Žádost o náhradu škody způsobené špatně provedeným dílem

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 24.12.2013   

Nová podlaha je zničená vodou, která vytekla ze špatně opraveného topení. Pračka krátce po opravě při šetrném programu na 30 °C vyvařila nový svetr. Kdo škodu zaplatí?

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je možné použít tehdy, pokud jste si nechali opravit či upravit věc a špatné provedení díla způsobilo škodu na jiné věci.

Zhotovitel musí dílo (opravu, úpravu) provést s potřebnou péčí. Poruší-li vlastním zaviněním tuto povinnost stanovenou zákonem, nahradí poškozenému škodu, kterou tím způsobil. Zákon předpokládá, že každý by přinejmenším měl a mohl vědět, že určitým svým jednáním může škodu způsobit. Od zhotovitele podnikajícího v určitém oboru lze navíc důvodně očekávat potřebné znalosti a dovednosti, proto je na něm, aby prokázal, že si při provádění díla nepočínal nedbale.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody uplatněte u zhotovitele, tedy u podnikatele, který dílo provedl. Písemnou formu lze jen doporučit.

Zhotovitel je povinen uhradit škodu ve skutečné výši. Škodu zhotovitel hradí v penězích, pokud o to vy jako poškozený požádáte. Jinak se hradí škoda uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Pokud se s ním na výši škody nedohodnete, může ji určit soud.  Přihlásit