Plyn: výdaje za modré teplo

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 8/2018

Elektřina a plyn bývají vzhledem k podobnému způsobu využití často označovány za sesterské komodity. Dodávky obou typů energií znamenají pro domácnosti především zdroj tepla. Čím se však od sebe zásadně odlišují, je jejich původ – zatímco elektřina se vyrábí, zemní plyn se těží. Projevuje se nějak tento obtížnější způsob získávání na výši ceny pro konečné spotřebitele? A u kterého dodavatele se zahřejete nejlevněji?

Plyn v domácnostech lze (kromě svícení) používat ke stejným účelům jako elektrickou energii – tedy k vaření, vytápění či případně ohřevu vody. Rozhodnutí, který energetický pohon budete k daným činnostem využívat, závisí pochopitelně na vašich preferencích, nicméně u volby plynu může nastat jedno drobné „ale“ – byt či dům musí být vybaven funkční plynovou přípojkou. Pokud tento předpoklad vaše domácnost splňuje, po vyřízení vstupních administrativních záležitostí s dodavatelem již nic nebrání odběru. Přesto se však před podpisem smlouvy vyplatí znát několik užitečných rad a poznatků, které vám mohou pomoci snížit cenu na vyúčtování. Jaké to jsou?

Od těžebního vrtu k domovním dveřím

Logistika zemního plynu bývá o poznání složitější než transport elektřiny. Jeho cesta totiž začíná v přírodě pod zemským povrchem nebo mořským dnem, kde jsou jeho ložiska prostřednictvím vrtných souprav navrtána a posléze vytěžena. Surovina následně v plynovodech putuje do závodů zpracovatelského průmyslu, kde je pro účely užívání v domácnostech upravena. Finální podoba je poté předmětem zájmu obchodníků působících na komoditních burzách, kteří ji následně postupují k dalším transakcím.

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn s vysokým obsahem metanu. Ve své ryzí podobě je látkou bez barvy i zápachu, což je důvodem, proč se pro průmyslové využití odorizuje (jsou k němu přidávány páchnoucí plyny). V přírodě se vyskytuje samostatně či společně s ropou nebo černým uhlím. Ve své nezpracované podobě ani následných produkovaných spalinách neobsahuje žádné škodlivé látky, a je tak považován za skutečné ekologické palivo.

Právě od okamžiku vložení nabídky komodity do vir­tuál­ního prostředí energetické burzy je následný postup velice podobný obchodování s elektřinou: obchodníci v roli nabízejících čekají na impuls poptávky od vašich potenciálních dodavatelů, kteří jsou v této fázi obchodu v pozici odběratelů. Ti nakoupí příslušný objem megawatthodin a nabízejí je dalším zákazníkům. Tím se dostávají do role dodavatele a domácnosti, jež od nich odebírají dodávky energií, se stávají jejich odběrateli.

Obchodování na komoditních burzách však není jediným faktorem, který plyn s elektrickou energií spojuje. Co dalšího mají společného? Řídí se totožnou legislativou, platí pro ně stejná pravidla v případě vyvázání se z uzavřených smluv a také na ně dohlíží stejný dozorový orgán. Tím je Energetický regulační úřad (ERÚ), který má u obou typů energií nezanedbatelný vliv i v případě cenové metodiky. Kromě pozitivních pojítek však plyn s elektřinou přibližuje také jedna neveselá podobnost – a to element podomních prodejců. Ačkoliv se již jejich úspěšnost podařilo díky informačním kampaním značně zredukovat, stále se najdou nezvaní návštěvníci, kteří honbu za tučnou provizí nevzdávají a horlivě zvoní u dalších a dalších domovních dveří. Pro ty důvěřivější z vás tedy raději opět připomínáme, že nejlepším řešením je s nimi vůbec nekomunikovat, nebo alespoň jimi nabízené smlouvy hned nepodepisovat.

Cenová mozaika

Asi jako každého zákazníka vás zajímá především to, jakou cenu si váš dodavatel za poskytnuté služby ve výsledku naúčtuje. Než se však dostaneme ke srovnání cen konkrétních obchodníků, které uvádíme v tabulkách, pojďme se nejdříve podívat, z čeho se výsledná fakturovaná částka vlastně skládá.

Pokud jste pozorně studovali náš článek o srovnání cen elektřiny v červencovém vydání, možná při čtení následujících řádků zažijete malé nevinné déjà vu. Cena plynu se totiž stejně jako cena elektřiny skládá z regulované a neregulované složky. Regulovanou část opět každoročně vyhlašuje Energetický regulační úřad, část neregulovaná je v kompetenci samotných dodavatelů. Jeden rozdíl mezi oběma zmíněnými komoditami bychom však přece jen našli, a to u regulované složky ceny, která u plynu tvoří menší (přibližně pouze třetinovou) část celkové ceny za dodávky energií.

Rozdělením ceny na regulovanou a neregulovanou složku však proces cenotvorby nekončí. Obě části se totiž dělí na další položky, které můžete většinou vidět i na svém vyúčtování. Co všechno je tedy zahrnuto v konečné ceně plynu? Výsledná částka se skládá z těchto položek:

1) regulovaná složka:

  •  cena za přepravu plynu,
  •  cena za distribuci plynu (část variabilní a fixní),
  •  cena za služby operátora trhu (poplatek pro operátora trhu OTE),

2) neregulovaná složka: (struktura se může u jednotlivých dodavatelů odlišovat),

  •  cena za komoditu,
  •  cena za obchod (náklady na obchodní činnost, marže),

3) daně:

  •  DPH, daň ze zemního plynu – není-li od ní osvobozen.

Uvedené položky bývají na vyúčtování obvykle rozúčtovány kvartálně, což je důsledek toho, že v minulosti probíhaly změny cen ve čtvrtletních intervalech. Dnes však již pro změny cen žádná univerzální lhůta neexistuje, a jejich úpravy tak plně závisí na obchodním rozhodnutí každého dodavatele.

Inženýři v roli proutkařů

V tržní ekonomice není úplně obvyklé, že by u nějakého zboží či služby byla stanovena cena, za kterou by obchodníci měli daný artikl prodávat. Zemní plyn je však natolik specifickou komoditou, že zde výjimka potvrzuje pravidlo a dozorový orgán u něj pravidelně stanovuje doporučenou cenu. Jedná se o takzvanou indikativní cenu plynu. Co přesně se pod tímto označením ukrývá?

Indikativní ceny plynu značí výši neregulované části ceny za plyn, která je Energetickým regulačním úřadem považována za přiměřenou. Ten vyhlašuje pro každé čtvrtletí konkrétní číselné hodnoty, které mají dodavatelům sloužit jako jakési vodítko, za jakou cenu by měli dodávky energií svým zákazníkům poskytovat. Úřadem stanovené ceny však nejsou pro obchodníky závazné – mají pouze informativní (doporučující) charakter, a tak rozhodnutí, zda indikativním cenám skutečně přizpůsobí výši neregulované složky, zcela závisí na jejich uvážení.


Cenová doporučení v podobě indikativních cen u nás nemají dlouhou historii, ERÚ je poprvé představil v létě roku 2016, kdy uveřejnil hodnoty na poslední čtvrtletí téhož roku. Podnětem tehdy byl výrazný pokles cen plynu na burzách, který však v cenách pro konečné odběratele zohlednila jen malá část dodavatelů. Tento krok ze strany regulátora se ukázal jako úspěšný, neboť reakce na sebe nenechala dlouho čekat – obchodníci začali opakovaně a výrazně zlevňovat a praxe stanovování indikativních cen tak pokračuje dodnes. Přemýšlíte nad tím, jak ERÚ ke konkrétním číselným hodnotám dospěje? Podkladem pro výpočet je aktuální vývoj cen plynu na komoditních burzách, k nimž se připočítá přiměřená marže obchodníka.

Indikativní ceny plynu jsou rozdělené podle charakteru odběru (na vaření, ohřev vody a vytápění), nezahrnují DPH a je nutné k nim připočíst regulovanou složku ceny, jež je specifická pro dané distribuční území. Stanovené ceny slouží nejen dodavatelům, ale také zákazníkům z řad domácností, kteří si mohou jednoduše porovnat jejich výši s částkou účtovanou dodavatelem, a případně mohou následně posloužit jako argument pro získání výhodnější ceny.

Neplaťte víc, než musíte!

V úvodu článku jsme vám slíbili několik rad a tipů vedoucích k nižší ceně za dodávky energií. Jaké konkrétní postupy je tedy vhodné uplatnit, abyste rozdíl na vyúčtování skutečně pocítili?

Obecně platí, že jednodušší přístup k nižším cenám mají noví zákazníci. Ti si nejen mohou zvolit, zda chtějí uzavřít smlouvu na dobu určitou, či neurčitou (a výměnou za závazek setrvání získat výhodnější cenu), ale dodavatelé se jim v rámci získávání nových klientů snaží nabídnout příznivou cenu již téměř automaticky. Často tak dochází k situaci, že nováčci mívají výhodnější cenu než věrní zákazníci, kterým zůstávají ceny původní z doby sjednání smlouvy.

A co lze poradit právě této skupině stávajících zákazníků? Komunikovat, vyjednávat, nevzdávat se. Kromě předložení výhodnější nabídky od konkurence můžete operovat například s indikativními cenami nebo částkami určenými nováčkům. Mnozí dodavatelé bývají však i přes veškeré snahy neoblomní a k obdržení retenční nabídky vás dovede až zaslaná výpověď smlouvy s dovětkem, že přecházíte ke konkurenci.

V tabulkách porovnáváme roční ceny za dodávky plynu při různých typech využití (charakteru odběru). Parametry výpočtu u 1. typu: Středočeský kraj (Mělník), spotřeba 1,5 MWh/rok (vaření + ohřev teplé vody). Parametry výpočtu u 2. typu: Středočeský kraj (Mělník), spotřeba 30 MWh/rok (vaření + ohřev teplé vody + vytápění).
dodavatel
produkt
celková roční platba
FREE for YOU - 3116 Kč
Eneka E-tarif 3206 Kč
EP Energy Trading BLESK, varianta INDIVIDUAL 3206 Kč
První rodinná ENERGIE 3278 Kč
X Energie PREMIUM 3279 Kč
Blue – Gas NEW2018 3279 Kč
BOHEMIA ENERGY HOME BEnefit Plus 3279 Kč
EUROPE EASY ENERGY eDomácnost 3279 Kč
Ray Energy RAY KOMBI 3324 Kč
Brodská plynárenská ON-LINE 3333 Kč
ARMEX ENERGY - 3404 Kč
FONERGY STANDARD 2018 3410 Kč
Indikativní cena plynu pro 3. čtvrtletí 2018 3459 Kč
České teplo - 3489 Kč
Lidová energie JISTOTA 2017 3513 Kč
Energie na doma VIP 3515 Kč
OBECNÍ PLYNÁRNA STANDARD 3515 Kč
ELIMON Svěží ePRODUKT 3589 Kč
Strong energy Ceník Strongline 3589 Kč
MND Plyn z první ruky - Ceník 2019 3621 Kč
COMFORT ENERGY HOME SINGLE 3624 Kč
ČEZ Prodej Plyn na neurčito 3642 Kč
Energie na druhou NÁKUP PLUS 3649 Kč
FOSFA feel ecoenergy e-TARIF EXCLUSIVE 3658 Kč
Energie ČS STANDARD 3696 Kč
SPP uSPPořím 3700 Kč
iNEGT SOLUTIONS STANDARD 3725 Kč
CENTROPOL ENERGY KAMARÁD ZLATO (smlouvy od 1. 12. 2017) 3729 Kč
VEMEX Energie Flexi 3734 Kč
E.ON Energie BezObav 24 listopad 2016 3760 Kč
Moravská plynárenská FIX 3773 Kč
Pražská plynárenská Rodina+ 3783 Kč
Yello Energy Yello Joule 3822 Kč
Pražská energetika PRE PLYN STANDARD 3866 Kč
ENRA SERVICES eplyn 3976 Kč
innogy (RWE) PLYN STANDARD 4010 Kč
Clever Energies NEURČITO 4114 Kč
LAMA energy STANDARD 4217 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 4304 Kč
ELGAS Energy - 4713 Kč
GEEN Sale Standard 4807 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 13. 7. 2018 a jsou čerpány z webové kalkulačky portálu TZB-info či stránek jednotlivých společností. Do srovnání byli zařazeni pouze dodavatelé se smlouvou na dobu neurčitou a bez jakéhokoli omezení cílové skupiny zákazníků (např. pouze senioři či noví zákazníci). Zároveň byl do srovnání zařazen od každého dodavatele pouze jeden vybraný produkt. Údaje mají orientační charakter - v konečné výši skutečné ceny bývají u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (např. zda od něj odebíráte současně i elektrickou energii, nebo zda jste nový či stávající zákazník). Pro zjištění přesné individuální nabídky je tak třeba v případě zájmu uvedené ceny vždy ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů. Uveřejněné roční ceny jsou včetně DPH, zároveň jsou však osvobozeny od ekologické daně.
