Jaká je záruka na spotřební zboží?

24 měsíců

 

Ale pozor:

U věcí, jako jsou například baterie, žárovky či ponožky, je třeba brát ohled na fakt, že na opotřebení způsobené obvyklým užíváním se záruka nevztahuje a že životnost těchto věcí mnohdy 24 měsíců při obvyklém užívání ani dosahovat nemusí. Stejně tak i vyznačení doby použitelnosti na potravinách určuje délku záruky.

Další informace:

Pokud je objednané zboží nutné nejdříve vytvořit nebo sestavit, i tak se jedná o kupní smlouvu garantující spotřebiteli 24měsíční lhůtu pro uplatnění práv z vad vytvořeného zboží.


Zákonný podklad:

§ 2085 odst. 1, § 2161, § 2163, § 2165 a § 2167 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit