Běží nová záruka na vyměněné věci/součástky?

ANO


Jak to?

I v případě vyměněné věci nebo její součástky běží nová záruční doba. Občanský zákoník stanoví, že pokud si spotřebitel koupí vadnou věc, má právo ji reklamovat a žádat dodání nové věci bez vad. Vady lze reklamovat v době 24 měsíců od převzetí věci. Zákon neříká „od prvního převzetí“, a proto je nutné vztáhnout toto pravidlo na každé převzetí nové věci.


Další informace

Spotřebitelé se však mohou setkat i s názorem, že nová záruční doba neběží. Důvodem je to, že občanský zákoník již neobsahuje ustanovení o běhu nové záruční doby tak, jako tomu bylo za staré právní úpravy (tedy před rokem 2014). Vzhledem k dané nejasnosti musíme počkat na závazný právní názor soudů.


Zákonný podklad:

§ 2165 a § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit