Hříšníci bez povinného ručení

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2017

Dopravní nehoda je strašákem každého řidiče. Prvotní šok z kvílení brzd a poškozené karoserie následně vystřídá otázka, jak dát plechového miláčka opět dohromady a kdo vzniklou spoušť uhradí. Jedná-li se o standardní případ dopravní nehody, kdy jsou oba řidiči přítomni a mají řádně placeno povinné ručení, platí, že je škoda hrazena z povinného ručení viníka. 

České silnice však bohužel brázdí i nezodpovědní jedinci, kterým zákonná povinnost uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla mnoho neříká, a poškozenému tak pojišťovna viníka žádnou kompenzaci neposkytne. Co je tedy v takovém případě vhodné udělat a na koho se obrátit?

Majetkové i nemajetkové újmy způsobené nepojištěným či nezjištěným vozidlem (například naleznete-li své auto nabourané na parkovišti) likviduje již řadu let Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Ta není přímo pojišťovnou, ale profesní organizací sdružující pojišťovny oprávněné k provozování povinného ručení. Členství je pro poskytovatele tohoto produktu povinné a s ním vzniká pojišťovnám ještě jedna povinnost – odvod části pojistného z povinného ručení do takzvaného garančního fondu, spravovaného právě ČKP. Prostředky z něj pak slouží především k úhradě škod vzniklých nepojištěnými vozidly či škod způsobených vozidly s nezjištěným pachatelem – ve druhém jmenovaném případě má poškozený nárok na náhradu újmy na zdraví a také na náhradu škody na majetku přesahující 10 tisíc korun, pokud zároveň došlo k újmě na zdraví.

Čtěte také: Havarijní pojištění: Zbytečný luxus, nebo užitečná prevence?


Co přesně je tedy potřeba udělat, když vás potká kolize s řidičem nepojištěného vozidla nebo viníka nehody vůbec neznáte? V prvé řadě přivolejte k této události Policii ČR, neboť podmínkou vzniku práva poškozeného na plnění z garančního fondu je šetření škodní události právě tímto orgánem. Následný postup se již příliš neliší od běžně řešených dopravních nehod – v roli poškozeného vyplníte záznam o celé události (Oznámení poškozeného) a doručíte jej v písemné nebo elektronické podobě do České kanceláře pojistitelů. Ta škodní událost zaeviduje, prošetří a v případě přiznání nároku na náhradu škody vám vyplatí pojistné plnění za stejných podmínek, jako by jej poskytla pojišťovna. Pokud se jedná o škodu způsobenou vozidlem nepojištěným, a je tedy znám viník, vyplacenou částku poté ČKP uplatňuje proti škůdci.

V jakých dalších záležitostech se můžete na Českou kancelář pojistitelů obrátit? Kromě řešení škod způsobených nepojištěnými či nezjištěnými vozidly má tato organizace mimo jiné následující kompetence:

  •  provozuje hraniční pojištění pro cizozemská vozidla, která nemají platnou zelenou kartu pro území ČR,
  •  poskytuje plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla,
  •  vyplácí škody způsobené tuzemskými vozidly, jež jsou pojištěna u pojistitele, který nemůže plnění poskytnout z důvodu svého úpadku,
  •  poskytuje součinnost při řešení škod českých řidičů v zahraničí,
  •  provozuje informační středisko, Linku pomoci řidičům a Nehodové centrum pojišťoven. 

Jiná situace nastává ve chvíli, kdy vás při dopravní nehodě poškodí vůz některé ze složek integrovaného záchranného systému. Likvidaci škodních událostí vozidel s právem přednosti v jízdě neprovádí Česká kancelář pojistitelů, ale pověřený pojistitel, kterým je Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP). Samotný postup pro poškozené se však poté již příliš neliší – u dopravních nehod s vozidly s výjimkou z pojištění odpovědnosti je opět nezbytná účast Policie ČR a také vyplnění záznamu o dopravní nehodě (takzvaného euroformuláře), obsahujícího základní identifikační údaje o zúčastněných vozidlech a okolnostech nehody. S vyplněným formulářem se poté obraťte na ČPP, která škodu zlikviduje a následně proplatí finanční kompenzaci.

Odmítá vám řidič druhého vozidla sdělit, u jaké pojišťovny má uzavřeno povinné ručení, či si pouze chcete pravdivost jeho tvrzení ověřit? Na stránkách ČKP naleznete aplikaci pro vyhledávání základních údajů o vozidlech a jejich pojistitelích. Do vyhledávače stačí zadat pouze dva údaje – SPZ (registrační značku) vozidla a datum, k němuž chcete informaci ověřit. Tohoto chytrého pomocníka naleznete v sekci informačního střediska pro poškozené.


Přihlásit