Musím akceptovat jednostrannou změnu smluvních podmínek k horšímu?

NE


Jak to?

Spotřebitel má právo od smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací odstoupit, pokud poskytovatel služby mění podstatné náležitosti smlouvy, které vedou ke zhoršení postavení spotřebitele.

Poskytovatel služby je povinen na své náklady nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změn na internetu a ve svých prodejnách vyrozumět spotřebitele o každé změně smluvních podmínek. V případě změn podstatných náležitostí, které postavení spotřebitele zhorší, musí navíc informovat spotřebitele (formou pro vyúčtování) o jeho právu bez sankce od smlouvy odstoupit.


Zákonný podklad:

§ 63 odst. 6, § 118 odst. 14 písm. v) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit