prodlení, následně na úroky dohodnuté smlouvou a teprve v poslední řadě na jistinu, tedy původní dluh. Celkový dluh tak neustále roste o další a další úroky, dokud není zcela zaplacen. Dříve si mohl dlužník určit, že plní na jistinu, a pokud byla tato základní částka splacena, dluh nemohl dále růst. Nový zákoník sice dlužníkovi neupírá volbu, na jakou část dluhu má splátka jít, ale pokud jde jinam, než v jakém pořadí určuje zákon, pak se začne úročit i příslušenství dluhu, tedy i samotné úroky. Dlužník tak bude muset zaplatit i úroky z úroků, a splácení se mu tak výrazně prodraží.

Domluva na výši úroků je na smluvních stranách, a pokud se nedohodnou, použijí se zákonem stanovené úroky (přesněji úroky stanovené nařízením vlády). V praxi výši úroků, a to i těch z prodlení, stanoví silnější strana smlouvy, tedy většinou podnikatel přímo v podmínkách smlouvy. Stará úprava nedovolovala odchýlit se s výší úroku od toho, co stanovil zákon. Nový zákoník však omezuje celkovou maximální výši úroků, které mohou věřitelé požadovat. Pokud by věřitel otálel s uplatněním práva na zaplacení a ve snaze získat na úrocích co nejvíce by čekal se žalobou až těsně na konec promlčecí doby, nemá dle nové úpravy právo chtít na úrocích více, než je samotná jistina (tedy původní dlužná částka). Dlužník by tak zaplatil maximálně dvojnásobek, což ale rozhodně nemusí být málo. Od chvíle, kdy věřitel právo uplatní u soudu, může navíc požadovat další úroky, které budou nabíhat až do vydání rozhodnutí soudu.


Uznání dluhu bude snazší

Nový občanský zákoník rozšiřuje okruh způsobů, jimiž můžete uznat existenci dluhu. Důležitě je, že uznáte-li dluh, prodlužuje se promlčecí lhůta na deset let. Za uznání bylo dosud považováno pouze písemné prohlášení. Nově je jím také pouhé zaplacení úroků z pohledávky nebo za určitých okolností jen její části pohledávky. Takže pokud věřiteli dáte i symbolickou částku v souvislosti se závazkem, dáváte mu možnost, aby mohl dluh u soudu zažalovat dalších deset let.

Přihlásit