V záručních podmínkách je ustanovení, dle kterého nenavštěvování autorizovaného servisu vede ke ztrátě záruky.

K tomuto ustanovení se nepřihlíží

 

Proč?

Na každé spotřební zboží je ze zákona záruka 24 měsíců a smluvní omezení záruky je zakázané. Trvání zákonné ani smluvní záruky nesmí prodejce podmiňovat návštěvami autorizovaných servisů a užíváním pouze originálních dílů.

Spotřebitel tedy při dodržení předepsaných prohlídek vozu v libovolném servisu, při použití originálních či srovnatelných dílů a dodržení stanovených odborných postupů o záruku (a to ani o tu prodlouženou – smluvní) nepřijde, i když auto svěří do rukou nezávislého servisu.


Zákonný podklad:

§ 1814 písm. a) a § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Oznámení neúčinnosti nepřiměřeného smluvního ujednání
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit