Co mám dělat v případě nespokojenosti s vyúčtováním ceny za služby elektronických komunikací?

Uplatnit reklamaci

 

Kdy?

Spotřebitel může reklamaci vůči operátorovi uplatnit nejpozději do dvou měsíců ode dne dodání vyúčtování za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Doporučujeme reklamaci podávat písemně doporučeným dopisem s dodejkou.

Není-li dohodnuto jinak, je v případě oprávněné reklamace operátor povinen vrátit spotřebiteli rozdíl ceny způsobem a ve lhůtách stanovených ve všeobecných podmínkách, nejpozději však do jednoho měsíce od vyřízení reklamace.

Další informace:

Uplatnění reklamace nesprávného vyúčtování nezbavuje spotřebitele povinnosti za služby zaplatit. Případný rozdíl v ceně mu operátor musí vrátit.

Reklamace má být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Pouze vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním poskytovatelem (například u roamingu), je operátor povinen reklamaci vyřídit nejpozději do dvou měsíců ode dne jejího uplatnění.

Nevyřízení reklamace je přestupkem, na dodržování této povinnosti dohlíží Český telekomunikační úřad.


Zákonný podklad:

§ 64 odst. 7, 8, 10 a 11, § 118 odst. 12 písm. j) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 19 odst. 3 a § 23 odst. 15 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Reklamace služby elektronických komunikací
Námitka k Českému telekomunikačnímu úřadu proti vyřízení reklamace služby elektronických komunikací
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit