Test rychlovarných konvic 2016

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2016

Rychlovarná konvice je velmi jednoduchý přístroj určený k jedinému účelu, uvařit vodu. Na trhu jsou i konvice, u nichž lze nastavit cílovou teplotu vody například na 90 nebo 80 °C, což se hodí pro přípravu různých druhů čaje. My jsme však do testu zařadili výhradně základní přístroje bez další výbavy. Vybrali jsme 18 modelů různých značek v cenovém rozpětí od 300 do 1800 korun. Kromě samotné konvice jsme v laboratoři nechali prověřit i uvařenou vodu, jestli se do ní neuvolňují nežádoucí látky a jestli nechutná po plastu.

Vzhledem k velmi úzkému využití není na rychlovarných konvicích moc co zkoušet, tedy alespoň z praktického hlediska. V laboratoři jsme změřili rychlost uvaření jednoho litru a minimálního množství vody, dále délku převařování a posoudili jsme také efektivitu filtru vodního kamene. Pak jsme nechali odborníky ohodnotit snadnost obsluhy, kvalitu zpracování, spotřebu elektrické energie, hlučnost přístroje a jeho bezpečnost. Série bezpečnostních zkoušek zahrnovala elektrickou, teplotní a chemickou bezpečnost a ještě několik dalších speciálních zkoušek. Konkrétní výsledky se dočtete v placené verzi článku.

Při hodnocení obsluhy jsme sledovali, jak snadno se konvice plní, například jestli je nutné otevírat víko, nebo lze konvici jednoduše naplnit přes výlevku. Některé konvice jsou pro pohodlné otevírání víka vybaveny tlačítkem, ovšem ne všechna fungují stoprocentně a víko zcela otevřou. Dále jsme známkovali pohodlnost uchopení konvice a manipulaci s ní – tam většinou žádné problémy nebyly. Při hodnocení snadnosti nalévání jsme zjistili, že voda u některých konvic nekontrolovaně vytéká nejen výpustí, ale také zpod víka. Při zkouškách čistění se zase ukázalo, že u některých konvic je problém vyčistit vnitřek kvůli úzkému hrdlu nebo obtížně přístupným místům.

Ověřování elektrické bezpečnosti neodhalilo žádné problémy, při testech teplotní bezpečnosti jsme však nějaká pochybení našli. Ne některých konvicích jsme v okolí tlačítka na otevírání víka a spínacího tlačítka nebo držadla naměřili 68, 75 nebo dokonce 80 °C. Při ověřování chemické bezpečnosti jsme konvice, respektive vodu v nich uvařenou, nechali otestovat na přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), zpomalovačů hoření, těžkých kovů a bisphenolu A. Ačkoliv jsme ve vodě nějaké látky našli, šlo o tak malá množství, že o jejich zdravotním riziku nemůže být řeč. Naměřené hodnoty se pohybovaly hluboko pod unijními limity pro pitnou vodu.

Převařenou vodu ze všech konvic jsme také nechali v laboratoři prověřit chuťovým testem. Ochutnávka probíhala tzv. trojúhelníkovou metodou, kdy každý člen týmu dostal vždy tři kalíšky s uvařenou vodou a měl rozpoznat, který se od ostatních lišil. Vzorky obsahovaly vodu uvařenou v testované konvici a vodu uvařenou ve skle. U sedmi z celkem 18 testovaných konvic většina ochutnávačů cítila nepříjemný plastový zápach a příchuť. O jaké modely jde, to se dočtete v placené verzi článku.


Testované výrobky - rychlovarné konvice (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Rychlovarné konvice 2016 (18 výrobků)
poslední aktualizace: 3.11.2016


Přihlásit