Finance: Pojištění domácnosti - levně, nebo dobře?

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 6/2016

Můj dům, můj hrad. Ale co s vybavením takového hradu? Někdy se jeho cena může nebezpečně blížit ceně samotného „obvodového zdiva“. Právě o to, co uzamykáme za venkovními dveřmi bytu, by se mělo postarat pojištění domácnosti. Skutečně se postará? A jak dobře?

Poměrně častou chybou je směšování pojmů domácnost a nemovitost. Přinejmenším z pojistného hlediska jsou tyto termíny značně odlišné. Pojistíte-li si nemovitost, jde především o stavbu, případně její pevné součásti. Hovoříme-li o domácnosti, chceme pojistit vybavení bytu nebo domu.

Co všechno se dá pojistit?

Pojištění domácnosti zahrnuje prakticky vše, co v bytě běžně máte – od koberce až po lustr u stropu. Domácnost je navíc široká definice. Spadá do ní veškerá elektronika, běžné dekorace, sportovní náčiní nebo věci denní potřeby, například ošacení.

Ne vždy, ale většinou tento soubor doplňují i věci v těsné blízkosti vaší domácnosti, například vybavení v garáži, jízdní kola, lyže nebo věci ponechané v zaparkovaném autě. Pozor si však dejte na to, že pojišťovny operují s pojmem „obvyklé hodnoty“. Jde-li třeba o závodní kolo za čtvrt milionu, běžná pojistka ho nepokryje. To samé platí o věcech, které se běžně do auta nezamykají – drahé šperky, elektronika a podobně.

Za kolik?

Cena pojištění se odvíjí primárně od hodnoty pojištěného souboru věcí. Zde panuje přímá úměrnost – čím dražší vybavení bytu vlastníte, tím více platíte. Dalším faktorem je lokalita, kde velkou roli hraje třeba kriminalita oblasti nebo riziko přírodních pohrom. Svou roli hraje i patro, ve kterém se byt nachází.

Z tabulky je patrné, že se dá domácnost pojistit za několik stokorun ročně, ale také za několik tisíc. Jenomže tvrdíme-li u každé pojistky, že pojištění není jenom o ceně, platí to tady dvojnásob. Více se dočtete v pasáži o výlukách nebo stačí nahlédnout do podmínek pojišťoven vystavených na internetu.

Rozdíly v cenách bývají opodstatněné. Levné pojištění nemusí být nutně špatné, ale mějte se na pozoru, kolik výluk skrývá a jestli třeba dílčí limity nejsou poddimenzované. Na druhou stranu přeplácet za doplňky, které pojišťovny s oblibou dávají do vyšších balíčků, by bylo zbytečné. S trochou nadsázky se můžeme ptát, nakolik na území České republiky hrozí třeba výbuch sopky nebo devastující zemětřesení. Zloději, požáry nebo atmosférické srážky váš majetek ohrozí s větší pravděpodobností. Jenomže například právě zatečení srážkové vody bývá jen ve vyšších balíčcích pojištění.

Systém krytí, limitů a výluk je velmi spletitý a spotřebitelům doporučujeme přinejmenším konzultaci s finančním poradcem. Nezapomínejte na zápis ze schůzky. Jasně řekněte, jaká rizika si přejete pokrýt. Pokud by poradce vybral špatně a pojišťovna odmítla plnění, přičemž šlo o nebezpečí, na které jste poradce výslovně upozornili, můžete jeho služby reklamovat a dovolávat se odpovědnosti, tedy náhrady.

Dobře si také spočítejte a aktualizujte hodnotu pojištěných věcí. Podpojistit se znamená, že když se něco stane, budete muset sáhnout do vlastní kapsy a rozdíl si doplatit. Když se přepojistíte – což může být častý problém, protože pojišťovny počítají s odpisy pojištěného souboru a nová televize nemá stejnou hodnotu jako pětiletá – nikdo vám vyšší ceny nevyplatí (nejde-li o speciální bonus ve smlouvě) a vy celou dobu platíte vyšší pojistné zbytečně.

Pojištění domácnosti - modelové příklady

pojišťovna
produkt
varianta
spoluúčast
cena (Praha, 1 mil. Kč)
cena (Plzeň, 0,5 mil. Kč)
cena (Trutnov 300 tis. Kč)
Allianz Pojištění domácnosti
Exclusive Ne 7 165 2 945 1 278
ČPP Domex Start Domácnost Ne 2 398 1 199 685
Česká pojišťovna Domácnost Exclusive Plus 1 000 7 538 3 216 1 635
Direct Pojištění domácnosti Mám tam všechno 1 000 2 448 1 530 1 157
Ergo Bezpečný domov - Ne 1 955 1 565 1 134
Kooperativa Pojištění domácnosti Komfort 1 000 5 475 2 262 967
Maxima MaxDomov VIP 1 000 4 134 2 625 2 021
Slavia DOMOV + Nadstandard 1 000 2 707 1 375 616
Wüstenrot ProDomov SuperPlus Ne 2 800 1 400 630
Varianty pojištění jsme volili tak, aby byla kryta běžná rizika v maximální možné míře. Například zatečení srážkové vody bývá v nejvyšších variantách, proto jsou v tabulce velké cenové rozdíly.
Data jsou platná k 17. 5. 2016. Do srovnání byly zařazeny pouze ústavy s možností výpočtu pojistného on-line.

