Odstoupení od kupní smlouvy pro rozpor s kupní smlouvou: nesoulad skutečných a propagovaných vlastností

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2021 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 1.1.2012   

Zakoupili jste drahý batoh a uvěřili tvrzení prodávajícího, že je vhodný i do extrémních podmínek? Ramenní popruh batohu se ale vytrhl už při výstupu na Sněžku a vy jste se zhrozili, co vše se mohlo stát, kdybyste ho v extrémních podmínkách opravdu použili? Jestliže se rozhodnete odstoupit od kupní smlouvy, využijte tento vzor.

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupil věc a následně se ukáže, že při převzetí měla jiné vlastnosti, než prodávající uváděl. Jedná se o tzv. rozpor s kupní smlouvou. Rozporem s kupní smlouvou je podle zákona skutečnost, že věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Rozporem s kupní smlouvou dále může být, že věc neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti či neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Jak tento vzor využít?

Rozpor s kupní smlouvou uplatněte u prodávajícího. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Tento vzor využijte tehdy, jestliže se rozhodnete využít svého práva a odstoupit od kupní smlouvy.Přihlásit