Elektřina: kolik nás stojí?

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 7/2018

Kdyby za vámi někdo přišel s informací, že svůj mobilní telefon nabíjí prostřednictvím uspořádaného pohybu nosičů elektrického náboje, možná byste mu s úlevou odvětili, že váš aparát stačí pouze zastrčit do zásuvky. Ačkoli je z pohledu přírodních věd elektrický proud právě oním zmíněným pohybem částic, analýzy vlastností této fyzikální veličiny se v našem článku obávat nemusíte. Elektřinu si totiž přiblížíme v mnohem všednějším pojetí, a to s ohledem na cenu, kterou za ni v závislosti na dodavateli ve výsledku zaplatíte.

Dohady s dodavatelem mnohdy nelze ani při nejlepší vůli vyřešit smírnou cestou. Pokud se však domníváte, že jste v právu, řešení problému rozhodně nevzdávejte a pokuste se s dodavatelem komunikovat prostřednictvím třetí strany. Pomoci vám může služba mimosoudního řešení sporů při ERÚ, nebo v případě soudní cesty zastoupení advokátem. Seznam advokátů, kteří se spotřebitelskými spory ve své praxi zabývají, přinášíme na adrese dtest.cz/advokati.

Elektrický proud představuje pro dnešní svět téměř životadárnou komoditu, bez jejíž neomezené dostupnosti si fungování dokáže představit už jen málokdo. Nad případným zrušením jejího odběru neuvažují dokonce ani spotřebitelé, kteří se ocitnou ve finanční tísni a jsou nuceni některé položky ze svého rozpočtu vyškrtnout. Přitom i na ceně za elektrickou energii se dá poměrně výrazně ušetřit, přičemž nemáme na mysli nejrůznější úsporná opatření vedoucí ke snížení spotřeby, ale několik užitečných poznatků ze samotné cenotvorby a tržního prostředí. Podle jakých kritérií tedy vybírat sazbu, typ smlouvy a konkrétního dodavatele?

Cenové puzzle

Patříte-li k zákazníkům, jimž dodavatel cenu za elektrickou energii již letos navýšil, jistě jste jeho krok nepřivítali s nadšením. Ne vždy však za zdražením stojí jeho touha po vyšším zisku – příčinou může být také globální navýšení cen na energetických burzách. Nákup elektřiny si možná lze představit poněkud obtížně, nicméně se jedná o standardně obchodovatelnou komoditu, jejíž nabídka a poptávka se v prvotní fázi střetává právě v prostředí energetické burzy. Tu lze charakterizovat jako pomyslnou platformu určenou k obchodování s různými energetickými produkty, kde jsou výrobci (či jiní obchodníci) v roli nabízejícího a váš potenciální dodavatel v pozici poptávajícího.

Jakmile však vaše budoucí smluvní protistrana nakoupí příslušný objem kilowatthodin, stává se z odběratele dodavatel a do role nakupujícího (neboli poptávajícího) se dostáváte coby konečný odběratel vy. V tomto okamžiku je výsledná cena již plně v rukou dodavatele, který sice určuje finální částku za jednotku spotřeby, avšak ne všechny složky ceny může ovlivnit. Jaké položky tedy částka fakturovaná zákazníkovi zahrnuje? Cena za dodávky energií se skládá ze dvou základních složek:

  •  regulované části ceny,
  •  neregulované části ceny.

Regulovanou část ceny si neurčuje sám dodavatel, ale stanovuje ji Energetický regulační úřad (ERÚ). Její výši naleznete v takzvaném cenovém rozhodnutí, které je každoročně vydáváno k 30. listopadu, a jeho obsahem jsou pevně stanovené ceny platné po celý následující kalendářní rok. Tyto hodnoty jsou v daném roce stejné pro všechny obchodníky na trhu a zároveň jsou pro ně závazné – nelze z nich tedy například poskytnout slevu či jiné zvýhodnění.