V tabulkách porovnáváme roční ceny za dodávky plynu při různých typech využití (charakteru odběru). Parametry výpočtu u 1. typu: Středočeský kraj (Mělník), spotřeba 1,5 MWh/rok (vaření + ohřev teplé vody). Parametry výpočtu u 2. typu: Středočeský kraj (Mělník), spotřeba 30 MWh/rok (vaření + ohřev teplé vody + vytápění).
dodavatel
produkt
celková roční platba
EP Energy Trading BLESK, varianta INDIVIDUAL 32 015 Kč
Eneka STANDARD 32 160 Kč
FREE for YOU - 32 247 Kč
Blue – Gas NEW2018 32 559 Kč
FOSFA feel ecoenergy e-TARIF EXCLUSIVE 33 067 Kč
MND Plyn z první ruky - Ceník 2019 33 245 Kč
České teplo - 33 467 Kč
Brodská plynárenská ON-LINE 33 612 Kč
Carbounion Bohemia CARBOUNION STANDARD 33 648 Kč
Energie na doma VIP 34 011 Kč
ELGAS Energy - 34 556 Kč
Moravská plynárenská EXTRA 34 577 Kč
SPP uSPPořím 34 614 Kč
BOHEMIA ENERGY HOME BEnefit Plus 34 773 Kč
ČEZ Prodej Plyn na neurčito 34 773 Kč
EUROPE EASY ENERGY eDomácnost 34 773 Kč
X Energie PREMIUM 34 773 Kč
Indikativní cena plynu pro 3. čtvrtletí 2018 34 882 Kč
Energie na druhou NÁKUP PLUS 34 919 Kč
FONERGY STANDARD 2018 34 955 Kč
Ray Energy RAY KOMBI 35 180 Kč
OBECNÍ PLYNÁRNA TREND 35 463 Kč
Strong energy Ceník Strongline 35 594 Kč
Lidová energie LE - 695,-/MWh 36 189 Kč
ELIMON Svěží ePRODUKT 36 755 Kč
E.ON Energie BezObav 24 listopad 2016 36 799 Kč
Pražská plynárenská Rodina+ 37 060 Kč
První rodinná ENERGIE 38 239 Kč
Yello Energy Yello Joule 38 367 Kč
CENTROPOL ENERGY ME POŠTA 38 549 Kč
Pražská energetika PRE PLYN STANDARD 38 697 Kč
VEMEX Energie Flexi 38 861 Kč
ENRA SERVICES eplyn 38 970 Kč
Clever Energies NEURČITO 39 202 Kč
ARMEX ENERGY - 39 587 Kč
COMFORT ENERGY HOME SINGLE 39 928 Kč
iNEGT SOLUTIONS STANDARD 41 424 Kč
Energie ČS STANDARD 41 670 Kč
GEEN Sale Standard 41 801 Kč
innogy (RWE) PLYN STANDARD 42 073 Kč
LAMA energy STANDARD 43 159 Kč
Údaje jsou aktuální k datu 13. 7. 2018 a jsou čerpány z webové kalkulačky portálu TZB-info či stránek jednotlivých společností. Do srovnání byli zařazeni pouze dodavatelé se smlouvou na dobu neurčitou a bez jakéhokoli omezení cílové skupiny zákazníků (např. pouze senioři či noví zákazníci). Zároveň byl do srovnání zařazen od každého dodavatele pouze jeden vybraný produkt. Údaje mají orientační charakter - v konečné výši skutečné ceny bývají u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (např. zda od něj odebíráte současně i elektrickou energii, nebo zda jste nový či stávající zákazník). Pro zjištění přesné individuální nabídky je tak třeba v případě zájmu uvedené ceny vždy ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů. Uveřejněné roční ceny jsou včetně DPH, zároveň jsou však osvobozeny od ekologické daně.


Přihlásit