Musím akceptovat jednostrannou změnu smluvních podmínek k horšímu?

NE


Jak to?

Spotřebitel má právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací, pokud operátor mění podstatné náležitosti smlouvy a tyto změny vedou ke zhoršení postavení spotřebitele.

Další informace:

Operátor je povinen na své náklady nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti změn na svých webových stránkách a v prodejnách jasně a srozumitelně vyrozumět spotřebitele o každé změně smluvních podmínek, a to v textové podobě. Operátor zároveň musí informovat spotřebitele o jeho právu vypovědět smlouvu, aniž by mu vznikly jakékoliv další náklady, jestliže s novými podmínkami nesouhlasí.

Spotřebitel má toto právo pouze v případě, nejsou-li pro něj navrhované změny přínosné, nejedná-li se o změny čistě administrativní povahy nebo pokud tyto změny nemají neutrální dopad. Toto právo spotřebitel nemá taktéž v případě, kdy byla smlouva upravena na základě změny právní úpravy nebo na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.


Zákonný podklad:

§ 63b odst. 5 a § 118 odst. 14 písm. u) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.

 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit