Test dětských jízdních kol 2008

Sdílejte

Publikováno v časopise 12/2008

Víte o tom, že pravidelné testování dětských jízdních kol nedopadá dobře? Jaké kolo koupit potomkovi? Neriskujte zbytečně jeho bezpečnost...

Dobrá rada

Na rozdíl od testů jiných výrobků si nebudete muset příliš lámat hlavu. Výběr dětských jízdních kol se z dvanácti testovaných zúžil pouze na dvě značky: Harrier Ponny (2290 Kč) a Torpado Geko (2200 Kč). Všemi zkouškami zaměřenými na bezpečnost dětí prošly bez ztráty jediného bodu a návody obsahují vše, co obsahovat mají. Kdyby bylo v pořádku normou požadované značení na rámech kol, neměli bychom jim co vytknout; u první uváděné značky chybí výrobce, u té druhé číslo evropské normy. Jízdní kolo Torpado stejnojmenného italského výrobce je oproti kolu Harrier českého výrobce Olpran propracovanější.
Zbývajících deset kol nedoporučujeme ke koupi, neboť pro děti představují nebezpečí. Nejhorší kolo, se kterým jsme se v testu setkali, je Velamos Magic českého výrobce KOVL.

Rok poté...

Neveselo, truchlivo vládne při každém testu dětských jízdních kol. Ještě ani jednou se nestalo, aby těch bezpečných bylo více než nebezpečných. Vloni jsme varovali před devíti výrobky. A rok poté musíme konstatovat, že se vůbec nic nezměnilo a že k žádné nápravě stavu nedošlo. Z letošních namátkou zakoupených dvanácti kol je deset na štíru s bezpečností!

 

Televizi, rozhlas, tisk jsme použili v závěru loňského roku, abychom varovali před nebezpečnými dětskými koly a také aby se jejich výrobci a dovozci chytili za nos. A i když neznalost neomlouvá (jejich neznalosti byly opravdu veliké), podali jsme jim pomocnou ruku: podrobně, doslova krok po kroku, jsme publikovali požadavky normy (ČSN EN 14765:2006), které se vztahují na dětská kola. Neodpustíme si ale podotknout, že naprostá většina z nich už platila mnohem a mnohem dříve a také že k mnohým z nich ani není zapotřebí nějaká norma, stačí obyčejný rozum. Třeba že šlapátka při malém náklonu kola se nesmí dotýkat země, že mezera mezi šlapátkem a blatníkem či pláštěm předního kola musí být dostatečně velká, aby o ně neškrtala špička nohy, že chránič řetězu musí zakrývat všechna kritická místa, aby si dítě ze zvědavosti neuskříplo nejenom prst, ale aby se do nich nedostaly ani tkaničky obuvi či plandající kalhoty, že po demontáži stabilizačních koleček se nesmí uvolnit uchycení osy zadního kola… A dalo by se ještě pokračovat.
Kabát ušitý z ostudy se některým výrobcům a dovozcům pochopitelně nelíbil a dávali to najevo. Bůhví kde jsme ta kola kupovali (ve specializovaných prodejnách), že to byly zbytky starých modelů (dle ujištění prodávajících šlo o modely dodané či vyrobené v roce 2007), že požadavky normy jsou novinkou, na kterou ještě nestačili reagovat (v době nákupu norma platila přes rok a většina nesplněných bezpečnostních požadavků byla zakotvena již v normě předchozí). Někteří výrobci zaujali pozici mrtvého brouka. I s tím se dost často setkáváme.
Čekali jsme, že rozruch vyvolaný kolem bezpečnosti dětských jízdních kol „vyčistí“ nabídku obchodů a že výrobci a dovozci nebudou riskovat další ostudu a případné propady zisku. Rok poté jsme tedy opět nakupovali kola pro nejmenší a u některých stačil doslova letmý pohled, abychom si uvědomili, jak naivní bylo naše očekávání…

Staří známí

Při posuzování jízdních kol jsme ztrátou bodů postihovali vše, co bylo v rozporu s požadavky na jejich bezpečnost. Ony požadavky totiž nejsou v žádném případě samoúčelné a nelze je – ani ty zdánlivě nepodstatné – odbýt mávnutím ruky. Zaměřují se na kritická místa výrobku, která mohou ohrozit malé děti („inspirací“ pro tvůrce novelizované normy byly a jsou registry dětských úrazů, které pečlivě vedou některé z členských zemí EU, u nás dosud takový registr neexistuje) a předvídají jejich chování. Cílem je minimalizovat možná zranění i zlepšovat funkční vlastnosti jízdních kol.
Jak letošní test dopadl, již víte. A oprávněně se zeptáte, jak je to vůbec možné, když přece jistě existuje zákaz nabídky nebezpečných výrobků. Stejnou otázku si pokládáme i my a ještě ji rozšiřujeme: Jak je možné, že se mezi námi zachycenými výrobky objevují stále tytéž značky a titíž výrobci, respektive dovozci...
Nevyhovující kola, test 2007: Velamos Magic, Galaxy Pluto, Ravo Panda, Superior Bubble, Keller Willy, Condor Ducky, Author Bubble
Nevyhovující kola, test 2008: Velamos Magic, Galaxy Pluto, Ravo Panda, Supperior Bubble, Keller Lexar, Condor Ducky, Author Jet.
Jen namátkou: u dvou značek (Ravo a Condor) žádná změna, u některých změna barevného provedení (např. Velamos, Superior, Galaxy), u jedné sice náprava nedostatků, ale ne zcela (Author).
A staří známí hříšníci? Někteří setrvávají v anonymitě a nemáte tu čest se s nimi seznámit ani na výrobku ani v návodech, takže jsme se je snažili vystopovat podle značek: KOVL, Praha (Velamos), CykloŠvec, Písek (Galaxy), Progress Cycle, Hostivice (Ravo), Bike Fun International, Kopřivnice (Superior), Sportisimo, Praha (Keller), Dama Sport, Šumperk (Condor), Universe Agency, Praha (Author). A aby byl obrázek úplný, zalistovali jsme ještě v ročníku 2005; mezi tehdy nevyhovujícími dětskými koly uvízly výrobky firem KOVL, CykloŠvec a Progress Cycle.

Falešné vodítko

Normotvůrci to mysleli dobře, když pro dětská jízdní kola stanovili požadavek, že na jejich rámech musí být mimo jiné uvedeno číslo příslušné evropské normy. Pro nakupujícího je to signál, že výrobek vyhovuje jejím požadavkům a že se na něj může spolehnout a že dítěti se do rukou dostane bezpečný výrobek. Úmysl dobrý, leč škoda pouze teoretický. Praxe vypadá následovně…
Na třech výrobcích z našeho letošního testu se skví číslo normy, jenže normě v žádném případě neodpovídají:

  • Ravo Panda (Progress Cycle): nevyhovující minimální vodorovná vzdálenost stabilizačních koleček, jejich destrukce při svislém zatížení, nedeklarován minimální kroutící moment,
  • Galaxy Pluto (CykloŠvec): šlapátka jsou příliš nízko a při náklonu kola (zatáčení, otáčení atd.) škrtají o zem,
  • Keller Lexar (Sportisimo): rukojeti řidítek nemají rozšířený (bezpečnostní) konec, nevyhovující chránič řetězu, nedeklarován minimální kroutící moment.

Není to poprvé, kdy upozorňujeme, že na tohle „normové vodítko“ se nelze spoléhat. Setkali jsme se s tím třeba u testů schůdků pro domácnost, plastových židlí, výrobků pro děti. Je škoda, že nezodpovědní výrobci a dovozci podrážejí dobrý úmysl, a ještě větší škoda, že jim to v podstatě beztrestně prochází. Na takové jednání doplácejí jak spotřebitelé, tak firmy, které se chovají zodpovědně, neboť i na jejich výrobky se potom nakupující budou dívat s podezřením. Postesknout by si mohl Olpran, jehož kolo Harrier Ponny je normou označeno a vyhovuje jejím požadavkům.

Existuje obrana?

V obchodech byly, jsou a pravděpodobně i nadále budou nevyhovující dětská jízdní kola, jejichž výrobci a dovozci nectí bezpečnost nejmenších. Už si neděláme žádné falešné iluze o tom, že stačí upozornit a ukázat prstem a nevyhovující výrobky definitivně zmizí z obchodů, jejich výrobci a dovozci se „prohnou“ pod finanční sankcí a napříště si budou dávat moc dobrý pozor.
Existuje obrana? Existuje, máte ji ve svých rukou! Nepodporujte svými nákupy firmy, které nedodržují základní pravidla slušného chování a které jsou imunní vůči upozorněním, že nemají své výrobky v pořádku. Váš bojkot bude mnohem citelnější než nějaká ta pokuta, protože – jak známo jest – při klesajícím zisku se konečně rozeznívají alarmy.

Testované výrobky - dětská kola (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Dětská kola (12 výrobků)
poslední aktualizace: 15.3.2011


Přihlásit