Druhá, neregulovaná část ceny již závisí na uvážení každého dodavatele. Mnozí zákazníci se domnívají, že celá její výše je ziskem obchodníka, avšak tato predikce není zcela pravdivá. Neregulovaná část ceny je totiž tvořena několika položkami – kromě marže dodavatele zahrnuje také cenu za komoditu (silovou elektřinu), jež se na ceně podílí nejvíce, a dále ji ještě doplňují vedlejší náklady v podobě daní. Určit vhodnou výši této cenové složky není pro obchodníka jednoduché, neboť vidinu co největšího rozdílu mezi nákupní cenou na burze a prodejní cenou pro zákazníka musí skloubit s pro něj nepříznivým faktorem konkurence. Dodavatelů elektrické energie totiž na trhu působí celá řada a výrazné cenové odlišení (ve smyslu navýšení) by tak pro něj mohlo mít likvidační dopady.

Co dělat v případě, kdy váš stávající dodavatel energie ukončil činnost či k jejímu výkonu pozbyl oprávnění, a vy jste nestihli přejít k jinému subjektu? Elektřinu vám bude dodávat takzvaný dodavatel poslední instance určený Energetickým regulačním úřadem. Právo na dodávky ale mají jen ty domácnosti, které v předcházejících dvanácti měsících neměly spotřebu vyšší než 630 MWh. Toto řešení také nelze považovat za dlouhodobé, neboť maximální doba poskytovaných služeb činí nejvýše šest měsíců – v jejím průběhu si musíte uzavřít smlouvu novou.

Zařazení do škatulky

Na výši úhrady, číhající na vás v dodavatelem zaslaném vyúčtování, má kromě již zmíněných cenových složek podstatný vliv také zvolená distribuční sazba. Tu lze obrazně přirovnat k tarifu telefonního operátora – s tím rozdílem, že místo minut čerpáte kilowatthodiny. Formálně distribuční sazba (v případě dodávky energií) značí předpokládaný odběr proudu v závislosti na typech zapojených spotřebičů, které často zákazníkovi předurčují přiřazení do odpovídající kategorie. Aktuální počet platných distribučních sazeb se rovná deseti, z nichž ovšem ne všechny jsou určené novým zákazníkům – v celkovém přehledu kategorií jsou sice uvedeny, ale jejich dostupnost je omezena pouze na stávající klientelu.

Každá distribuční sazba je označena kombinací písmen a čísel, z nichž písmeno „D“ představuje odběratele typu domácnosti. Zařazení právě vašeho odběrného místa je sice v kompetenci pracovníků dodavatelské společnosti, nicméně aby byly parametry jednotlivých sazeb srozumitelné co nejširšímu počtu uživatelů, existuje pro rozlišení daných kategorií unifikované značení, které je platné pro všechny dodavatele napříč trhem. S jakými označeními se tak můžete setkat nejčastěji? Mezi nejrozšířenější distribuční sazby se řadí například:

  • D01d je nejnižší distribuční sazba s jednotarifní strukturou. To znamená, že za odebíranou elektřinu zaplatíte v kteroukoli denní či noční hodinu stejnou cenu. Sazba je vhodná pro domácnosti s malou spotřebou, jež užívají elektřinu pouze ke svícení a chodu běžných spotřebičů.
  • D02d je druhou a zároveň poslední jednotarifní sazbou. Cílí na odběratele se střední spotřebou, kteří rovněž využívají elektrickou energii k běžnému chodu domácnosti.
  • D25d se řadí mezi sazby dvoutarifní. Je určena domácnostem, které využívají pro ohřev teplé vody bojler nebo objekt vytápí elektrickým akumulačním spotřebičem. Levnější proud je jim v takovém případě poskytován po dobu osmi hodin denně.
  • D35dD45d jsou příkladem sazeb určených pouze stávajícím, nikoli novým zákazníkům. Jejich výhody tak můžete čerpat jen tehdy, pokud jste smlouvu o dodávkách energie uzavřeli do 31. března 2016. Zvýhodněné časové pásmo je u těchto kategorií stanoveno v délce 16, respektive 20 hodin za den.
  • D61d nese označení „chalupářská sazba“. Levnější elektřinu totiž nabízí o víkendu (od pátku 12 hodin do neděle 22 hodin) a často ji tak využívají odběratelé vyrážející o víkendu na chalupu. Sazba je přizpůsobena užívání zahradní techniky, která vyžaduje vyšší jističe, ale přitom mívá nízkou celkovou spotřebu.

Poslední přání zákazníka

Odběratel nespokojený se službami či jejich cenami většinou hledá způsob, jak smluvní vztah s daným dodavatelem ukončit. Víte, jaké lhůty jsou s takovým odchodem spojeny? Energetický zákon dává zákazníkům velmi silné právo odstoupit od smlouvy obzvláště v případě, kdy dodavatel zvyšuje neregulovanou cenu energie nebo jednostranně mění smluvní podmínky. Lhůty pro odstoupení však závisí na tom, jakým způsobem vás dodavatel o změnách informuje. Přistupuje-li k oznámení změn náležitým způsobem – tedy indivi­duál­ně, nejpozději 30 dní před jejich účinností, a to včetně poučení o vašem právu na odstoupení od smlouvy, můžete od ní odstoupit nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny. Pokud má však jeho jednání do tohoto vzorného postupu daleko, je vám právo značně nakloněno a umožňuje vám od smlouvy odstoupit až do tří měsíců od data zvýšení ceny či změny obchodních podmínek.

Ještě vydatněji pak zákon chrání ty odběratele, kteří smlouvu o dodávce elektrické energie uzavřeli při podomním prodeji. Kromě možnosti standardního odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu jim energetický zákon navíc umožňuje své počínání napravit i po této dvoutýdenní lhůtě – smlouvu uzavřenou v rámci návštěvy podomního prodejce totiž mohou vypovědět kdykoli od jejího uzavření až do uplynutí 15 dnů po zahájení dodávek elektřiny.

domácnost 1. typu – sazba D02d

dodavatel
produkt
celková roční cena
Europe Easy Energy, a.s. eDomácnost 12 113,73 Kč
Fonergy, s.r.o. STANDARD 12 307,33 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. BLESK 12 385,98 Kč
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. BEnefit Plus 12 404,13 Kč
Eneka s.r.o. STANDARD 12 480,97 Kč
MND a.s. Proud Standard 12 497,22 Kč
Amper Market, a.s. HOME_BASIC_24 12 552,96 Kč
Dobrá Energie s.r.o. Dobrý ceník 12 561,43 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. BEZ ZAVAZKU 12 646,13 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX Standard 12 677,59 Kč
VEMEX Energie a.s. Flexi 12 719,34 Kč
FOSFA, a.s. FEE Smart – Standard 24 12 812,51 Kč
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. BEnefit – oblast ČEZ 12 851,83 Kč
Comfort Energy, s.r.o. Úspora – oblast ČEZ 12 851,83 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Optimum 12 851,83 Kč
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. CARBOUNION STANDARD 12 873,01 Kč
Pražská plynárenská, a.s. Standard region ČEZ 12 888,13 Kč
ELIMON a.s. Svěží Domácnost 2018 12 896,00 Kč
Digital Energy Services s.r.o. Domácnost 12 900,84 Kč
ENCO group s.r.o. BENEFIT 13 009,13 Kč
E.ON Energie, a.s. Jistota Elektřina 13 058,74 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Zelená pro planetu 13 127,71 Kč
LAMA energy a.s. STANDARD Standard region ČEZ 13 181,56 Kč
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. CARBOUNION ENERGIE PRO DUKLU 13 266,26 Kč
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. CARBOUNION STABILITA STANDARD 13 266,26 Kč
ČEZ Prodej, s.r.o. Elektřina na dobu neurčitou 13 533,06 Kč
E.ON Energie, a.s. Elektřina 13 666,77 Kč
V tabulce srovnáváme roční ceny za elektrickou energii u smluv na dobu neurčitou ve dvou různých typech domácností. Parametry výpočtu u 1. typu (sazba D02d): Středočeský kraj, jistič nad 3 × 25 A do 3 × 32 A včetně, roční spotřeba 2,5 MWh.

