Mohu uplatnit vady po 24 měsících od převzetí zboží?

NE, pokud se na věci vady vyskytly až po této době


Jak to?

Po uplynutí záruky práva z odpovědnosti za vady věci sice nezanikají, ale bude pro spotřebitele obtížné prokázat, že později reklamovaná vada se na věci objevila ještě v době 24 měsíců od převzetí.

Další informace:

Zkusit reklamovat ale spotřebitel může i později. Nemělo by se zapomínat ani na možné prodloužení záruky o dobu, kdy byla věc v reklamaci.


Zákonný podklad:

§ 1922 odst. 2 a § 2165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit