Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku - prodávající

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 24.12.2013   

Koupili jste si sněhově bílý kabát a k tomu do kontrastu tmavší luxusní kabelku, ale už po prvním týdnu si říkáte, že to nebyl dobrý nápad, protože kabelka nechala na kabátu svůj nesmazatelný otisk. Kdo nahradí vzniklou škodu?

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor je využitelný, dojde-li v důsledku vady výrobku ke škodě na jiné věci, než je vadný výrobek, který je používaný k jiným než podnikatelským účelům.

Za škodu způsobenou vadou výrobku odpovídá výrobce a s ním solidárně i dovozce a další dodavatelé, kteří uvedli vadný výrobek na trh za účelem jeho prodeje, a to bez ohledu na zavinění. Tato speciální odpovědnost však nastupuje až od určité výše škody. Škoda se tedy hradí jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou. K náhradě škody nižší než stanovený limit je povinen prodávající, který dodáním vadného výrobku kupujícímu (spotřebiteli) způsobil škodu tím, že porušil svoji povinnost plnit bez vad.  

S tímto vzorem můžete uplatnit právo na náhradu škody vůči prodávajícímu. V případě vyšší škody využijte vzor „Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku - dodavatel“ nebo vzor „Žádost o náhradu škody způsobené vadou výrobku - výrobce”.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody uplatněte u prodávajícího, tedy u podnikatele, se kterým byla uzavřena kupní smlouva týkající se vadné věci. Písemnou formu lze jen doporučit. Pamatujte na to, že vy musíte v případě sporu prokázat porušení zákona prodávajícím dodáním vadného výrobku, výši škody a skutečnost, že příčinou jejího vzniku je právě ono protiprávní jednání.

Škoda se hradí v penězích jen, pokud o to vy jako poškozený požádáte. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Pokud se s ním na výši škody nedohodnete, může ji určit soud.Přihlásit