Prodlužuje se záruka o dobu, kdy byla věc v reklamaci?

ANO


Další informace

Doba, po kterou nemůže spotřebitel vadnou věc užívat, tj. od uplatnění reklamace až do doby, kdy je spotřebitel povinen si ji z reklamace převzít, se do lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění nepočítá.

Prodejce je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.


Zákonný podklad:

§ 1922 odst. 2, § 2173 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 19 odst. 1, § 24 odst. 7 písm. t) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Související vzory:

Reklamace výrobku
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit