Jak daleko sedět od televizoru

Sdílejte

Publikováno v časopise 9/2016

Požitek ze sledovaného filmu neovlivňuje pouze obrazová kvalita televizoru. Kromě klasických testů jsme proto provedli studii, v níž jsme zjišťovali, jaká je optimální sledovací vzdálenost v závislosti na velikosti obrazovky a rozlišení. Ukázalo se, že nejpříjemněji se na TV dívá ve vzdálenosti odpovídající necelému 2,5násobku úhlopříčky. Zaměřili jsme se také na schopnost diváků poznat kvalitativní rozdíly mezi Full HD a Ultra HD. Oproti očekávání nejsou subjektivně tak jednoznačné.

Studie se zúčastnilo celkem 25 osob obou pohlaví a různého věku. Pro první zkoušku byly použity tři modelově příbuzné televizory o úhlopříčkách 40, 48 a 55 palců (102, 122 a 140 cm) s velmi podobnou kvalitou obrazu. Jednotlivým účastníkům testu byly na všech televizorech promítány filmy ve Full HD a Ultra HD kvalitě – nebylo jim však sděleno, jaké rozlišení se v daný okamžik používá. Úkolem každého člena testovacího panelu bylo nalézt pozici, ze které se mu na televizi dívalo nejpohodlněji. Kromě této ideální vzdálenosti měli respondenti uvést minimální a maximální vzdálenost, ze které považovali sledování z hlediska komfortu za akceptovatelné. Stejný úkol museli splnit dvakrát (v různých dnech), a to pro všechny úhlopříčky a obě rozlišení.

Optimum: necelý 2,5násobek úhlopříčky

Ukázalo se, že rozdíly v průměrné optimální pozorovací vzdálenosti mezi Full HD a Ultra HD jsou pro všechny tři použité úhlopříčky minimální, byť je vnímaná ideální vzdálenost v případě Full HD o něco větší než u Ultra HD – rozdíly se pohybovaly v řádu jednotek procent. Více než rozlišení se na optimální vzdálenosti podepisuje úhlopříčka. Platí, že čím větší je obraz, tím větší je pohodlná pozorovací vzdálenost – přibližně 2,5 m u 40palcových, 2,75 m u 48palcových a 3,2 m u 55palcových televizorů.

schema_pozorovacich_vzdalenosti

Ultra HD: polovina rozdíl nepozná

Pro účely druhého testu byly použity dva 48palcové televizory – jeden s Ultra HD, druhý s Full HD. Členům panelu opět nebylo prozrazeno, který má jaké rozlišení. Jejich úkolem bylo říci, která z televizí podle nich nabízí ostřejší a detailnější obraz. Test byl proveden podle dvou scénářů – v prvním divák seděl 1,5 m od televizoru, ve druhém ve vzdálenosti odpovídající průměrné optimální, která byla zjištěna v předešlém testu.

Výsledky jsou zajímavé. 40 % respondentů vnímalo více detailů u Ultra HD televize, 12 % kupodivu připadalo detailnější Full HD. Pro téměř polovinu účastníků však byly rozdíly stěží rozpoznatelné. Podobný poměr jsme zaznamenali u obou sledovaných pozorovacích vzdáleností.

Databáze testovaných výrobků

Televizory 2020–2022 (343 výrobků)
poslední aktualizace: 31.3.2021


Přihlásit