Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku – dodavatel

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Zakoupíte si nový počítačový komponent, v dobré víře ho připojíte ke svému počítači a následek je fatální – vada komponentu způsobí zničení celé PC sestavy.

Kdy je tento vzor vhodný?

Dojde-li v důsledku vady výrobku nebo součástky výrobku ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci, než je vadný výrobek, který je používán převážně k jiným než podnikatelským účelům. Spotřebitel se může rozhodnout, zda škodu uplatní na výrobci, dovozci či prodávajícím. Ve vymezených případech je možné obrátit se na dodavatele. Pro tento případ slouží níže uvedený vzor.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody lze uplatnit u dodavatele. Zákon to však umožňuje jen tehdy, kdy není možné určit výrobce ani dovozce a dodavatel nesdělí výrobce ani svého dodavatele ve lhůtě jednoho měsíce od uplatnění nároku na náhradu škody. Pokud znáte výrobce, dovozce, či předchozího dodavatele, obracejte se na něj s pomocí souvisejících vzorů.

Dodavatel je povinen uhradit škodu, která přesahuje částku 500 EUR podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla nebo byla zjištěna. Pokud škoda nedosáhne této hranice, považuje se za bagatelní a spotřebitel by měl vymáhat náhradu škody pouze po prodejci (viz vzor „Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku: prodávající“).Přihlásit