Údaje jsou aktuální k datu 14. 6. 2018 a jsou čerpány z webové kalkulačky ERÚ (www.eru.cz). Do srovnání byly zařazeny pouze produkty se standardními, nikoli speciálními podmínkami jejich získání. Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny jsou u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (např. zda jste nový či stávající zákazník, případně zda od stejné společnosti odebíráte také plyn). Uvedenou cenovou nabídku je tak v případě zájmu vždy potřeba ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů společně s prostudováním smluvních podmínek.

domácnost 2. typu – sazba D25d

dodavatel
produkt
celková roční cena
MND a.s. Proud Aku 8H 21 057,41 Kč
Europe Easy Energy, a.s. eDomácnost 21 062,42 Kč
Eneka s.r.o. STANDARD 21 149,54 Kč
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. BEnefit Plus 21 352,82 Kč
Dobrá Energie s.r.o. Dobrý ceník 21 432,68 Kč
Fonergy, s.r.o. STANDARD 21 450,83 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. BLESK 21 465,35 Kč
Amper Market, a.s. HOME_AKU 21 708,56 Kč
ELIMON a.s. Svěží Domácnost 2018 21 781,16 Kč
VEMEX Energie a.s. Flexi 21 846,50 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. BEZ ZAVAZKU 21 871,91 Kč
FOSFA, a.s. FEE Smart – OT Aku 8 21 933,62 Kč
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. CARBOUNION STANDARD 21 940,88 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. Optimum 22 104,23 Kč
Digital Energy Services s.r.o. Domácnost 22 216,76 Kč
ARMEX ENERGY, a.s. ARMEX Akumulace 8 22 347,44 Kč
Pražská plynárenská, a.s. Standard region ČEZ 22 430,93 Kč
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. CARBOUNION STABILITA STANDARD 22 670,51 Kč
CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. CARBOUNION ENERGIE PRO DUKLU 22 670,51 Kč
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. BEnefit – oblast ČEZ 22 681,40 Kč
Comfort Energy, s.r.o. Úspora – oblast ČEZ 22 681,40 Kč
E.ON Energie, a.s. Jistota Elektřina 22 743,11 Kč
ENCO group s.r.o. BENEFIT 22 826,60 Kč
LAMA energy a.s. STANDARD Akumulace 8 region ČEZ 22 950,02 Kč
Nano Green s.r.o. (Nano Energies) Zelená pro planetu 23 305,76 Kč
ČEZ Prodej, s.r.o. Elektřina na dobu neurčitou 23 759,51 Kč
E.ON Energie, a.s. Elektřina 24 311,27 Kč
V tabulce srovnáváme roční ceny za elektrickou energii u smluv na dobu neurčitou ve dvou různých typech domácností. Parametry výpočtu u 2. typu (sazba D25d): Středočeský kraj, jistič nad 3 × 25 A do 3 × 32 A včetně, roční spotřeba 6 MWh (3 MWh ve vysokém tarifu, 3 MWh v nízkém tarifu).

Údaje jsou aktuální k datu 14. 6. 2018 a jsou čerpány z webové kalkulačky ERÚ (www.eru.cz). Do srovnání byly zařazeny pouze produkty se standardními, nikoli speciálními podmínkami jejich získání. Údaje mají orientační charakter – v konečné výši skutečné ceny jsou u většiny dodavatelů navíc zohledněny další parametry (např. zda jste nový či stávající zákazník, případně zda od stejné společnosti odebíráte také plyn). Uvedenou cenovou nabídku je tak v případě zájmu vždy potřeba ověřit přímo u jednotlivých dodavatelů společně s prostudováním smluvních podmínek.


Přihlásit