Běží nová záruka na vyměněné věci/součástky?

NE


Jak to?

V případě vyměněné součástky může nastat situace, kdy věc samotná již v záruce není, na vyměněné součástce se však vyskytne vada bránící řádnému užívání věci. V tom případě lze požadovat výměnu či odstoupení od smlouvy ohledně celé věci.


Další informace

Má-li spotřebitel při reklamaci možnost volby mezi výměnou věci nebo právem od smlouvy odstoupit, doporučujeme odstoupení a nákup nového zboží, u kterého 24měsíční odpovědnost prodejce za vady garantována zákonem je.


Zákonný podklad:

§ 2161 a § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit