Test doplňků stravy s vitamínem D 2020

Publikováno v časopise 12/2020

Vitamín D má v těle spoustu funkcí. Jednou z nich je utužovat schopnost organismu bránit se útokům virů a bakterií. Zásoby vitamínu D můžeme celoročně čerpat z některých potravin, během léta je jeho významným zdrojem sluníčko. V průběhu zimy proto odborníci doporučují „déčko“ doplňovat i jinak. Prověřili jsme doplňky stravy s vitamínem D a zjišťovali, kolik jej poskytují i jestli nás výrobci nešidí. Většina výrobků prošla testem se ctí, tři však měly problém svůj slib dodržet.

Nedostatku vitamínu D se připisuje celá řada zdravotních komplikací, jako jsou křivice či měknutí a řídnutí kostí nebo rozvoj autoimunitních, nádorových i neurologických onemocnění. S jeho pomocí se aktivují imunitní procesy v těle, díky kterým tělo lépe zvládá infekce.

Kromě přirozené cesty se jeví jako vhodné přijímat vitamín D v doplňcích stravy, které nabízejí lékárny i drogerie. Celkem 28 vzorků takových výrobků jsme vypravili do laboratoře, abychom zjistili, kolik vitamínu obsahují a jestli zjištěné množství odpovídá údajům na etiketě.

Kdy se stává vitamín D lékem?  

Tabletky s vitamínem D se nabízejí českému spotřebiteli ve dvou podobách. Buď jako doplňky stravy, nebo jako léčivo. U doplňků stravy je na obalu uvedeno „doplněk stravy“, krabičku s lékem zas poznáte podle registračního čísla. Některé léky s vitamínem D mohou být pouze na předpis. Jak ukázal náš test, rozdíl mezi doplňkem a léčivem není zcela zřetelná. Příčinou je nejasná komunikace pravidel.

Rozdíl mezi oběma typy teoreticky spočívá v množství obsaženého vitamínu v denní dávce. Konkrétní hraniční množství však evropská ani česká legislativa nestanovuje. Informaci, že se konkrétní doplněk s obsahem vitamínu D vyšším než 1000 IU přeřazuje do kategorie léčiva, sděluje Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) dotčeným výrobcům pouze ve výčtu zahájených správních řízení na svém webu.

Vedle doporučených denních přívodů vitamínu D, které zmiňujeme v článku, specifikují některé instituce tolerovatelnou horní hranici příjmu tohoto vitamínu. Státní zdravotní ústav (SZÚ) odkazuje na Evropský úřad pro kontrolu potravin (EFSA), který za takové množství považuje ještě 4000 IU denně (100 mikrogramů/den).

Německý Spolkový úřad pro hodnocení rizik (BfR) například na základě EFSA nepovažuje za nezbytné konzumovat doplňky stravy o obsahu 2000 až 4000 IU vitamínu D. K jeho celkovému dennímu přívodu totiž přispívají ještě další zdroje, jako jsou běžné potraviny a sluneční záření. Stejným dechem dodává, že občasná konzumace doplňků s tak vysokým obsahem vitamínu D zdravotní riziko nepředstavují. Dlouhodobá suplementace na denní bázi však už zdraví ohrožovat může.

Americké ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím své agentury National Institutes of Health (NIH) stanovuje od roku 2010 tolerovatelný limit vitamínu D na 4000 IU pro všechny starší 9 let. Považuje sice za nepravděpodobné, že by se při příjmu do 10 000 IU objevily příznaky toxicity, zároveň ale připouští, že i nižší dávky než je tolerovatelný denní limit, mohou mít při dlouhodobém příjmu nežádoucí účinky.


tablety a práškové tobolky (porovnat)

tablety pro děti (porovnat)

olejové kapsle a kapky (porovnat)

kapky pro děti (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Doplňky stravy s vitamínem D (28 výrobků)
poslední aktualizace: 3.12.2020


Přihlásit