Žádost o náhradu škody způsobené čistírnou na oděvu

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 24.12.2013   

Vaše oblíbené sako se v čistírně záhadně zmenšilo o dvě čísla a kožený kabát vypadá jako dalmatin. Co s tím? Máte právo na náhradu škody.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je možné použít tehdy, pokud od vás čistírna převzala věc k vyčištění a ta byla poškozena nebo zničena.

Ze zákona tedy odpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení věci ten, kdo ji převezme za účelem splnění své povinnosti ze smlouvy. Není rozhodné, jak ke škodě došlo, jestli někdo porušil povinnost nebo ne, zda se tak stalo při vlastním plnění závazku nebo při přepravě či skladování věci.

 

Jak tento vzor použít?

Náhradu škody uplatněte u toho, kdo věc převzal za účelem plnění závazku, tedy u čistírny, nebo jiného podnikatele, který oděv k vyčištění přijal. Vždy žádejte náhradu škody u toho, s kým jste uzavírali smlouvu, bez ohledu na to, kdo oděv skutečně vyčistil. Písemná forma je vždy průkaznější.

Čistírna je povinna uhradit škodu ve skutečné výši. Škodu zhotovitel hradí v penězích, jen pokud o to vy jako poškozený požádáte. Jinak se nahrazuje uvedením do původního stavu (opravou). Při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Pokud se s čistírnou na výši škody nedohodnete, může ji určit soud.Přihlásit