Zdravé bonusy

Levné a špatné krytí je k ničemu. Na čem tedy šetřit s rozumem? Pokud máte pojištění vybrané a troufnete si na sjednání svépomocí, doporučujeme jednoznačně internet. Za sjednání po internetu nabízejí některé pojišťovny až 25% slevu. Ještě větší slevu pak můžete najít přes vybrané srovnávače. Pozor ale na obligátní požadavek zadání osobních údajů, které jsou následně využívány marketingovým způsobem. Velmi často například po zadání kalkulace zazvoní telefon a na druhé straně slyšíte: „Vybral jste si? Jak můžeme pomoci?“ Laik se také bude na internetu jen obtížně dopátrávat všech potřebných informací, výše spoluúčasti a relevantních dokumentů.

Ale zpět k bonusům. Další získáte za bezeškodný průběh předchozí pojistky. Typicky to bývá 5 % za každý rok beze škod a bonus je zastropovaný 20 až 30 %. V souvislosti s tím si rozmyslete, jestli poběžíte na pojišťovnu s každou drobností, nebo raději drobné škody uhradíte ze svého a nepřijdete o bonus.

Z podobného soudku je sleva za spoluúčast, tedy kolik z každé pojistné události budete hradit ze svého. V naší sondě do pojištění domácností jsme (pokud to bylo možné) volili spoluúčast tisíc korun, ta však patří do nižší hladiny. Zvolíte-li pět tisíc nebo třeba 1 % s minimálním tisícovkovým limitem, dostanete další slevu kolem 10 % z výsledného pojistného.

Některé pojišťovny pak poskytují nezanedbatelné slevy za zabezpečení – a to jak proti kriminálníčkům, tak proti živlům. V prvním případě jsou to například mříže na oknech v nižších patrech, bezpečnostní dveře a zámky nebo alarm. Ve druhém případě zmíníme automatické hasicí systémy apod.

Konečně slevy můžete docílit také tak, že si u jedné pojišťovny objednáte pojistek několik. Logika velí pojistit si spolu s domácností také nemovitost, bonus ale může čekat i na ty, kdo si u stejného ústavu pojistí auto nebo svůj život.

Doplňkové pojištění odpovědnosti

Doplňků u pojištění domácnosti naleznete mnoho. Zmíníme ale jeden, který by se dal považovat za takřka běžnou součást – pojištění odpovědnosti v občanském životě. Způsobíte-li škodu sobě, pokryje vás běžná pojistka domácnosti. Co když ale třeba vyplavíte sousedy? Na to už potřebujete zmíněné připojištění. Některé pojistné smlouvy pamatují i na domácí mazlíčky, pokud by někoho pokousal váš pes a podobně. Pozor si ale dejte na to, že máte-li pojištění odpovědnosti jako připojištění k domácnosti, může být limitováno na teritorium v blízkém okolí domu nebo bytu.

Výluk jako máku

Kdybychom chtěli rozebrat veškeré výluky z pojištění domácnosti, nestačil by nám celý časopis. Zmíníme proto jen ty nejčastější nebo nejzajímavější.

Předně si ujasněte, zda je pojištěná pouze domácnost, nebo i příslušenství – sklepy, garáže, věci v zaparkovaném vozidle. Problémem mohou být jakékoliv nadstandardní úpravy, vybavení nebo dekorace. Drahá umělecká díla za statisíce nebývají běžnou součástí domácnosti, chcete-li mít jistotu, výslovně se na jejich krytí zeptejte. Pojistit si je samozřejmě můžete zvlášť, ale cena notně poskočí.

Smůlu máte také v případě, že odcizená nebo poškozená věc není tak docela domácí. O čem hovoříme? Třeba o nářadí, které používáte v práci a na víkend si ho uskladníte v garáži.

Jak již bylo řečeno, nižší varianty pojistek nemusí pokrývat třeba srážkovou vodu, průsak spodní vody nebo i tak běžné věci, jako jsou rozbitá okna. Jestliže na jejich pojištění trváte, musíte si připlatit a dobře vybírat.

Zrádné mohou být i sekundární dopady krádeže. Když vám někdo odcizí peníze z trezoru a vy můžete prokázat, že tam skutečně byly, což je samo o sobě obtížné, pojišťovna vás vyplatí. Co když ale někdo odcizí kreditní karty? Rychle je zablokujte a spoléhejte se na pojištění karet nebo zákonné limity odpovědnosti bank. Pojišťovny se z následného zneužití karet (ale i vkladních knížek) v pojištění domácnosti často vyviňují výlukou.

Nakonec si pohlídejte limity. Škody se jednak v rámci roku sčítají, takže stane-li se něco dvakrát, de facto je limit poloviční. Mnohem nebezpečnější jsou ale parciální limity. Začtěte se raději do pojistných podmínek, protože jednotlivá zastropování jsou často striktní a nezvyšují se s celkovou pojistnou částkou. Za elektronické vybavení tak pojišťovna může ručit třeba jen do sto tisíc, ačkoliv je celková částka pojištění sjednána na milión. Do zmíněného trezoru zase můžete ukládat pár desítek tisíc, ale s většími obnosy máte zkrátka smůlu.


Přihlásit