Co mám dělat v případě nespokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb elektronických komunikací?

Uplatnit reklamaci

 

Kdy?

Spotřebitel může reklamaci vůči poskytovateli služby uplatnit nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne. Doporučujeme reklamaci podávat písemně doporučeným dopisem s dodejkou.

Pokud spotřebitel mohl služby využít jen částečně anebo je nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně podnikatele poskytujícího službu, je mu poskytovatel povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.

 

Další informace

S těmito problémy se lze setkat zejména u pevné linky, mobilního telefonu, kabelové televize a internetového připojení.

Reklamace má být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Pouze vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího uplatnění.

Nevyřízení reklamace je správním deliktem, na dodržování této povinnosti dohlíží Český telekomunikační úřad.


Zákonný podklad:

§ 64 odst. 7, 9, 10 a 12, § 118 odst. 12 písm. b) a j) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 19 odst. 3, § 23 odst. 16 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Související vzory:

Reklamace služby elektronických komunikací
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit