Běží nová záruka na vyměněné věci/součástky?

NE


Jak to?

Na vyměněnou věc či součástku neběží nová 24měsíční záruka, jak tomu bylo dříve. Zákon již neobsahuje pravidlo nově počítané 24měsíční lhůty pro uplatnění práv z vad na vyměněné věci či součásti.


Další informace

Má-li spotřebitel při reklamaci možnost volby mezi výměnou věci nebo právem od smlouvy odstoupit, doporučujeme odstoupení a nákup nového zboží, u kterého 24měsíční odpovědnost prodejce za vady garantována zákonem je.


Zákonný podklad:

§ 2161 a § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit