Co mám dělat v případě nespokojenosti s vyúčtováním ceny za služby elektronických komunikací?

Uplatnit reklamaci

 

Kdy?

Spotřebitel může reklamaci vůči poskytovateli služby uplatnit nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Doporučujeme reklamaci podávat písemně doporučeným dopisem s dodejkou.

Není-li dohodnuto jinak, je v případě oprávněné reklamace poskytovatel povinen vrátit spotřebiteli rozdíl ceny způsobem a ve lhůtách stanovených všeobecnými podmínkami služby, nejpozději však do 1 měsíce od vyřízení reklamace.

 

Další informace

Reklamace má být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Pouze vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího uplatnění.

Nevyřízení reklamace je správním deliktem, na dodržování této povinnosti dohlíží Český telekomunikační úřad.


Zákonný podklad:

§ 64 odst. 7, 8, 10 a 11, § 118 odst. 12 písm. j) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 19 odst. 3, § 23 odst. 16 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Související vzory:

Reklamace vyúčtování ceny služby elektronických komunikací
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit