Obchodní podmínky podle nového občanského zákoníku

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 7.11.2013   

Na (všeobecné) obchodní podmínky odkazuje kdejaká smlouva a upřímně řečeno, málokdo je opravdu čte, natož aby jim všichni rozuměli. Nový občanský zákoník podrobně upraví, jak mají obchodní podmínky vypadat a k čemu se v nich nebude přihlížet.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník, který bude účinný od 1. ledna 2014, ovlivní mnoho oblastí našeho života, spotřebitelská práva nevyjímaje.
Abyste se snáze zorientovali v nové problematice, připravili jsme pro vás seriál článků, které vám pomohou poznat vaše práva a účinně je uplatňovat.

Vyberte si téma, které vás zajímá:

 1. NOZ - Nový občanský zákoník
 2. Co je a není věc?
 3. Informační povinnost
 4. Jak uzavřít smlouvu
 5. Záruka a její uplatnění
 6. Reklamace zboží
 7. Obchodní podmínky podle nového občanského zákoníku
 8. Nákup na internetu podle NOZ
 9. Sankce - těšte se na úroky z úroků a skryté smluvní pokuty
 10. Podomní prodej a předváděcí akce
 11. Smlouva o dílo
 12. Zájezd podle NOZ
 13. Kdo vloni koupil, neprohloupil
 14. Pojištění v novém občanském zákoníku

Vláda rozumu

Několikastránkové smluvní podmínky čte málokdo. Tvůrcům nového občanského zákoníku to bylo jasné, a proto podle nové úpravy nesmí obchodní podmínky smluv, do kterých prakticky nemáte možnost zasahovat, obsahovat překvapivá ujednání, tedy taková, která by tam nikdo normální nečekal. Když to přeženeme, nelze v obchodních podmínkách stanovit, že dlužník si bude muset dluh odpracovat, pokud nebude mít na jeho zaplacení. Kdyby smluvní podmínky takovou formulaci přeci jen obsahovaly, bude podobné ustanovení neúčinné. Rozhodně však nelze doporučit na nové pravidlo zcela spoléhat. Co je překvapivé pro běžného spotřebitele, totiž nemusí být překvapivé pro soudce, který bude o sporných případech rozhodovat.

 

Lupu už nebudete potřebovat

Podmínky musí být napsány tak, aby byly bez obtíží čitelné a srozumitelné osobám průměrného rozumu (srozumitelnost ale bude hodnotit většinou nadprůměrně inteligentní a práva znalý soudce). Nesrozumitelná nebo špatně čitelná doložka bude neplatná, pokud poškozuje slabšího (nejen spotřebitele) a nebyla mu dostatečně vysvětlena. Neplatné budou i zvláště nevýhodné doložky, které se bez dostatečného důvodu odchylují od obvyklých podmínek podobných smluv.

 


© pro dTest Michal Tuláček

Jednostranně? Ale jistě!

Velkou, a pro spotřebitele nevýhodnou novinkou, je možnost jednostranné změny obchodních podmínek ze strany dodavatele. Dříve takovou možnost zvláštní zákony připouštěly u operátorů, dodavatelů energií, někdy u bank. Teď mohou takto jednostranně postupovat všichni, kdo opakovaně poskytují plnění velkému množství lidí a rozumně očekávají, že v budoucnu budou chtít v přiměřeném rozsahu měnit své obchodní podmínky. Nové ustanovení (§ 1752) nabízí bohužel více otázek než odpovědí. Co je rozumná potřeba? Co je změna v přiměřeném rozsahu? Jak známe naše banky a ze zkušeností s mobilními operátory – z jejich pohledu je rozumné a přiměřené vše, co je pro ně výhodné. Nezbývá tedy než počkat, jak bude ustanovení vykládáno soudy.

 

Nikdy není tak zle

Spotřebitel však nezůstane zcela bezmocný. Ve smlouvě musí být domluveno, jak se bude změna podmínek oznamovat, a zákazník musí mít možnost změnu odmítnout a smlouvu zrušit. Zároveň musí mít spotřebitel také dostatek času, aby si obstaral nového dodavatele. Pokud by byly podmínky výpovědi takové, že by zákazníka zatěžovaly zvláštní povinností (např. že výpověď lze učinit jen každý první čtvrtek po úplňku a všichni zákazníci ji musí učinit na pobočce v Aši), pak se k takové podmínce nebude přihlížet.

Doposud byly jednostranné změny řady smluv přinejmenším právně sporné. Od nového roku však budou zcela legální a podnikatelé je budou jistě hojně využívat. Prostudovat si jejich obsah by tedy mělo být sice nepříjemnou, ale dodržovanou „kratochvílí“, která může spotřebitelům významně usnadnit život i uspořit peníze.
 

dTest zpracoval vzorový standard obchodních podmínek pro internetový prodej spotřebitelům, které může pro své účely převzít každý prodejce a k tomu užívat certifikát a značku dTest obchodní podmínky. Podrobnosti naleznete ZDE

Přihlásit