Jak vybrat dětské kolo

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 31.10.2012

V posledních letech se dětská kola pravidelně objevují v hlášeních nebezpečných výrobků. Požadavky bezpečnosti sledují kritická místa jízdních kol, která mohou malé děti ohrozit, a také předvídají jejich možné chování. Cílem požadavků je jak vyloučit zranění malých jezdců, tak i zlepšovat funkční vlastnosti jízdních kol. Nemusíte být experty přes bezpečnost dětských jízdních kol, a přesto můžete poměrně snadno odlišit výrobek bezpečný od výrobku nebezpečného.

Označení dětského jízdního kola

Správné a úplné označení dětského jízdního kola signalizuje, že výrobce zná požadavky příslušné normy (POZOR – není to pravidlem, jak prokázaly objektivní a nezávislé testy časopisu TEST). Rám jízdního kola musí být trvale označena:

 • odkazem na EN 14765,
 • jménem (značkou) výrobce, distributora nebo prodejce; údaje umožňují identifikaci výrobku,
 • výrobním (sériovým) číslem.

PROVEDENÍ

 • Přístupné nechráněné hrany nesmí být ostré.
 • Šrouby musí být zajištěny např. pojistnými maticemi a podložkami.
 • Šrouby nesmí vyčnívat tak, aby se o ně mohlo dítě zranit, případně si zničit oblečení.

ŘÍZENÍ

 • Celková šířka řidítek musí být minimálně 350 mm, maximálně 550 mm.
 • Rukojeti řídítek musí být z pružného materiálu a musí mít rozšířený a krytý konec o průměru alespoň 40 mm (ochrana dítěte při pádu). Rukojeti nesmí omezovat ovládání brzdových pák. Musí odolat pokusům o stažení z řídítek.
 • Na sloupku řídítek musí být buď značka minimálního zasunutí sloupku, nebo trvalá zarážka, která zabrání jeho vytažení; při nerespektování může dojít k vylomení sloupku a zranění dítěte.

BRZDY

 • Kolo musí být vybaveno dvěma na sobě nezávislými brzdami; jedna působí na přední a druhá na zadní kolo.
 • Páky brzd musí „sednout“ dětské ruce; výhodou je možnost regulace pomocí seřizovacího šroubu).

ŠLAPÁTKA

 • Šlapátko se musí volně otáčet.
 • Nášlapné plochy musí být z obou stran šlapátka nebo musí být upřednostněna jedna poloha šlapátka, která se automaticky nastaví nášlapnou plochou jezdci pod nohu.
 • Šlapátka musí být dostatečně vzdálena od země, aby o ní při náklonu kola neškrtala; v opačném případě riziko pádu jezdce.
 • Dostatečná mezera mezi šlapátkem a předním kolem, resp. jeho blatníkem (minimálně 89 mm); v opačném případě bude špička dětské nohy škrtat o kolo, může se při zatáčení dostat až do drátů.

CHRÁNIČ ŘETĚZU

 • Jízdní kolo musí být vybaveno chráničem řetězu, který zcela zakrývá vnější stranu a hranu řetězu, převodník a pastorek zadního náboje, vnitřní stranu převodníku a body, v nichž se stýká řetěz s převodníkem.

SEDLOVKA

 • Na sedlovce musí být značka minimální hloubky zasunutí (popř. trvalá zarážka); v opačném případě může dojít k vylomení a zranění jezdce.

STABILIZAČNÍ KOLEČKA

 • Musí být možné je namontovat nebo demontovat, aniž by se uvolnilo uchycení osy zadního kola.

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

Nikdy při výběru dětského jízdního kola nepodceňte návod. Je nedílnou součástí výrobku a musí obsahovat informace:

 1. o způsobu použití, pro nějž je jízdní kolo konstruováno, a o nebezpečích při nesprávném použití,
 2. o přípravě před jízdou, 
 3. o důležitosti toho, aby rodiče nebo opatrovníci zajistili řádnou instruktáž dětí o použití dětského jízdního kola, zvláště o bezpečném používání brzd,
 4. údaj o minimální výšce sedla a způsob jejího měření,
 5. o doporučeném způsobu seřízení nastavitelného odpružení, 
 6. doporučení pro bezpečnou jízdu, 
 7. o dovolené celkové hmotnosti jezdce a zavazadel a maximální celkové hmotnosti, 
 8. upozornění jezdce na možné národní právní požadavky, 
 9. o doporučeném dotažení připevňovacích prostředků, 
 10. o nasazování, seřizování a sundávání stabilizačních koleček a upozorněních na možná nebezpečí při používání stabilizačních koleček, 
 11. o správném způsobu montáže dílů, dodaných zvlášť, 
 12. o mazání, 
 13. o správném napnutí a seřízení řetězu, příp. dalších hnacích mechanismů, 
 14. o seřízení a ovládání převodů 
 15. o seřízení brzd a doporučeních na výměnu třecích součástí, 
 16. o doporučeních k běžné údržbě, 
 17. o důležitosti používání jen originálních náhradních dílů na součásti, které jsou kritické z hlediska bezpečnosti, 
 18. o správných náhradních dílech, 
 19. o příslušenství

Nejčastější nedostatky zjištěné objektivními a nezávislými testy časopisu TEST

 • nerozšířené konce rukojetí řídítek
 • nedostatečná vzdálenost šlapátek od země
 • nedostatečná mezera mezi šlapátky a předním kolem
 • nedostatečný chránič řetězu
 • absence značek minimálního zasunutí sloupku řídítek a sedlovky
 • vybavení pouze jednou brzdou
 • po demontáži stabilizačních koleček uvolnění uchycení osy zadního kola

Databáze testovaných výrobkůPřihlásit