V záručních podmínkách je ustanovení, dle kterého nenavštěvování autorizovaného servisu vede ke ztrátě záruky.

K tomuto ustanovení se nepřihlíží

 

Proč?

Na každé spotřební zboží je ze zákona záruka 24 měsíců a smluvní omezení záruky je zakázané. Trvání zákonné ani smluvní záruky nesmí prodejce podmiňovat návštěvami autorizovaných servisů a užíváním pouze originálních dílů.

Spotřebitel tedy při dodržení předepsaných prohlídek v libovolném servisu, při použití originálních či srovnatelných dílů a dodržení stanovených odborných postupů o záruku (a to ani o tu prodlouženou - smluvní) nepřijde ani tehdy, když auto svěří do rukou nezávislého servisu.


Zákonný podklad:

§ 1814 písm. a), § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 13 a § 24 odst. 7 písm. k) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 461/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Oznámení neúčinnosti nepřiměřeného smluvního ujednání
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit