Srovnání cen dodavatelů elektřiny

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 7/2017

Po západu slunce rozsvítíme v místnosti, v mikrovlnce ohřejeme z chladničky vytaženou večeři a k ní si pustíme televizi. Zatímco za mladých let našich prarodičů by se tyto činnosti rovnaly utopii, pro nás jsou každodenní realitou všedních dnů. Tajemství dnešního komfortního života tkví v dostupnosti neviditelné a nehmatatelné komodity – elektrického proudu. Ten se stal za posledních několik desítek let nepostradatelnou součástí moderního světa a život bez něj si dnes dokáže představit jen málokdo. Co však kromě toho, že je pro naše fungování klíčový, o něm víte?

Představit si nákup a prodej tohoto nehmotného artiklu může být pro leckoho poměrně obtížné, přece jen je jeho pořízení složitější než nákup rohlíků v supermarketu. Přesto se však jedná o standardně obchodovatelnou komoditu, jejíž prvotní fáze směny probíhá vesměs na energetické burze. Ta by se dala popsat jako pomyslná platforma určená k obchodování s elektrickou energií, v jejímž rámci platí klasické tržní prostředí, tedy součinnost nabídky a poptávky. Říkáte si, že informace o energetické burze jsou pro vás naprosto nepodstatné? Zbytečné se vám budou zdát pouze do chvíle, než vám prozradíme, že cenové parametry takto uzavřeného kontraktu zásadním způsobem ovlivňují částku na vaší faktuře. Jak je to tedy s cenou za elektrickou energii?

Cenová skládačka

Co můžete udělat v případě, že jste nevýhodnou smlouvu o dodávkách energie již podepsali a své rozhodnutí si následně rozmysleli? Zákon chrání nerozvážné zákazníky hned dvojím způsobem: chcete-li smlouvu zrušit záhy po podpisu, můžete od ní ve lhůtě 14 dnů odstoupit. Pokud to v této lhůtě nestihnete, umožňuje vám energetický zákon smlouvu vypovědět od jejího uzavření až do 15. dne po zahájení dodávek. Výpovědní doba poté činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Výhodou navíc je, že v souvislosti s výpovědí vám dodavatel nemůže účtovat žádné sankce – a to například ani poplatek za ukončení smlouvy.

Výsledná, zákazníkovi účtovaná cena za dodávky energií se skládá z několika složek – přesněji řečeno z regulované a neregulované části ceny. První, tedy regulovanou část stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Ten vydává každý rok k 30. listopadu takzvané cenové rozhodnutí, které obsahuje pevně stanovené ceny, platné po celý následující kalendářní rok. Tyto hodnoty jsou v daném roce stejné pro všechny obchodníky na trhu a neposkytují prostor například pro cenové zvýhodnění.

Druhá, neregulovaná část ceny je opět tvořena několika položkami. Hlavním dílem bývá cena za komoditu (silovou elektřinu), kterou pak doplňují vedlejší náklady v podobě daní či marže obchodníka. Neregulovaná část ceny je plně v režii samotného dodavatele a odvíjí se především od nákupu elektřiny na energetické burze. Každý obchodník se pochopitelně snaží nakoupit co nejlevněji, to však ještě nutně nemusí znamenat, že podobně výhodné podmínky nabídne i koncovému zákazníkovi. Velkou roli v neregulovaných cenách hraje konkurence, její konečná podoba je tedy vždy výsledkem kombinace několika faktorů.

Poněkud zvláštním jevem všech cenových soubojů je, že aktuální tržní ceny elektřiny nebývají zároveň odrazem aktuálních cen na komoditních burzách. Zde se totiž nakupuje prostřednictvím opcí, což znamená, že se jedná nikoliv o současné, ale budoucí dodávky. Domácnosti tak například pokles burzovních cen pocítí až ve vyúčtování v dalším roce. Časový nesoulad využívají mnozí dodavatelé k nabídce fixace cen na delší období. Impulsem k takové „speciální akci“ bývá často sebemenší snížení tržní ceny, které má zákazníka přivést k myšlence, že klesla-li cena nyní, další snížení se již konat nebude, proto je nadmíru výhodné využít nabídky dodavatele k zafixování ceny. Tato myšlenka sice má v souvislosti s inflací své opodstatnění, kolísání burzovních cen však bývá nevyzpytatelné, a vy tak můžete v případě dalšího cenového poklesu na zvolené fixaci i prodělat.

Napadá vás otázka, kdo ceny na energetických burzách určuje? České prostředí je pro stanovování suverénních hodnot příliš malým rybníčkem, často tedy kopírujeme vývoj cen na Evropské energetické burze v Lipsku, která je počtem účastníků i objemem obchodů mnohem významnější. Těšit nás však může alespoň skutečnost, že mnohé české společnosti se účastní obchodů jak na českých, tak na německých burzách, a vývoj našich cen opakovaně hodnotí v pozitivním smyslu – tedy že by se německým hodnotám přiblížily i v případě svého přirozeného vývoje.

Správný výběr

Kromě toho, zda jsou naše domovy aktuálně zásobovány dodávkami energie (lidově řečeno, zda „jde proud“), zajímá běžného zákazníka především cena za poskytnuté dodávky. Pro její příznivou výši je důležitý nejen výběr vhodného dodavatele, ale také volba správné sazby. Distribuční sazba v případě dodávky energií značí předpokládaný odběr proudu v závislosti na typech zapojených spotřebičů a její výběr byste rozhodně neměli podcenit. Jak se však v na první pohled nepřehledných kombinacích písmen a čísel zorientovat? Pro rozlišení jednotlivých kategorií existuje unifikované značení, platné pro všechny dodavatele napříč trhem. Nejčastěji se setkáte s následujícími sazbami: 

  • D01d D02d jsou nejnižší distribuční sazby s jednotarifní strukturou. To znamená, že za odebíranou elektřinu zaplatíte v kteroukoli denní či noční hodinu stejnou cenu. Tyto sazby jsou vhodné zejména pro domácnosti, které elektřinou pouze svítí a užívají běžné spotřebiče.

  • D25d je sazba pro odběratele, kteří mimo jiné využívají pro ohřev teplé vody bojler. Sazba je totiž dvoutarifní a poskytuje zákazníkům levnější proud po dobu osmi hodin denně.

  • D26d je stejně jako všechny následující kategorie sazbou dvoutarifní. Počítá s akumulačním ohřevem vody nebo elektrickým vytápěním objektu. Levnější proud mají odběratelé k dispozici taktéž osm hodin denně.

  • D35d D45d jsou sazbami určenými pro částečné nebo kompletní vytápění na elektřinu. Na levnější energii dosáhnete po dobu 16, respektive 20 hodin denně.

  • D56d je určená domácnostem s tepelným čerpadlema a umožňuje úsporu na elektřině po dobu 22 hodin za den.

  • D61d nese označení „chalupářská sazba“ – cílovou skupinou jsou odběratelé vyrážející o víkendu na chalupu. Sazba je přizpůsobena specifikům uživatelů, kteří kvůli sekačkám a další zahradní technice potřebují vyšší jističe, a přitom mají nízkou celkovou spotřebu. Chalupářská sazba nabízí levnější elektřinu typicky o víkendech.

V případě všech dvoutarifních sazeb platí, že časy nízkého tarifu, kdy spotřeba elektřiny stojí výrazně méně, určuje váš distributor. V praxi se pro zvýhodněné časy vžilo pojmenování „noční proud“, což ale neznamená, že levnější časové rozmezí máte skutečně nastaveno v nočních hodinách.

Srovnání ročních cen za elektrickou energii ve dvou různých typech domácností

Parametry výpočtu u 1. typu (sazba D02d): Středočeský kraj, jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně, roční spotřeba 2,5 MWh/rok.
Parametry výpočtu u 2. typu (sazba D25d): Středočeský kraj, jistič nad 3x25 A do 3x32 A včetně, roční spotřeba 6 MWh/rok (3 MWh ve vysokém tarifu, 3 MWh v nízkém tarifu).  

dodavatel
produkt
celková roční cena
Nano Energies Trade s. r. o Nano Energies Dobrý skutek 11 351 Kč
Amper Market, a.s. HOME_BASIC_24 11 544 Kč
FOSFA, a.s. FEE Smart - Standard 24 11 553 Kč
Fonergy, s.r.o. STANDARD Klasik 24 11 562 Kč
Corasta, s. r. o. DRACO Standard 11 636 Kč
CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. CARBOUNION STANDARD 11 729 Kč
Dobrá Energie s.r.o. Dobrý ceník 11 862 Kč
Europe Easy Energy, a.s. EASY 24 region ČEZ 11 881 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX Standard 11 993 Kč
MND a.s. Proud Standard 12 115 Kč
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. CARBOUNION STABILITA STANDARD 12 119 Kč
eYello CZ, k. s. YELLO SINGLE 12 155 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Zelená pro planetu 12 171 Kč
Česká Regionální Energetika, a.s. ČRE - Plus I 12 180 Kč
ELIMON a.s. Svěží Domácnost Standard 24 12 212 Kč
Centropol Energy, a.s. STABILITA 24 region ČEZ 12 240 Kč
Comfort Energy, s.r.o. SINGLE 12 291 Kč
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. JUBILEUM 12 291 Kč
VEMEX Energie a.s. Flexi 12 337 Kč
E.ON Energie, a.s. E.ON Jistota ElektřinaKlasik 12 353 Kč
Pražská energetika, a.s. KOMFORT+NEO 2 leden 12 380 Kč
X Energie, s.r.o. DOM 24 region ČEZ 12 412 Kč
ENCO group s.r.o. BENEFIT Standard 12 449 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. KLASIK Jednotarif Optimum 12 470 Kč
Pražská plynárenská, a.s. Standard region ČEZ 12 506 Kč
Central Energy, s.r.o. D Standard region ČEZ 12 627 Kč
LAMA energy a.s. STANDARD Standard region ČEZ 12 800 Kč
ČEZ Prodej, s.r.o. D-Standard - COMFORT 12 818 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 7. června 2017 a jsou čerpány z webové kalkulačky ERÚ (www.eru.cz).
Od každého dodavatele byl do srovnání zařazen pouze jeden vybraný produkt.
Údaje mají orientační charakter - v konečné výši skutečné ceny jsou u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (např. zda jste nový či stávající zákazník, zda je smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou, případně zda od stejné společnosti odebíráte také plyn). Uvedenou cenovou nabídku je tak v případě zájmu vždy potřeba ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů společně s prostudováním smluvních podmínek.
dodavatel
produkt
celková roční cena
Nano Energies Trade s. r. o. Nano Energies Dobrý skutek 19 656 Kč
CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o. CARBOUNION STANDARD 19 845 Kč
Amper Market, a.s. HOME_AKU 19 997 Kč
Fonergy, s.r.o. STANDARD AKU 8 20 088 Kč
Dobrá Energie s.r.o. Dobrý ceník 20 142 Kč
Corasta, s. r. o. DRACO Akumulace 8 20 153 Kč
FOSFA, a.s. FEE Smart - OT Aku 8 20 313 Kč
Česká Regionální Energetika, a.s. ČRE - Plus I 20 360 Kč
MND a.s. Proud Aku 8H 20 566 Kč
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. CARBOUNION STABILITA STANDARD 20 581 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX Akumulace 8 20 767 Kč
Europe Easy Energy, a.s. EASY Aku 8 region ČEZ 20 952 Kč
ELIMON a.s. Svěží Domácnost Akumulace 8 21 253 Kč
Centropol Energy, a.s. STABILITA AKU 8 region ČEZ 21 275 Kč
VEMEX Energie a.s. Flexi 21 355 Kč
eYello CZ, k. s. YELLO SINGLE 21 413 Kč
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. JUBILEUM 21 434 Kč
Comfort Energy, s.r.o. SINGLE 21 434 Kč
Pražská energetika, a.s. KOMFORT+NEO 2 leden 21 471 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Zelená pro planetu 21 471 Kč
E.ON Energie, a.s. E.ON Jistota ElektřinaAku 21 478 Kč
X Energie, s.r.o. DOM Aku 8 region ČEZ 21 569 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. KLASIK Akumulace Optimum 21 612 Kč
ENCO group s.r.o. BENEFIT Tarif 8 21 645 Kč
Pražská plynárenská, a.s. Standard region ČEZ 21 939 Kč
Central Energy, s.r.o. D Akumulace 8 region ČEZ 22 121 Kč
LAMA energy a.s. STANDARD Akumulace 8 region ČEZ 22 458 Kč
ČEZ Prodej, s.r.o. D-Akumulace 8 - Comfort 22 523 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 7. června 2017 a jsou čerpány z webové kalkulačky ERÚ (www.eru.cz).
Od každého dodavatele byl do srovnání zařazen pouze jeden vybraný produkt.
Údaje mají orientační charakter - v konečné výši skutečné ceny jsou u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (např. zda jste nový či stávající zákazník, zda je smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou, případně zda od stejné společnosti odebíráte také plyn). Uvedenou cenovou nabídku je tak v případě zájmu vždy potřeba ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů společně s prostudováním smluvních podmínek.

Nevýhodná nabídka

Ani odvětví energetiky se v posledních letech nevyhýbá fenomén nepoctivých prodejců. Ti kdysi nabízeli sady hrnců či zázračné přikrývky, dnes svou kariéru posunuli k nabídce dodávek energií. Rozeznat tak u tohoto typu služeb nevýhodnost nabídky, je pro mnohé zákazníky o to obtížnější. S jakými důmyslnými triky a praktikami nejčastěji zvoní u vašich dveří?

Oblíbeným krycím manévrem bývá představení se jménem vašeho stávajícího dodavatele v kombinaci se záminkou, že účelem návštěvy je „kontrola“ posledního zaslaného vyúčtování služeb. Před oběma výroky se mějte na pozoru, neboť váš současný dodavatel by s vámi zásadně komunikoval jinou formou než osobní návštěvou. Nebojte se tedy žádat ověření totožnosti dané osoby a budou-li vaše pochybnosti přetrvávat, je na místě i telefonický dotaz na informační lince pro zákazníky u stávajícího dodavatele. A že přišel nezvaný návštěvník zkontrolovat správnost vystavené faktury? Omyl, vaše vyúčtování potřebuje pro získání základních údajů o sazbách a spotřebě, aby vám vzápětí mohl na vlastní kalkulaci dokázat, jak moc se změnou dodavatele „ušetříte“. Ovšem k právě demonstrovaným výhodným číslům už jaksi zapomene dodat, že pro výpočet použil jinou sazbu či nekompletní cenové položky.

Odmítáte právě vzniklou cenovou kalkulaci podepsat? Dobře děláte, nicméně počítejte s tím, že prodejce nejspíše přistoupí k výraznější formě nátlaku. Aby váš podpis za každou cenu získal, je připraven tvrdit, že jej potřebuje pro účely svého zaměstnavatele – nejčastěji jako důkaz, že u vás na návštěvě opravdu byl či vás skutečně seznámil s cenovou nabídkou. Z takového nevinného dokumentu se ale později může vyklubat nová smlouva, svůj podpis si proto dobře rozmyslete. 


Přihlásit