Kampaň „Chci výhodnější energie“ zná vítěze aukce

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 21.2.2017   

Ve čtvrtek 16. února úspěšně proběhla aukce dodavatelů elektřiny a plynu, kteří soutěžili o nejvýhodnější nabídku pro necelých 50 000 spotřebitelů zaregistrovaných do hromadné změny dodavatele Chci výhodnější energie. Kdo je vítězem aukce a co se bude dít dále? 

Nejnižší cenu za elektřinu i plyn v aukci nabídla společnost Europe Easy Energy, která zároveň splnila námi stanovené podmínky chránící zákazníka. Modelová domácnost se spotřebou elektřiny 3,2 MWh za rok v sazbě D02d a plynem vytápěným zatepleným rodinným domkem se spotřebou 15 MWh ročně při přechodu na vítězný tarif ušetří průměrně téměř 5000 Kč. A to 1168 Kč ročně za elektřinu a 3810 Kč ročně za plyn.

Modelovou domácnost, pro kterou platí uvedený výpočet úspory, obývá tři až pět osob, které využívají elektřinu na běžný chod spotřebičů a svícení. Odhad úspory vychází z porovnání s průměrem cen nejčastěji využívaných produktů dominantních dodavatelů na trhu. Výsledná úspora se může v konkrétních případech lišit, záleží na stávajícím dodavateli, tarifu a spotřebě každého odběrného místa.

Co bude následovat? 

Nyní zahajujeme fázi výpočtů, jejímž cílem je zaslat každému spotřebiteli, který se přihlásil do hromadné změny dodavatele Chci výhodnější energie, individuální nabídku s výpočtem možné úspory právě pro jeho domácnost. Nabídky budeme rozesílat do konce března 2017.

Můžu se ještě dodatečně zaregistrovat? 

Registrace uživatelů do hromadné změny dodavatelů oficiálně skončila ke dni aukce. Nyní je možné ucházet se o místa, která se uvolní po spotřebitelích, již se rozhodnou nevyužít naší nabídky. Stačí vyplnit registrační formulář na stránce www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz a počkat do první poloviny dubna na zprávu, zda má vítězný dodavatel ještě kapacitu vás přijmout. Registrace je nadále zdarma a nezavazuje vás k přechodu k novému dodavateli.

Jsem zaregistrovaný/-á a stávající dodavatel mi zaslal výhodnou nabídku

Někteří dodavatelé reagují na potenciální odliv zákazníků k jinému dodavateli tím, že oslovují spotřebitele s (obvykle časově omezenými) nabídkami, které jsou výhodnější než spotřebitelův stávající tarif. V první řadě musíme poznamenat, že dTest jako spotřebitelská organizace vítá každé snižování cen za energie na trhu, ke kterému dojde v reakci na námi pořádanou hromadnou změnu dodavatelů. Zároveň však upozorňujeme spotřebitele, aby před kývnutím na nabídku od stávajícího dodavatele důkladně prostudovali všechny podmínky nového tarifu a ujistili se, že jsou pro ně opravdu výhodné. U smluv uzavřených s vítězným dodavatelem naší aukce garantujeme zaregistrovaným spotřebitelům vstřícné podmínky, především stejnou cenu po celou dobu trvání smlouvy, žádné poplatky spojené s ukončením smlouvy a žádné automatické prodlužování smlouvy na dobu určitou.

Mám dotaz...

Odpovědi na nejčastější dotazy k hromadné změně dodavatelů najdete zde. Každý všední den od 9 do 17 hodin jsme vám také k dispozici na kontaktní lince 272 272 271.


Přihlásit